Co należy wiedzieć o lekach refundowanych

Pacjentom leczonym ambulatoryjnie lekarze rodzinni lub lekarze specjaliści mogą przepisać leki oraz środki pomocy medycznej refundowane z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Refundowane nie wszystkie leki, a tylko te, które są wpisane na Listę Chorób oraz Leków Refundowanych do ich Leczenia (A) oraz na Listę Leków Refundowanych (B). Refundowane środki pomocy medycznej są wpisywane na osobną Listę Rekompensowanych Środków Pomocy Medycznej (C). Na Litwie refundowana jest tzw. bazowa cena leku. Bazowa cena – to część ceny detalicznej, po której leki są sprzedawane w aptece. Właśnie ta część może być refundowana w 100, 90, 80 czy 50 procentach. Wiele osób zauważyło, że nawet za refundowane w 100 proc. leki, pod tą samą wspólną nazwą, trzeba dopłacać. Przyczyna – różnica pomiędzy częścią ceny detalicznej i hurtowej leku, która odpowiada ustalonej części refundacji (100, 90, 80 lub 50 procent).

Powiedzmy, że mamy trzy leki, w których substancja czynna jest ta sama, jednak produkują je trzej różni producenci, którzy ustalili różne ceny sprzedaży tych trzech leków. W aptece ceny detaliczne leków również będą różne, jednak obliczono im jednakową bazową cenę – 37,95 Lt. W poniższej tabelce podano jak obliczana jest bazowa cena leku i dopłata pacjenta, jeżeli ten sam lek jest refundowany według różnych wielkości refundacji.

Od maja 2010 r. w aptekach kraju urządzono dla nabywców monitory ekranów. Na monitorze w pierwszej linijce ma być podany najtańszy (za który pacjent powinien zapłacić najmniej) lek refundowany lub najtańszy środek pomocy medycznej, droższe leki podawane są niżej – w kolejności zwiększania dopłaty pacjenta. We wszystkich aptekach powinny być najtańsze, będące na rynku hurtowym, leki z grupy o tej samej wspólnej nazwie.

Na listę leków refundowanych, które koniecznie powinny być w aptece, wciągniętych jest obecnie 60 nazw leków: na obniżenie ciśnienia, uśmierzenie bólu, poprawiające pracę serca, antybiotyki do leczenia chorób zakaźnych, przeciwko astmie, leki dla cukrzyków, na obniżenie zbyt wysokiego ciśnienia ocznego itd., dla których dopłata jest najmniejsza.

Lista Chorób i Leków Refundowanych do ich Leczenia (A) została ułożona z uwzględnieniem rozpowszechnienia chorób, ich wpływu na zdrowie mieszkańców. Bazowa cena leków jest refundowana w 100 proc., jeżeli przeznaczone są one do leczenia chorób i stanów przewlekłych, postępujących: gruźlicy, raka, schizofrenii, epilepsji, sklerozy rozsianej, przewlekłego zapalenia wątroby typu C, astmy, w przypadku zaburzeń krzepnięcia krwi oraz w przypadku niektórych chorób układu endokrynnego, chorób związanych z zaburzeniami żywienia i przemiany materii, po transplantacji serca, nerek oraz innych narządów.

Lista Leków Refundowanych (B) przeznaczona jest dla pacjentów z poszczególnych grup społecznych, tj. dla dzieci, emerytów, osób niepełnosprawnych. Według tej listy bazowa cena jeszcze niektórych leków (nie wciągniętych do listy A) rekompensowana jest w 50 procentach. Należy jednak podkreślić, że niezależnie od tego, na którą z list (A czy B) są wpisane leki refundowane oraz niezależnie od tego, w jakiej części (podanej w listach A i B) leki są refundowane dla dzieci w wieku do 18 lat, osób, które zostały uznane za niezdolne do pracy, jak również dla emerytów, dla których został określony poziom potrzeb specjalnych. Według obu wspomnianych list refundowane jest 100 proc. ceny bazowej.

Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego