Odbyła się narada przedstawicieli samorządu oraz Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego w sprawie dalszej współpracy

W Komisariacie Policji Rejonu Wileńskiego odbyła się narada inspektorów policji ds. osób niepełnoletnich z przedstawicielami Wydziału Ochrony Praw Dzieci oraz Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum ASRWW Komisariacie Policji Rejonu Wileńskiego odbyła się narada inspektorów policji ds. osób niepełnoletnich, przedstawicieli Wydziału Ochrony Praw Dzieci Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (zastępca kierownika Edward Zakrzewski, gł. specjalista Krystyna Malinowska) oraz Wydziału Oświaty samorządu (gł. specjalista Agnieszka Lembowicz).

Naczelnik policji rejonu wileńskiego Józef Kuzmicki przywitał wszystkich zebranych, krótko poinformował o wykonanych w ciągu roku pracach.

Komisarz Jonas Nekraševičius przedstawił dane statystyczne za okres ostatnich 9 miesięcy. Dane statystyczne dotyczyły przestępczości wśród nieletnich w rejonie wileńskim (w tym liczba i rodzaje popełnianych przestępstw), liczby protokołów administracyjnych sporządzonych na podstawie Kodeksu Karnego RL (w tym również za brak opieki nad dzieckiem ze strony rodziców), rozmów prewencyjnych przeprowadzonych z dziećmi i ich rodzicami.

Specjaliści komisariatu informują samorząd o przestępstwach popełnianych przez osoby niepełnoletnie, na nich oraz w ich rodzinach. Pracownicy samorządu na podstawie otrzymanych informacji opracowują metody prewencyjne.

Pracownicy Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego systematycznie organizują spotkania i rozmowy prewencyjne z uczniami starszych klas szkół rejonu wileńskiego, mające na celu zapobieganie przestępczości wśród nieletnich, przeprowadzają również spotkania z rodzicami, społecznością szkolną. W każdej szkole rejonu działa komisja prewencyjna, która współpracuje z komisariatem. W przypadku powstania problemów z niepełnoletnimi do szkól zapraszani są pracownicy policji.

Podczas narady pracownicy samorządu zachęcali przedstawicieli komisariatu do bardziej ścisłej współpracy ze specjalistami ds. ryzyka socjalnego, którzy działają w gminach rejonu wileńskiego. Podali oni również liczbę rodzin ryzyka socjalnego w rejonie (na dzień dzisiejszy: 331 rodzin) oraz liczbę wychowujących się w nich dzieci (695 dzieci), przybliżyli także uczestnikom narady przepisy Ustawy o minimalnej i umiarkowanej opiece nad dzieckiem. Omówione zostały również kwestie dotyczące dalszej współpracy pomiędzy Wydziałem Ochrony Praw Dzieci i Komisariatem Policji Rejonu Wileńskiego.

Szczegółowej informacji dotyczącej prewencji przestępczości wśród nieletnich rejonu wileńskiego udzielają specjaliści Wydziału Ochrony Praw Dzieci Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, tel. (8 5) 275 0556 oraz specjaliści Wydziału Oświaty, tel. (8 5) 210 9684.