Więcej

  Odbyła się narada przedstawicieli samorządu oraz Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego w sprawie dalszej współpracy

  Czytaj również...

  W Komisariacie Policji Rejonu Wileńskiego odbyła się narada inspektorów policji ds. osób niepełnoletnich z przedstawicielami Wydziału Ochrony Praw Dzieci oraz Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum ASRW  W Komisariacie Policji Rejonu Wileńskiego odbyła się narada inspektorów policji ds. osób niepełnoletnich, przedstawicieli Wydziału Ochrony Praw Dzieci Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (zastępca kierownika Edward Zakrzewski, gł. specjalista Krystyna Malinowska) oraz Wydziału Oświaty samorządu (gł. specjalista Agnieszka Lembowicz).

  Naczelnik policji rejonu wileńskiego Józef Kuzmicki przywitał wszystkich zebranych, krótko poinformował o wykonanych w ciągu roku pracach.

  Komisarz Jonas Nekraševičius przedstawił dane statystyczne za okres ostatnich 9 miesięcy. Dane statystyczne dotyczyły przestępczości wśród nieletnich w rejonie wileńskim (w tym liczba i rodzaje popełnianych przestępstw), liczby protokołów administracyjnych sporządzonych na podstawie Kodeksu Karnego RL (w tym również za brak opieki nad dzieckiem ze strony rodziców), rozmów prewencyjnych przeprowadzonych z dziećmi i ich rodzicami.

  Specjaliści komisariatu informują samorząd o przestępstwach popełnianych przez osoby niepełnoletnie, na nich oraz w ich rodzinach. Pracownicy samorządu na podstawie otrzymanych informacji opracowują metody prewencyjne.

  Pracownicy Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego systematycznie organizują spotkania i rozmowy prewencyjne z uczniami starszych klas szkół rejonu wileńskiego, mające na celu zapobieganie przestępczości wśród nieletnich, przeprowadzają również spotkania z rodzicami, społecznością szkolną. W każdej szkole rejonu działa komisja prewencyjna, która współpracuje z komisariatem. W przypadku powstania problemów z niepełnoletnimi do szkól zapraszani są pracownicy policji.

  Podczas narady pracownicy samorządu zachęcali przedstawicieli komisariatu do bardziej ścisłej współpracy ze specjalistami ds. ryzyka socjalnego, którzy działają w gminach rejonu wileńskiego. Podali oni również liczbę rodzin ryzyka socjalnego w rejonie (na dzień dzisiejszy: 331 rodzin) oraz liczbę wychowujących się w nich dzieci (695 dzieci), przybliżyli także uczestnikom narady przepisy Ustawy o minimalnej i umiarkowanej opiece nad dzieckiem. Omówione zostały również kwestie dotyczące dalszej współpracy pomiędzy Wydziałem Ochrony Praw Dzieci i Komisariatem Policji Rejonu Wileńskiego.

  Szczegółowej informacji dotyczącej prewencji przestępczości wśród nieletnich rejonu wileńskiego udzielają specjaliści Wydziału Ochrony Praw Dzieci Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, tel. (8 5) 275 0556 oraz specjaliści Wydziału Oświaty, tel. (8 5) 210 9684.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...