Tradycyjny konkurs fotograficzny „Moje dziecko w obiektywie”

Fot. Marian Paluszkiewicz

Nie jest rzeczą przypadku, że właśnie w tym najbardziej ponurym okresie, kiedy jesień z zima się zaczyna przeplatać — ogłaszamy jeden z najradośniejszych, najjaśniejszych konkursów naszego pisma. I nie ma w tym absolutnie żadnej przesady dziennikarskiej, gdyż kto może zaprzeczyć, że kiedy mówimy o dzieciach — stajemy się sami bardziej ciepli. Trzeba obserwować każdego rodzica, czy też dziadka, kiedy opowiada o swoim dziecku, czy wnuku.

Jest ono dla niego najwspanialsze, najlepsze, najzdolniejsze.  A więc ogłaszamy tradycyjny, doroczny konkurs naszego pisma „Moje dziecko w obiektywie”, który startuje już dziś. Jego założenia nie zmieniły się od lat, ale dla przypomnienia zamieszczamy krótką informację o tym fotograficznym konkursie. Na łamach naszego pisma będziemy zamieszczać nadesłane przez Was zdjęcia pociech, które później zostaną wytypowane do finału. A trafi do finału tyle dzieci, ile lat liczy codzienne i jedyne pismo na Litwie w języku polskim.

A ponieważ w roku przyszłym obchodzić będziemy już 58 urodziny, więc tyle wyłonimy finalistów. Zapraszamy rodziców, babcie i dziadków, by wzięli udział w tym tradycyjnym dorocznym, kolejno już trzynastym konkursie i przysyłali na adres redakcji zdjęcia swoich pociech. Pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane. Warunki są dwa: wiek dziecka nie może przekraczać 10 lat (na dzień 2 czerwca 2011r.) oraz ograniczona liczba zdjęć.

Prosimy przysyłać maksymalnie 2 zdjęcia dziecka. Mogą być czarno-białe lub kolorowe, dowolnego formatu, dobrej jakości. Wszystkie zostaną zamieszczone na łamach „Kuriera Wileńskiego”. Do każdej fotografii należy dołączyć wycięty z gazety i wypełniony kupon (nie kserować) z oryginalnym podpisem.

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres redakcji „Kuriera Wileńskiego”, Birbynių 4a, 02121 Vilnius – 30, Lietuva z dopiskiem „Moje dziecko w obiektywie” lub przynieść osobiście do działu promocji (tel. 212 30 40).

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 27 kwietnia 2011 roku. Przed 1 czerwca — Międzynarodowym Dniem Dziecka — ogłosimy wyniki konkursu.

Redakcja

Kupon jest codziennie publikowany w papierowym wydaniu „Kuriera Wileńskiego”