Zapraszamy na wykłady z zakresu praw człowieka

Zapraszamy na drugą część wykładów w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”.

W ramach wszystkich planowanych wykładów, które odbędą się do końca roku, zostanie przybliżona problematyka praw człowieka i praw mniejszości narodowej na arenie międzynarodowej. Słuchacze zapoznają się z najważniejszymi aktami prawnymi ukierunkowanymi na ochronę praw człowieka oraz praw mniejszości narodowych. W ramach wykładów zostaną przedstawione najważniejsze orzeczenia trybunałów międzynarodowych.

20.11: 11.00-12.00 — sobota, s. 302, DKP
23.11: 11.00-12.00 — wtorek, s. 402, ul. Kalwaryjska 143
27.11: 9.00-10.00 — sobota, s. 302, DKP

Tematy prelekcji:

— Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych

— Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych

Wykłady są otwarte dla wszystkich i są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!

Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka