Więcej

  Delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego złożyła wieńce na grobie Matki i Serca Syna

  Czytaj również...

  Hołd Twórcy Niepodległości Polski oddali: wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz oraz Jan Sinicki, dyrektor administracji Lucyna Kotłowska, wicedyrektorzy Rita Tamašunienė i Halina Moroz, kierownicy wydziałów samorządu, pracownicy Fot. Beata Naniewicz

  11 Listopada, w Dniu Niepodległości Polski, delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego złożyła wieńce na Grobie Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie. Hołd Twórcy Niepodległości Polski oddali: wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz oraz Jan Sinicki, dyrektor administracji Lucyna Kotłowska, wicedyrektorzy Rita Tamašunienė i Halina Moroz, kierownicy wydziałów samorządu, pracownicy.

  Punktualnie w południe dał się słyszeć śpiew zbliżającej się XVI Sztafety Niepodległości, która, startując wcześnie rano z Zułowa, przemierzyła na Rossę 67 km wraz z biało-czerwoną flagą o długości 123 m symbolizującą 123 lata niewoli Polski.

  Pani Ewa Figel, Radca Minister w Ambasadzie RP w Wilnie przywitała licznie przybyłych Polaków, mówiła o roli Marszałka Piłsudskiego jako Twórcy Niepodległej Polski i zaznaczyła: „Przyszłość kraju zależy od nas, od naszej współpracy”.

  Ksiądz Kanonik Stanisław Draguła, kapelan Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, mówił o symbolice dnia, o potrzebie rozwiązywania problemów Polaków na Litwie: „Dzisiaj, w 92. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, po przeżyciu tragedii smoleńskiej, w której zginęli dwaj prezydenci Polski, w Warszawie odbywają się rozmowy władz polskich z prezydent RL Dalią Grybauskaitė”.

  Ksiądz Kanonik mówił również o szczególnej roli Wileńszczyzny w procesie wychowywania młodzieży polskiej w duchu wartości patriotycznych i katolickich: „Młodzież z Polski powinna przyjeżdżać na Wileńszczyznę i tu się uczyć patriotyzmu, polskości, wiary”. Ksiądz Kanonik S. Draguła apelował o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie.

  Modlitwie za Polaków rozsianych po całym świecie, odmówionej w skupieniu i ciszy, towarzyszyło słońce, które też współtworzyło magiczny nastrój podczas śpiewania „My, pierwsza brygada”, „Jeszcze Polska nie zginęła” oraz „Nie rzucim ziemi…”.

  Fot. Beata Naniewicz

  Fot. Beata Naniewicz

  Fot. Beata Naniewicz

  Fot. Beata Naniewicz
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...