Więcej

  Edward Skoczyk ukończył 100 lat

  Czytaj również...

  Edward Skoczyk z małżonką Marią
  Edward Skoczyk z małżonką Marią

  Gwarno i wesoło było w domu państwa Skoczyków w Migunach (gmina mariampolska) drugiego dnia bieżącego miesiąca. Przyczyną tego był jubileusz urodzin seniora Edwarda Skoczyka, który doczekał się 100 lat.

  Do zagrody państwa Skoczyków zawitali goście z Samorządu Rejonu Wileńskiego w osobach mer Marii Rekść, wicemera Jana Sinickiego, kierownika Wydziału Opieki Socjalnej Stefanii Stankiewicz, starosty gminy mariampolskiej Andrzeja Żabiełowicza i pracowniczki starostwa Janiny Gryniewicz. Jubilata powinszowali także przedstawiciele Sodry: kierownik IV Wydziału Ubezpieczeń Emerytalnych Regina Borkowska i gł. specjalista ds. kontaktów ze społecznością Leonilija Perminienė. Z gratulacjami dla pana Edwarda pośpieszyli medycy z ambulatorium mariampolskiego na czele z kierownik Birutė Ščerbinskienė. Były kwiaty i prezenty. Jubilat nie krył wzruszenia.

  Pan Edward Skoczyk urodził się w wielodzietnej rodzinie. Jego rodzeństwo liczyło 9 braci i 3 siostry. Dziś z rodzeństwa tylko pan Edward cieszy się życiem.

  Swój matuzalemowy wiek zawdzięcza zapewne genom. Matka jego przeżyła 106 lat, a jedna z sióstr dożyła do 102 lat. Niepoślednią rolę długowieczności odegrało otaczające środowisko: nieskażone spalinami powietrze, troskliwa opieka dzieci i współmałżonki Marii. Całe życie pracował na roli. Był nie tylko zaradnym gospodarzem, ale też osobą towarzyską – lubił opowiadać, żartować, miał wesołe usposobienie. Wychował dwoje dzieci: córkę Bernadettę i syna Andrzeja Edwarda. Doczekał się dwóch wnuków i wnuczki oraz dwóch prawnuków i prawnuczki.

  Niemal z cudem graniczy stan zdrowia pana Edwarda. Pomimo przebytego zawału czuje się, jak na stulatka, całkiem nieźle. Mieszka wraz z niespełna 80-letnią żoną Marią. Sama pani Maria jest osobą pełną energii, której mogłyby pozazdrościć jej rówieśniczki. Bynajmniej seniorzy nie czują się osamotnieni. W wolne dni odwiedzają ich dzieci. Zawsze są jakieś prace w zagrodzie, którym sędziwi rodzice już nie podołają.

  Na doroczne święta w domu państwa Skoczyków gromadzą się dzieci, wnukowie, prawnukowie. Wówczas blask wzajemnej miłości, troski i szacunku opromienia młode i starsze pokolenia tej rodziny, której seniorem jest właśnie stulatek pan Edward Skoczyk.

  Dziś na świecie żyje 200 tys. stulatków. Najwięcej z nich – 96 tys. – w USA. Drugie miejsce pod względem długowieczności mieszkańców zajmuje Japonia: żyje tam 90 tys. stulatków. Dotychczas najbardziej długowiecznym mieszkańcem globu ziemskiego była zmarła przed trzema laty Francuzka Jeanne Colment (miała 122 lata i 5 mies.). Najstarsza mieszkanka Litwy dożyła 117 lat. W Polsce mieszka ok. 1,8 tys. osób, które przekroczyły przysłowiową metę życia. Na Litwie mieszka 476 stulatków: 302 kobiety i 174 mężczyzn.

  W rejonie wileńskim najstarszym mieszkańcem jest ksiądz prałat Józef Obrembski, honorowy obywatel rejonu wileńskiego, który 19 marcu 2011 roku będzie obchodził 105-lecie.

  Jan Lewicki

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...