Delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego złożyła wieńce na grobie Matki i Serca Syna

Hołd Twórcy Niepodległości Polski oddali: wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz oraz Jan Sinicki, dyrektor administracji Lucyna Kotłowska, wicedyrektorzy Rita Tamašunienė i Halina Moroz, kierownicy wydziałów samorządu, pracownicy Fot. Beata Naniewicz

11 Listopada, w Dniu Niepodległości Polski, delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego złożyła wieńce na Grobie Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie. Hołd Twórcy Niepodległości Polski oddali: wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz oraz Jan Sinicki, dyrektor administracji Lucyna Kotłowska, wicedyrektorzy Rita Tamašunienė i Halina Moroz, kierownicy wydziałów samorządu, pracownicy.

Punktualnie w południe dał się słyszeć śpiew zbliżającej się XVI Sztafety Niepodległości, która, startując wcześnie rano z Zułowa, przemierzyła na Rossę 67 km wraz z biało-czerwoną flagą o długości 123 m symbolizującą 123 lata niewoli Polski.

Pani Ewa Figel, Radca Minister w Ambasadzie RP w Wilnie przywitała licznie przybyłych Polaków, mówiła o roli Marszałka Piłsudskiego jako Twórcy Niepodległej Polski i zaznaczyła: „Przyszłość kraju zależy od nas, od naszej współpracy”.

Ksiądz Kanonik Stanisław Draguła, kapelan Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, mówił o symbolice dnia, o potrzebie rozwiązywania problemów Polaków na Litwie: „Dzisiaj, w 92. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, po przeżyciu tragedii smoleńskiej, w której zginęli dwaj prezydenci Polski, w Warszawie odbywają się rozmowy władz polskich z prezydent RL Dalią Grybauskaitė”.

Ksiądz Kanonik mówił również o szczególnej roli Wileńszczyzny w procesie wychowywania młodzieży polskiej w duchu wartości patriotycznych i katolickich: „Młodzież z Polski powinna przyjeżdżać na Wileńszczyznę i tu się uczyć patriotyzmu, polskości, wiary”. Ksiądz Kanonik S. Draguła apelował o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie.

Modlitwie za Polaków rozsianych po całym świecie, odmówionej w skupieniu i ciszy, towarzyszyło słońce, które też współtworzyło magiczny nastrój podczas śpiewania „My, pierwsza brygada”, „Jeszcze Polska nie zginęła” oraz „Nie rzucim ziemi…”.

Fot. Beata Naniewicz

Fot. Beata Naniewicz

Fot. Beata Naniewicz

Fot. Beata Naniewicz