Zgłaszamy kandydatów na „Polaka Roku 2010”

Tak się już tradycyjnie utarło, że wraz z każdym pierwszym miesiącem jesieni ogłaszamy swój kolejny konkurs.

Mowa o plebiscycie „Polak Roku 2010”, który stał się, również jak i inne organizowane przez nasze pismo konkursy, doroczną tradycją. W tym roku odbędzie się po raz trzynasty.

Jak i dotychczas nie zmieniły się jego założenia, czyli jak wskazuje nazwa, jest to uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej kronice.

Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału, to znaczy składania listownych zgłoszeń osób (obowiązkowo z uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2010”.

Wybierzmy Polaków, którzy w mijającym roku wnieśli największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczynili się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju. Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej liczbie mogą składać osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy.

Cieszy, że nasi Czytelnicy zgłaszając swoich kandydatów kierują się nie tylko doraźnymi osiągnięciami na niwie budowania i zachowania naszej polskiej tożsamości, ale też starają się ocenić i dostrzec całokształt działalności i wierności wartościom patriotycznym.

Cenne jest to, że Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów — zarówno znanych polityków, duszpasterzy oraz zwykłych robotników.

Wybierzmy i w tym roku Polaków, z których jesteśmy dumni. Wybierzmy tych, dzięki którym jesteśmy postrzegani w społeczeństwie naszego kraju.

W poprzednich edycjach honorowaliśmy osoby zarówno dobrze znane ze swej działalności społecznej, jak też te czasami mniej zauważalne, ale pracujące z samozaparciem.

Jak nadmieniliśmy powyżej, w tym roku, jak i w poprzednich, prosimy o zgłaszanie nazwisk osób (wraz z uzasadnieniem), które Waszym zdaniem powinny kandydować do tytułu „Polak Roku 2010”.

Następnie kapituła konkursu „Polak Roku”, w skład której wchodzą ludzie, którzy w latach poprzednich zwyciężyli w plebiscycie naszego dziennika, omówi każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę z 10 kandydatów do głosowania. A głosowanie odbywać się będzie, jak i dotychczas, poprzez kupony nadsyłane do redakcji. Podliczenia głosów dokona kapituła.

Zapraszamy do udziału, czekamy na zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i krótką charakterystyką osoby kandydującej oraz dokonanych przez nią w ciągu roku osiągnięć.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, 02121-30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem: „Polak Roku 2010” do 19 października.

Można je również nadsyłać na e-mail: reklama@kurierwilenski.lt