Konferencja poświęcona „90.rocznicy podpisania i złamania Umowy Suwalskiej”

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Reklama

Wilno, 9 października 2010 r.