Więcej

  Kierownictwo Samorządu po raz kolejny podniosło kwestie zwrotu ziemi i oświaty

  Czytaj również...

  Na początku listopada mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść oraz wicemer Gabriel Jan Mincewicz na zaproszenie premiera Andriusa Kubiliusa wzięli udział w naradzie z kanclerzem premiera Deividasem Matulionisem.

  W spotkaniu udział również wzięli przedstawiciele Samorządu Rejonu Solecznickiego: wicemer Andrzej Andruszkiewicz, dyrektor administracji Bolesław Daszkiewicz, oraz resortów: oświaty i nauki, gospodarki oraz rolnictwa.

  W trakcie narady omówiono aktualne dla obu rejonów kwestie oświatowe, społeczne, ekonomiczne i in. Mer Maria Rekść raz jeszcze podniosła kłopoty, z jakimi boryka się samorząd podstołeczny, i jakie to kłopoty były zakomunikowane premierowi Andriusowi Kubiliusowi podczas jego wrześniowej wizyty w rejonie wileńskim. Chodzi przede wszystkim o problemy dotyczące oświaty mniejszości narodowych oraz zwrotu ziemi. Mer Maria Rekść stwierdziła, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest krzywdzony w procesie przydzielania funduszy na realizację funkcji samodzielnych samorządu. W roku bieżącym Samorządowi Rejonu Wileńskiego przydzielono z tego tytułu na jednego mieszkańca 717 Lt – podczas gdy średnia krajowa wynosi ponad 1 tys. Lt (dla porównania: w Samorządzie Rejonu Solecznickiego – 788 Lt).

  Mer po raz kolejny prosiła również o zmianę metodyki przydzielania funduszy na remont dróg. Samorząd Rejonu Wileńskiego okala stolicę, posiada aż 266 działek ogrodowych, w których na stałe zamieszkują mieszkańcy stolicy korzystający z dróg rejonu wileńskiego. Jednakże z tytułu tych nieoficjalnych mieszkańców dodatkowych pieniędzy samorząd nie otrzymuje.

  Sporo uwagi na posiedzeniu poświęcono dyskryminacyjnym wobec mniejszości narodowych poprawkom do Ustawy o oświacie oraz kwestii kompletowania klas w rejonach wileńskim i solecznickim. Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego po raz en-ty wyrazili prośbę zmiany rozporządzenia rządu reglamentującego kompletowanie klas w szkołach, które to rozporządzenie przyprawia o ból głowy 59 z 60 litewskich samorządów. Rozporządzenie to nie może mieć zastosowania w rejonach wileńskim i solecznickim, w których uczniowie dzielą się na kilka grup językowych.

  Kanclerz Deividas Matulionis zapewnił, że proces zwrotu ziemi w rejonie wileńskim będzie kontrolowany szczególnie uważnie, że w przyszłym roku ziemia będzie zwrócona tym pretendentom, którzy posiadali własność w rejonie wileńskim, a jeszcze w następnym – tym, którzy chcą ziemię przenieść w obrębie rejonu wileńskiego bądź do rejonu z innych zakątków Litwy. D. Matulionis stwierdził, że w celu rozwiązania problemu zwrotu ziemi w rejonie wileńskim rząd przeznaczy wymagane dofinansowanie oraz zapewni inne konieczne warunki (m.in. dostateczną liczbę pracowników, wyposażenie).

  Mer Maria Rekść wyraziła ubolewanie z tego powodu, że na konieczność zwrócenia ziemi przede wszystkim właścicielom, którzy posiadali własność w rejonie wileńskim, zwrócono uwagę dopiero pod koniec reformy rolnej: „Niezliczoną ilość razy Samorząd Rejonu Wileńskiego ubiegał się, prosił o restytucję praw własności do ziemi w pierwszej kolejności osobom, które posiadały własność w rejonie wileńskim, i tylko wówczas – pozostałym właścicielom. W ciągu dziesięciu lat reformy rolnej nikt nie podjął się żadnych kroków w celu zmiany ustawy własnościowej. Jednakże nadal wierzymy, że proces ruszy przynajmniej na mecie reformy”.

  Kanclerz zapewnił, że w sprawie kompletowania klas będzie poszukiwany kompromis, że pracuje już nad tym grupa robocza i że wymagania dotyczące kompletowania klas będą przejrzane.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...