Więcej

  Samorząd gościł delegację z Powiatu Szydłowieckiego

  Czytaj również...

  Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki wręczył mer rejonu wileńskiego Marii Rekść dyplom uznania oraz podziękował za aktywną współpracę.
  Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki wręczył mer rejonu wileńskiego Marii Rekść dyplom uznania oraz podziękował za aktywną współpracę.

  Omówienie nowych i już istniejących form współpracy, uhonorowanie dyplomami uznania – takie cele przyświecały spotkaniu przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego i Powiatu Szydłowieckiego. „Jest to nowa karta w księdze naszej współpracy, na którą się składają nie tylko rzeczy materialne, ale przede wszystkim rozwój wartości patriotycznych, narodowych” – takie słowa starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego towarzyszyły ceremonii przekazania przez niego na ręce mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, wicemera Jana Sinickiego, sekretarza Rady Renaty Cytackiej oraz na ręce ks. Prałata Wojciecha Górlickiego, nazywanego ojcem chrzestnym porozumienia zawartego pomiędzy partnerami, dyplomów uznania oraz podziękowań za aktywną współpracę dwustronną.

  Goście szydłowieccy podkreślili, że mieszkańcy Wileńszczyzny są osobami pełnymi dobroci, ciepła, serdeczności, gościnności, szczerości, co, ich zdaniem, jest przyczyną tego, że ludzie do nich lgną. Cechy te są już rzadko spotykane w Europie, którą to coraz bardziej zalewają gorsze strony kapitalizmu. „Życzę wam, by jak najpóźniej dotarły one do was” – zaznaczył starosta Szydłowiecki.

  Mer zaznaczyła, że w zachowanie tradycji i wartości przodków należy angażować zwłaszcza młodzież. O wymiernych korzyściach współpracy pomiędzy partnerami opowiadał starosta gminy Szaterniki Wiesław Starykowicz (z którą to właśnie gminą na roboczo współpracuje Powiat Szydłowiecki): „Staramy się zapewnić wyjazd do powiatu w pierwszej kolejności dzieciom z rodzin najmniej zamożnych, bo to właśnie one nie mają możliwości wyjazdu we własnym zakresie. Z Szydłowca dzieci wracają szczęśliwe, bardziej odważne, otwarte, są mniej spięte”. Starosta W. Starykowicz, który zbierał pochwały za pasję, aktywność i zaangażowanie, zaznaczył, że w ramach organizowania pobytu dzieci polskich z gminy szaternickiej partnerzy z Powiatu Szydłowieckiego zapewniają wszystko: od transportu po program zajęć.

  Partnerzy w przyszłości planują rozszerzenie współpracy o niwę artystyczną (plenery malarskie) oraz gospodarczą (spotkania przedsiębiorców z obu regionów). Na spotkaniu byli również obecni: sekretarz Powiatu Szydłowieckiego Krzysztof Bernatek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu Karol Kopycki oraz pracownik Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu Julian Włodarczyk.

  Umowę o partnerstwie z Powiatem Szydłowieckim Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał 30 czerwca 2008 r., jednakże faktyczna współpraca trwa już 4 lata.

  Podczas wizyty delegacji ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w rejonie wileńskim w lutym 2009 r. Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach oraz Szkoła Podstawowa w Wielucianach otrzymały w darze z rąk gości sprzęt komputerowy.

  W siedzibie samorządu odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego i Powiatu Szydłowieckiego.
  W siedzibie samorządu odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego i Powiatu Szydłowieckiego.
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...