Więcej

  W rejonie wileńskim uczczono pamięć zmarłych

  Czytaj również...

  1 listopada na cmentarzu pomordowanych w Glinciszkach modlitwą, pieśnią i wierszami młodzież, harcerze i chórzyści parafii podbrzeskiej uczcili pamięć tragicznie zmarłych rodaków. Złożono kwiaty, zapalono znicze.

  W uroczystości wzięli udział: I Sekretarz Ambasady RP w Wilnie Piotr Wdowiak, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Jadwiga Kowalewska, wicedyrektor Szkoły Średniej im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu Anna Jankowska. Przybyli też mieszkańcy okolicznych wsi.

  Tego dnia na cmentarzu w Podbrzeziu odbyła się procesja żałobna, której przewodniczyli klerycy Stanisław Walukowicz i Aleksander Gaičiauskas.

  W Dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu w Sużanach odbyła się procesja żałobna. Przedstawiciele starostwa i Szkoły Średniej w Sużanach złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach dwóch żołnierzy AK.

  2 listopada w Dzień Zaduszny w intencji zmarłych modlono się na cmentarzu w Paciunach.

  Przed uroczystościami Wszystkich Świętych uprzątnięto cmentarze w Witoszach, Rakszanach, Skirlanach i in.

  Na cmentarzach w Szaternikach, Łoźnikach i Grygajciach umieszczono nowe tablice informacyjne w językach litewskim i polskim.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...