W Gudelach zostanie przeprowadzony wodociąg

W końcu września br. Narodowa Agencja Płatnicza przy Ministerstwie Rolnictwa oraz Samorząd Rejonu Wileńskiego, reprezentowany przez dyrektor administracji Lucynę Kotłowską, zawarli umowę o wsparciu realizacji działania „Odnowienie i rozwój wsi” programu rozwoju wsi litewskiej na l. 2007-2013, na podstawie której samorząd zobowiązał się do zrealizowania projektu „Stworzenie infrastruktury wodociągowej w miejscowości Gudele w rejonie wileńskim”.

Beneficjentowi wsparcia – samorządowi – zrekompensowane zostanie do 446 tys. 820 Lt (tj. do 80 proc.) kwalifikowanych wydatków, w tym:

– środki Europejskiego Funduszu Rolnictwa na rozwój wsi – do 335 tys. 115 Lt, tj. 75 proc. od sumy wsparcia;
– środki z budżetu państwowego Litwy – do 111 tys. 705 Lt, tj. 25 proc. od sumy wsparcia.

Podatek od wartości dodatkowej zakupu i (lub) importu – do 93 tys. 830 Lt – zostanie sfinansowany ze skierowanych na ten cel wspólnych asygnacji państwowych Ministerstwa Rolnictwa.

Udział samorządu – do 111 tys. 705 Lt (tj. 20 proc.).

Projekt, w trakcie którego ma być przeprowadzony wodociąg we wsi Gudele o długości aż 1080 m, ma być zrealizowany jeszcze w tym roku.