W rejonie wileńskim uczczono pamięć zmarłych

1 listopada na cmentarzu pomordowanych w Glinciszkach modlitwą, pieśnią i wierszami młodzież, harcerze i chórzyści parafii podbrzeskiej uczcili pamięć tragicznie zmarłych rodaków. Złożono kwiaty, zapalono znicze.

W uroczystości wzięli udział: I Sekretarz Ambasady RP w Wilnie Piotr Wdowiak, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Jadwiga Kowalewska, wicedyrektor Szkoły Średniej im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu Anna Jankowska. Przybyli też mieszkańcy okolicznych wsi.

Tego dnia na cmentarzu w Podbrzeziu odbyła się procesja żałobna, której przewodniczyli klerycy Stanisław Walukowicz i Aleksander Gaičiauskas.

W Dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu w Sużanach odbyła się procesja żałobna. Przedstawiciele starostwa i Szkoły Średniej w Sużanach złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach dwóch żołnierzy AK.

2 listopada w Dzień Zaduszny w intencji zmarłych modlono się na cmentarzu w Paciunach.

Przed uroczystościami Wszystkich Świętych uprzątnięto cmentarze w Witoszach, Rakszanach, Skirlanach i in.

Na cmentarzach w Szaternikach, Łoźnikach i Grygajciach umieszczono nowe tablice informacyjne w językach litewskim i polskim.