Wytypowano kandydatów na „Polaka Roku 2010”

W tym roku kapituła postanowiła nie ograniczyć się do dziesiątki kandydatów Fot. Marian Paluszkiewicz

Zostali wytypowani Polacy Litwy, kandydaci do zaszczytnego tytułu „Polak Roku”. Jest to już 13. edycja tego popularnego konkursu, organizowanego przez nasz dziennik, który ma na celu uhonorowanie osób zasługujących na tytuł osoby najbardziej zasłużonej dla spraw polskich na Litwie.

W tym roku do plebiscytu czytelnicy zgłosili 19 osób. Spośród wszystkich zgłoszonych wczoraj kapituła w składzie Leonard Talmont, Jan Gabriel Mincewicz, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz oraz ks. Wacław Wołodkowicz — wytypowała kandydatów najbardziej zasłużonych. Redakcję reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz oraz kierownik działu promocji Zbigniew Markowicz. W tym roku kapituła jednogłośnie uznała, że nie należy się ograniczać jedynie do dziesiątki kandydatów. Na liście kandydatów znalazło się 17 osób, z których to właśnie Czytelnicy będą mogli wybrać dziesiątkę najlepszych.

W tym roku jest to już 13. edycja konkursu, w którym Czytelnicy typują osoby, których czyny oraz postawa obywatelska wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków mieszkających na Litwie — według ich zdania — są warte zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku”.

Na początku stycznia przyszłego roku kapituła konkursu zbierze się po raz kolejny i po obliczeniu głosów zostanie wybrana dziesiątka kandydatów. Tymczasem do 28 grudnia br. można głosować na osoby spośród kandydatów, których listę podajemy niżej. Wystarczy na adres redakcji przysłać wypełniony kupon (w nieograniczonej ilości, ale nie kserowane).


Kandydaci na plebiscyt konkursu „Polak Roku 2010”

Ks. Jerzy Witkowski, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Ks. Tadeusz Jasiński, wikariusz parafii św. Rafała
Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego
Stefan Dudojć, były wieloletni dyrektor Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Anna Gulbinowicz, emerytowana nauczycielka polonistka ze Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie
Wojciech Piotrowicz, pisarz, dziennikarz, poeta, publicysta, gawędziarz, znawca historii Wilna i Wileńszczyzny
Zbigniew Lewicki, kompozytor, pierwsze skrzypce w Litewskiej Państwowej Orkiestrze Symfonicznej, kierownik Kapeli Wileńskiej
Zygmunt Marcinkiewicz, dyrektor spółki przewozowej „Irzimas”w rejonie wileńskim, który umieścił na swoich autobusach tablice dwujęzyczne
Tadeusz Macioł, konsul honorowy RP w Kłajpedzie
Czesław Malewski, niestrudzony tropiciel śladów polskości na Wileńszczyźnie. Pisze i publikuje po polsku
Renata Widtmann, prowadząca salonu politycznego w Radiu Znad Wilii
Jerzy Karpowicz, fotograf niezależny
Grażyna Zaborowska, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego
Zdzisław Palewicz, obecnie mer rejonu solecznickiego, przez 15 lat pełnił funkcje prezesa solecznickiego rejonowego oddziału ZPL oraz wicemera
Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, prezes Trockiego Oddziału Rejonowego LPL
Tadeusz Tuczkowski, lekarz chirurg, ordynator oddziału chirurgii szpitala w Trokach, prezes oddziału ZPL miasta Trok
Edgar Obłoczyński, dyrektor spółki „Solecznicka Zajezdnia Autobusowa”, umieścił na swoich autobusach tablice dwujęzyczne