Więcej

  Rozwój turystyki wiejskiej w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Cel spotkania – zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi regulacji podatkowych, perspektywami rozwoju turystyki wiejskiej w rejonie wileńskim Fot. archiwum ASRW

  W zagrodzie turystyki wiejskiej „Latakučiu sodyba” w Glinciszkach odbyło się seminarium „Usługi turystyczne w miejscowości wiejskiej”, zorganizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego przy współpracy z Zrzeszeniem Zagród Turystyki Wiejskiej Regionu Wileńskiego.

  Celem spotkania, na które przybyli właściciele gospodarstw turystyki wiejskiej z rejonu wileńskiego, studenci Wydziału Organizowania Turystyki z Wileńskiej Szkoły Technologii,  Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace, było zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi regulacji podatkowych, perspektywami rozwoju turystyki wiejskiej w podstołecznym rejonie.

  Według Grażyny Gołubowskiej, głównej specjalistki Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, rejon wileński, okalający stolicę, największe miasto w kraju, ma szczególnie sprzyjające perspektywy rozwoju tej gałęzi przedsiębiorczości.

  – Ażeby zagrody turystyki wiejskiej prosperowały nie tylko w weekendy, w czasie rodzinnych uroczystości, ale przez okrągły rok, wiele zależy od pomysłowości i zaangażowania gospodarza. Istnieje mnóstwo możliwości, by zakres usług takich gospodarstw urozmaicić. Można, na przykład, organizować zapoznawcze szkółki dla dzieci z miasta, wszak wiele rodzin z czasem traci bieżący kontakt ze wsią i takie żywe zetknięcie z naturalnym środowiskiem wiejskim może być nie tylko atrakcyjne, ale też bardzo pożyteczne – stwierdza Grażyna Gołubowska.

  Obecnie w rejonie wileńskim funkcjonują 22 gospodarstwa turystyki wiejskiej. Najczęstszą formą oferowanych przez nie usług jest udostępnianie noclegów, wynajmowanie pomieszczeń na rodzinne uroczystości. Najwięcej gospodarstw turystyki wiejskiej znajduje się na terenie gminy mejszagolskiej, rzeszańskiej, niemenczyńskiej, podbrzeskiej i suderwskiej.

  Fundusz wspierania drobnego i średniego biznesu założony przez Samorząd Rejonu Wileńskiego od lat wspiera przedsiębiorcze osoby, podejmujące się założenia gospodarstw wiejskich, wydzielając im środki na tablice informacyjne, wydawnictwo broszur, tworzenie stron internetowych.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...