Więcej

  W Niemenczynie odnowiono przedszkole i gimnazjum

  Czytaj również...

  Odnowione placówki oświatowe w Niemenczynie Fot. archiwum ASRW

  Dobiegły końca prace renowacyjne przedszkola i Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie.

  .

  Stan budynków nie spełniał ogólnych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Oporniki zewnętrznych ścian, okien, drzwi wejściowych oraz dachów budynków były zbyt małe, dlatego w ciągu sezonu grzewczego tracono zbyt dużo ciepła.

  Mając na celu zaoszczędzanie energii cieplnej, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszanie zużycia paliwa, polepszanie warunków mikroklimatycznych pomieszczeń wymieniono okna i drzwi wejściowe gmachu gimnazjum, ocieplono dach, ściany zewnętrzne, podłogi oraz cokół, odnowiono system grzewczy.

  W trakcie renowacji budynku przedszkola ocieplono dach, ściany oraz cokół, został odnowiony system grzewczy. Wykonane prace rekonstrukcyjne pozwolą zmniejszyć zużycie energii, zapewnić dobre warunki mikroklimatyczne pomieszczeń i równomierną temperaturę w pomieszczeniach, pozwolą wykorzystać wszystkie środki zaoszczędzające energię cieplną oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii.

  Wartość prac rekonstrukcyjnych przeprowadzonych w placówkach oświatowych w Niemenczynie opiewała na 2,7 mln Lt.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...