Więcej

  Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego ma swój sztandar

  Czytaj również...

  W piątek 19 listopada w Szkole Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania szkole sztandaru.

  Uroczystość rozpoczął przemarsz do parafialnego kościoła. W uroczystościach brali udział: prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego doc. hab., prof. nadz. Maciej Marszał, mgr tegoż uniwersytetu Tadeusz Juchniewicz, Poseł na Sejm RL Leonard Talmont, I Radca Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Iwona Frączek, starszy specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Nijola Ragucka, proboszcz parafii Arunas Mitkevičius, starosta gminy Bezdany Michał Janczewski, prezes ZPL w Bezdanach Łucja Auziak, wieloletnie nauczycielki szkoły.

  Po mszy wszyscy udali się do szkoły, gdzie po podpisaniu aktu został uroczyście przekazany sztandar. Najpierw fundatorzy wręczyli go dyrektor szkoły, dyrektor zaś – uczniom.

  Goście imprezy, a także przedstawiciele społeczności szkoły, przybili do masztu sztandaru tabliczki pamiątkowe.

  Drugą część uroczystości przyszykowali uczniowie koła dramatycznego „Skrzat” pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego E. Klimaszewskiej oraz nauczycieli muzyki O. Krasodomskiej i M. Widuto. Zaprezentowali zebranym wiersze patrona szkoły wraz z muzyką Chopina i Moniuszki.

  Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do zorganizowania uroczystości.

  Olga Smolskienė
  wicedyrektor szkoły

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...