Więcej

  W Niemenczynie odbędzie się święto sportowe dla osób niepełnosprawnych „Sport i my”

  Czytaj również...

  Wydział Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wraz z Ośrodkiem Pobytu Dziennego Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie oraz Szkołą Sportową Rejonu Wileńskiego organizują święto sportowe dla osób niepełnosprawnych rejonu wileńskiego „Sport i my”.

  Święto odbędzie się 28 października br. w sali sportowej Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Rozpoczęcie święta – o godz. 10.00.

  W programie przewidziane są rywalizacje w 9 dyscyplinach sportowych: warcaby, szachy, rzuty karne do kosza, kręgle, rzucanie kręgów do statywu, rzucanie piłeczek do celu, darts, slalom (poruszającym się na wózku), zawody na orientację (poruszającym się na wózku).

  Uprzejmie prosimy do dnia 20 października br. o poinformowanie o zamiarze wzięcia udziału w święcie sportowym telefonując pod numerem (8 5) 237 1300 lub wysyłając maila na adres neigaliujucentras@gmail.com z dokładnym podaniem imienia, nazwiska oraz dyscyplin sportowych, w których zgłaszający się ma zamiar uczestniczyć (jedna osoba może wziąć udział nie więcej niż w trzech dyscyplinach). Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, również mogą wybrać trzy dowolne dyscypliny sportowe.

  Szczegółową informację można uzyskać pod numerem telefonu: (8 5) 237 1300.

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne z rejonu wileńskiego do wzięcia udziału w tym sportowym święcie!

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...