Więcej

  Jak Rada Europy może pomóc mniejszościom narodowym?

  Czytaj również...

  Fot. Daniel Stankiewicz

  W dniu 23 bm. uczestnicy kolejnego wykładu w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej” wzbogacili swoją wiedzę z zakresu ochrony praw człowieka w ramach systemu Rady Europy.

  Prelekcja, która miała miejsce w gmachu Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, zgromadziła kilkadziesiąt słuchaczy zainteresowanych tematyką praw człowieka, w szczególności mniejszości narodowych.

  W trakcie prelekcji podkreślono, że w roku 1949 państwa Europy uznały, że jednym z głównych celów ich dalszej współpracy będzie osiągnięcie większej jedności na kontynencie poprzez powiązanie zasad demokracji, rządów prawa, pluralizmu i ochrony praw człowieka.

  Podniesiono również, że Rada Europy na swym forum jest pierwszą europejską organizacją regionalną, która zdołała wypracować wiążące standardy międzynarodowej ochrony praw mniejszości narodowych. W czasie wykładu główny nacisk położono na odpowiednie postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczące ochrony mniejszości. Omówiono postanowienia dwóch dokumentów bezpośrednio odnoszących się do praw i wolności mniejszości narodowych: Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych.

  Organizator prelekcji naukowych – Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka – zaprasza na kolejne spotkania, otwarte dla wszystkich i bezpłatne, z zakresu praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych:


  WYKŁADY

  27 listopada, sobota, 9.00 – 10.00, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, p. 302
  1 grudnia, środa, 16.30 – 17.30, Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, ul. Kalwaryjska 143, p. 402.  Inf. wł.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wręczenie dyplomów Akademii Edukacji VDU 2024 [GALERIA]

  Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...