Więcej

  W Gudelach zostanie przeprowadzony wodociąg

  Czytaj również...

  W końcu września br. Narodowa Agencja Płatnicza przy Ministerstwie Rolnictwa oraz Samorząd Rejonu Wileńskiego, reprezentowany przez dyrektor administracji Lucynę Kotłowską, zawarli umowę o wsparciu realizacji działania „Odnowienie i rozwój wsi” programu rozwoju wsi litewskiej na l. 2007-2013, na podstawie której samorząd zobowiązał się do zrealizowania projektu „Stworzenie infrastruktury wodociągowej w miejscowości Gudele w rejonie wileńskim”.

  Beneficjentowi wsparcia – samorządowi – zrekompensowane zostanie do 446 tys. 820 Lt (tj. do 80 proc.) kwalifikowanych wydatków, w tym:

  – środki Europejskiego Funduszu Rolnictwa na rozwój wsi – do 335 tys. 115 Lt, tj. 75 proc. od sumy wsparcia;
  – środki z budżetu państwowego Litwy – do 111 tys. 705 Lt, tj. 25 proc. od sumy wsparcia.

  Podatek od wartości dodatkowej zakupu i (lub) importu – do 93 tys. 830 Lt – zostanie sfinansowany ze skierowanych na ten cel wspólnych asygnacji państwowych Ministerstwa Rolnictwa.

  Udział samorządu – do 111 tys. 705 Lt (tj. 20 proc.).

  Projekt, w trakcie którego ma być przeprowadzony wodociąg we wsi Gudele o długości aż 1080 m, ma być zrealizowany jeszcze w tym roku.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...