Rozwój turystyki wiejskiej w rejonie wileńskim

Cel spotkania – zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi regulacji podatkowych, perspektywami rozwoju turystyki wiejskiej w rejonie wileńskim Fot. archiwum ASRW

W zagrodzie turystyki wiejskiej „Latakučiu sodyba” w Glinciszkach odbyło się seminarium „Usługi turystyczne w miejscowości wiejskiej”, zorganizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego przy współpracy z Zrzeszeniem Zagród Turystyki Wiejskiej Regionu Wileńskiego.

Celem spotkania, na które przybyli właściciele gospodarstw turystyki wiejskiej z rejonu wileńskiego, studenci Wydziału Organizowania Turystyki z Wileńskiej Szkoły Technologii,  Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace, było zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi regulacji podatkowych, perspektywami rozwoju turystyki wiejskiej w podstołecznym rejonie.

Według Grażyny Gołubowskiej, głównej specjalistki Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, rejon wileński, okalający stolicę, największe miasto w kraju, ma szczególnie sprzyjające perspektywy rozwoju tej gałęzi przedsiębiorczości.

– Ażeby zagrody turystyki wiejskiej prosperowały nie tylko w weekendy, w czasie rodzinnych uroczystości, ale przez okrągły rok, wiele zależy od pomysłowości i zaangażowania gospodarza. Istnieje mnóstwo możliwości, by zakres usług takich gospodarstw urozmaicić. Można, na przykład, organizować zapoznawcze szkółki dla dzieci z miasta, wszak wiele rodzin z czasem traci bieżący kontakt ze wsią i takie żywe zetknięcie z naturalnym środowiskiem wiejskim może być nie tylko atrakcyjne, ale też bardzo pożyteczne – stwierdza Grażyna Gołubowska.

Obecnie w rejonie wileńskim funkcjonują 22 gospodarstwa turystyki wiejskiej. Najczęstszą formą oferowanych przez nie usług jest udostępnianie noclegów, wynajmowanie pomieszczeń na rodzinne uroczystości. Najwięcej gospodarstw turystyki wiejskiej znajduje się na terenie gminy mejszagolskiej, rzeszańskiej, niemenczyńskiej, podbrzeskiej i suderwskiej.

Fundusz wspierania drobnego i średniego biznesu założony przez Samorząd Rejonu Wileńskiego od lat wspiera przedsiębiorcze osoby, podejmujące się założenia gospodarstw wiejskich, wydzielając im środki na tablice informacyjne, wydawnictwo broszur, tworzenie stron internetowych.