Więcej

  Tydzień języka polskiego w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie

  Czytaj również...

  Fot. archiwum ASRW

  Odbywający się w gimnazjum Tydzień Języka Polskiego (8-12 listopada br.) zmobilizował całą społeczność do zastanowienia się i uświadomienia sobie po raz kolejny, jak niezbędna każdemu człowiekowi jest znajomość języka ojczystego. Poniedziałek był Dniem Wielkiego Dyktanda. Ogółem dyktando pisało 409 uczniów z klas 3 – G4. Poza klasami pierwszymi i drugimi wszyscy uczniowie wzięli w tym udział. Dyktando napisano również w oddziale w Orzełówce. W dziesięciu grupach wiekowych wyłonionych zostało 30 zwycięzców. Cieszy, że nie zostali na uboczu nauczyciele. Chociaż nielicznie, jednak wypróbowali swe siły, pisząc tekst o wiewiórce, żabie i żółwiu.

  Kolejny dzień, wtorek, był poświęcony zabawom ludowym w początkówce i konferencji dla uczniów klas G3, G4 oraz nauczycieli.
  Zabawy były prawdziwą atrakcją dla najmłodszych. Drużyna harcerska zuchów wraz z druhną Dorotą Radzewicz na czele zaprosiła wszystkie klasy początkowe do udziału w pląsach i grach. Pełno tu było radości, uśmiechów, no i nie obyło się, oczywiście, bez psot.

  Dyrektor gimnazjum wręczył dyplomy zwycięzcom konkursów, w których uczestniczyło 202 uczniów, uczestnikom konferencji i innych imprez Fot. archiwum ASRW

  Konferencja zgromadziła uczniów klas G3 i G4 oraz nauczycieli. W konferencji wzięli również udział wicemer rejonu wileńskiego Gabriel Jan Mincewicz, starosta miasta Niemenczyn Mieczysław Borusewicz oraz kierownik biblioteki publicznej Czesława Kuźmina. Temat konferencji brzmiał:

  „Oświata na terenach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego po wielkich zrywach narodowych
  a współczesność”

  Konferencja była poświęcona 145. rocznicy powstania szkoły w Niemenczynie. Analizowano stan szkolnictwa na Wileńszczyźnie w kontekście dziejów politycznych, ekonomicznych, kulturalnych. Przecież nie sposób rozważać nad tak doniosłym dla społeczeństwa problemem nie osadzając go w konkretnych realiach.

  Program składał się z następujących referatów:

  1.Stan oświaty przed i po powstaniu listopadowym. Wpływ działalności KEN.
  Uczennica klasy G4 Iwona Grynkiewicz.

  2.Działalność konspiracyjna młodzieży na Uniwersytecie Wileńskim.
  Uczeń klasy G4 Artur Krumkacz

  3.Tendencje rusyfikacyjne po powstaniu styczniowym, stan szkolnictwa parafialnego.
  Uczennica klasy G4 Jolanta Maciejewska

  4. Powstanie szkoły w Niemenczynie i jej losy podczas wojen światowych, okresu dwudziestolecia międzywojennego do współczesności.
  Nauczyciel metodyk języka polskiego Irena Karpavičienė

  5. Współczesność i przyszłość gimnazjum w Niemenczynie.
  Starszy nauczyciel języka polskiego Lilia Alicka

  Fot. archiwum ASRW

  Na zakończenie zebrani oglądali montaż poetycko-muzyczny, który ilustrował chlubne i tragiczne dzieje ojczystej historii. Przygotowali go uczniowie pod kierownictwem nauczyciela metodyka od muzyki Alicji Rusieckiej, polonistów oraz kierownika kółka teatralnego Reginy Wojtkiewicz. Już po drugim dniu można było twierdzić, że każdy uczeń polskiego pionu gimnazjum wziął dział w przynajmniej jednym przedsięwzięciu tygodnia.

  Dzień trzeci, środa, zgromadził polonistów rejonu, którzy niedawno podjęli pracę pedagogiczną oraz nauczycieli gimnazjum na zajęcie metodyczne. Zebrani uczestniczyli w trzech lekcjach pokazowych:

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  1.„Pisownia partykuły „nie” z czasownikami. Klasa 7B. Nauczyciel metodyk Krystyna Rostowska.

  2.„Jak ratować świat?”. Klasa 6B. nauczyciel metodyk Aldona Sudenis.

  3.„Obraz Litwy w literaturze”. Klasa 8B. Starszy nauczyciel Janina Wołkowa.

  Fot. archiwum ASRW

  Następnie odbyło się omawianie lekcji i dyskusje, w których również wzięli udział dyrektor gimnazjum Tadeusz Grygorowicz i zastępca ds. nauczania metodyk języka polskiego Irena Karpavičienė.

  Właściwie dyskusje były w tym przypadku tym najcenniejszym elementem, gdyż wymiana zdań pozwala na wiele rzeczy spojrzeć inaczej, głębiej i obiektywniej ocenić te czy inne wady i zalety danej metody nauczania. Udało się również porozmawiać o znaczeniu, jakie mają dobrze wytyczone cele i zadania lekcji, drogach ich realizacji i uogólnieniu zdobytych wiadomości i umiejętności. Na zajęcie do gimnazjum przybyło dwunastu nauczycieli z jedenastu szkół rejonu. Wzięli również udział wszyscy poloniści gimnazjum oraz zastępcy dyrektora do spraw nauczania.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo
  Fot. archiwum ASRW

  Kolejny, czwarty dzień tygodnia, był poświęcony obchodom 92. rocznicy Niepodległości Polski. Współorganizatorem uroczystości zostało starostwo miasta Niemenczyn oraz Szkołą Sportową Rejonu Wileńskiego. W tym dniu odbył się II rajd rowerowy Zułów-Niemenczyn. Przy grobach poległych polskich żołnierzy pomysłodawca rajdu, starosta miasta Niemenczyn Mieczysław Borusewicz zaznaczył, że tak doniosłe święto należy uczcić nie tylko hołdem pamięci, ale również pewnym wysiłkiem fizycznym. Głównie ten cel przyświecał uczestnikom rajdu, a wzięli w nim udział starosta Mieczysław Borusewicz, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego Marian Kaczanowski, uczniowie, rodzice. Trzeba przyznać, że zadanie przed sobą postawili nie lada: w ciągu półtorej godziny powinni byli pokonać około 50 kilometrów. Uczniowie klas 4, 5 i 6 przy gimnazjum oklaskami powitali uczestników rajdu.

  W uroczystym pochodzie z biało-czerwonymi flagami i chorągiewkami zebrani ruszyli ulicami miasta na cmentarz, gdzie odbył się uroczysty apel Fot. archiwum ASRW

  Następnie w uroczystym pochodzie z biało-czerwonymi flagami i chorągiewkami zebrani ruszyli ulicami miasta na cmentarz. Tutaj odbył się uroczysty apel. Okolicznościowy montaż przygotowali uczniowie klas piątych wraz nauczycielką języka polskiego Ireną Komar.

  W ostatnim dniu tygodnia odbył się konkurs recytatorski w klasach 1-4. Uczniowie wykazali się piękną dykcją, dobra znajomością recytowanych tekstów oraz oryginalną interpretacją wierszy. Zwycięzcami zostali Kotryna Bojarun (2b), Ernestas Gulbickis (3b), Karolina Biełotkacz (4a), Nikoleta Wojtkiewicz (4a).
  Po południu w muzeum etnograficznym odbyło się uroczyste zakończenie Tygodnia Języka Polskiego. Wicedyrektor ds. nauczania Irena Karpavičienie przypomniała zebranym o przedsięwzięciach, które odbyły się w ramach tygodnia, równocześnie podkreślając, że wszyscy uczniowie polskiego pionu gimnazjum wzięli w nich udział.

  Dyrektor gimnazjum wręczył dyplomy zwycięzcom konkursów, w których uczestniczyło 202 uczniów, uczestnikom konferencji i innych imprez. Ogółem wręczono 70 dyplomów. Na zakończenie zebrani uczcili rok szopenowski. Uczniowie klas G3 i nauczycielka języka polskiego Krystyna Rostowska przygotowali wieczorek poświęcony kompozytorowi. Przedstawiono niektóre ciekawe fakty życiorysu twórcy oraz zaprezentowano genialną muzykę wirtuoza. Tym pięknym akcentem zakończył się Tydzień Języka Polskiego w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie.

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...