Więcej

  Spotkanie dyrektorów administracji samorządów: być jak najbliżej ludzi

  Czytaj również...

  Do rejonu wileńskiego przybyło 19 dyrektorów administracji samorządów z całej Litwy Fot. archiwum ASRW

  Być jak najbliżej ludzi, więcej funkcji przekazywać wicedyrektorom: do takich wniosków w celu udoskonalenia działalności samorządów doszli zrzeszeni w Litewskim Stowarzyszeniu Dyrektorów Administracji Samorządów kierownicy władzy wykonawczej samorządów lokalnych podczas spotkania, które w dniu 5 listopada br. odbyło się w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Do rejonu wileńskiego przybyło 19 dyrektorów administracji samorządów.

  Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji rejonu wileńskiego. Dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska przybliżyła zebranym strukturę, budżet samorządu, opowiedziała o polityce oświatowej, socjalnej, kulturze, turystyce w rejonie wileńskim oraz współpracy międzynarodowej. Kierownik administracji mówiła również o pozyskiwaniu inwestycji, o realizowanych w rejonie wileńskim programach unijnych. Podkreśliła, iż podstawowe inwestycje są kierowane na oświatę i usługi socjalne: renowacja placówek opieki zdrowotnej (szpital opieki paliatywnej w Czarnym Borze, przychodnie w Mejszagole, Miednikach, Niemenczynie), rekonstrukcja gmachów placówek oświatowych w celu polepszenia warunków nauczania i pracy (Gimnazjum „Ryto” w Rudominie, Szkoła Średnia w Sużanach, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie), kapitalny remont oraz wyposażenie w nowoczesną technikę placówek nauczania przedszkolnego (przedszkole „Pelėdžiuko“ w Pogirach, przedszkole w Mejszagole, żłobek-przedszkole w Niemenczynie), odnowienie infrastruktury socjalnej (Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu, szpitale opieki paliatywnej w Niemenczynie oraz Szumsku, powołanie Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego w Kowalczukach).

  Podczas spotkania odbyło się kilka prezentacji, żywo dyskutowano na aktualne dla samorządności tematy Fot. archiwum ASRW

  Za środki Funduszu Spójności w rejonie wileńskim dokonuje się rozbudowy scentralizowanego systemu sieci wodociągów i ścieków (w Zujunach, Dużej Rzeszy, Małej Rzeszy, Niemenczynie, Bujwidziszkach), uporządkowywane są tereny zanieczyszczone. Inwestycje są również skierowywane na rozwiązywanie typowych problemów miejscowości wiejskich, zwiększanie efektywności działalności instytucji samorządu, rozbudowywana jest infrastruktura społeczna, np. w Wesołówce, Kowalczukach, Mościszkach, Bujwidzach, Sużanach.

  W ramach pozyskiwania środków funduszy strukturalnych UE na l. 2007-2013 Samorząd Rejonu Wileńskiego złożył ponad 50 wniosków projektowych.

  Podczas spotkania odbyło się również kilka innych prezentacji, żywo dyskutowano na aktualne dla samorządności tematy. Przedstawiciel Służby Zamówień Publicznych Laimis Kuklierius zaprezentował aktualności z zakresu zamówień publicznych.

  Doradca Komitetu Zarządzania Państwowego i Samorządów Sejmu RL Bronius Kleponis zachęcał dyrektorów samorządów być jak najbliżej ludzi. Podczas dyskusji padły propozycje ewentualnego przekazania więcej uprawnień o charakterze społecznym starostwom oraz sołectwom, wprowadzenia zmian w pracy administracji samorządów, przekazania więcej funkcji wicedyrektorom, ponieważ właśnie dyrektorowie administracji są najlepiej zorientowani w funkcjonowaniu samorządów.

  Po spotkaniu w samorządzie goście odwiedzili Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie Fot. archiwum ASRW

  Przedstawiciele wileńskiego Uniwersytetu im. Michała Rőmera doc. Saulius Nefas oraz Audrius Validas zachęcali dyrektorów samorządów do korzystania z nieodpłatnych usług uniwersytetów przy opracowywaniu planów strategicznych i studiów możliwości (zadania te samorządom najczęściej pomagają wykonać prywatne firmy, które pobierają za to wysokie wynagrodzenia). Przedstawiciele uczelni opowiedzieli o zaletach takiej działalności, np. nieodpłatna i profesjonalna pomoc uniwersytetów, która będzie korzystna również dla uczelni w zakresie gromadzenia i opracowywania materiału badawczego.

  Po spotkaniu w samorządzie goście odwiedzili Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie Fot. archiwum ASRW

  Po spotkaniu w samorządzie goście odwiedzili Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie, gdzie zapoznali się z jego działalnością oraz specyfiką funkcjonowania Izby Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach. W muzeum na dyrektorów samorządów czekały warsztaty wicia palm, prezentacje muzyki ludowej, tkactwa, ceramiki, goście skosztowali tradycyjnych dań Wileńszczyzny. Następnie dyrektorzy administracji samorządów odwiedzili odnowione, nowoczesne, wygodne, odpowiadające wszystkim unijnym wymogom oraz standardom szpital i przychodnię w Niemenczynie.

  Następnie na gości czekała wycieczka poznawcza do Geograficznego Centrum Europy, w administracyjnym gmachu którego odbyło się podsumowanie spotkania Litewskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Administracji Samorządów oraz wręczenie certyfikatów. Postanowiono, że następne spotkanie odbędzie się w Samorządzie Rejom Kowieńskiego, gdzie odbędą się dyskusje na tematy budżetu samorządów oraz projektu ustawy o służbie państwowej.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...