Więcej

  Zgłaszamy kandydatów na „Polaka Roku 2010”

  Czytaj również...

  Tak się już tradycyjnie utarło, że wraz z każdym pierwszym miesiącem jesieni ogłaszamy swój kolejny konkurs.

  Mowa o plebiscycie „Polak Roku 2010”, który stał się, również jak i inne organizowane przez nasze pismo konkursy, doroczną tradycją. W tym roku odbędzie się po raz trzynasty.

  Jak i dotychczas nie zmieniły się jego założenia, czyli jak wskazuje nazwa, jest to uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej kronice.

  Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału, to znaczy składania listownych zgłoszeń osób (obowiązkowo z uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2010”.

  Wybierzmy Polaków, którzy w mijającym roku wnieśli największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczynili się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju. Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej liczbie mogą składać osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy.

  Cieszy, że nasi Czytelnicy zgłaszając swoich kandydatów kierują się nie tylko doraźnymi osiągnięciami na niwie budowania i zachowania naszej polskiej tożsamości, ale też starają się ocenić i dostrzec całokształt działalności i wierności wartościom patriotycznym.

  Cenne jest to, że Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów — zarówno znanych polityków, duszpasterzy oraz zwykłych robotników.

  Wybierzmy i w tym roku Polaków, z których jesteśmy dumni. Wybierzmy tych, dzięki którym jesteśmy postrzegani w społeczeństwie naszego kraju.

  W poprzednich edycjach honorowaliśmy osoby zarówno dobrze znane ze swej działalności społecznej, jak też te czasami mniej zauważalne, ale pracujące z samozaparciem.

  Jak nadmieniliśmy powyżej, w tym roku, jak i w poprzednich, prosimy o zgłaszanie nazwisk osób (wraz z uzasadnieniem), które Waszym zdaniem powinny kandydować do tytułu „Polak Roku 2010”.

  Następnie kapituła konkursu „Polak Roku”, w skład której wchodzą ludzie, którzy w latach poprzednich zwyciężyli w plebiscycie naszego dziennika, omówi każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę z 10 kandydatów do głosowania. A głosowanie odbywać się będzie, jak i dotychczas, poprzez kupony nadsyłane do redakcji. Podliczenia głosów dokona kapituła.

  Zapraszamy do udziału, czekamy na zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i krótką charakterystyką osoby kandydującej oraz dokonanych przez nią w ciągu roku osiągnięć.

  Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, 02121-30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem: „Polak Roku 2010” do 19 października.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Można je również nadsyłać na e-mail: reklama@kurierwilenski.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....