Więcej

  W rejonie wileńskim – 17-milionowa inwestycja w jakościowy system wodociągów i odprowadzania ścieków

  Czytaj również...  Do końca 2010 r. w miejscowościach Suderwa i Mejszagola (rejon wileński) zostaną zakończone prace instalacyjne scentralizowanego systemu wodociągów oraz odprowadzania ścieków. Około 2 tys. mieszkańców będzie mogło korzystać z wysokiej jakości systemu wodociągowego. Ogółem w rozwój gospodarki wodnej zainwestowano ponad 17 mln Lt. 78% kwoty pochodzi z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (UE), pozostała część – z budżetu Republiki Litewskiej (RL).

  Na terytorium realizowanego projektu w rejonie wileńskim mieszka obecnie około 2 tys. mieszkańców – 1670 w Mejszagole oraz 450 w Suderwie. W Mejszagole były oczyszczalnie ścieków, jednak nie odpowiadały one obecnym standardom, w Suderwie natomiast takich oczyszczalni nie było, toteż miało tam miejsce zanieczyszczenie środowiska. Jakość wody w tych miejscowościach również pozostawiała wiele do życzenia. Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom wspomnianych miejscowości na korzystanie z wysokiej jakości usług komunalnych.

  „Inwestycje w gospodarkę wodną są duże. Bez wsparcia UE sami nie bylibyśmy w stanie zrealizować takich projektów, chociaż mieszkańcy Mejszagoly oraz Suderwy już niejeden rok czekają na scentralizowanie wodociągów i kanalizacji”, – w dn. 30 listopada br. podczas konferencji prasowej powiedział kierownik Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz.

  Podkreślił on, iż prace mają być zakończone do końca tego roku, i mieszkańcy wkrótce będą mogli korzystać ze scentralizowanego systemu oczyszczania ścieków. Pracownicy samorządu zachęcają mieszkańców zawczasu zadbać o formalności związane z przyłączeniem się do systemów.

  „Wszyscy, którzy chcą przyłączyć się do przyszłych scentralizowanych systemów wodociągów oraz ścieków, już teraz powinni zatroszczyć się o wszystkie niezbędne dokumenty oraz zezwolenia. Chcąc przyłączyć swe domy mieszkalne do sieci wodociągów oraz sieci usuwania ścieków mieszkańcy powinni zwracać się do pracowników UAB „Nemenčinės komunalininkas”, którzy chętnie poinformują o niezbędnych procedurach oraz pomogą dopełnić wszystkich niezbędnych formalności”, – podkreślił kierownik Wydziału Inwestycji.

  W trakcie realizacji projektu zainstalowano 2 urządzenia wodociągowe oraz 2 urządzenia oczyszczania ścieków. Zbudowano 13,97 km nowych sieci ścieków oraz 4,54 km sieci wodociągów. Zrekonstruowano 3,64 km sieci wodociągów oraz ścieków, zmodernizowano 12 pomp wodnych.

  Prace w Mejszagole i Suderwie wykonywane są w ramach „I etapu programu inwestycyjnego zlewiska rzeki Wilii (rejon wileński)”, którego wartość opiewa na prawie 89 mln Lt. Ponad 78% tej kwoty finansuje UE, pozostała część pochodzi z budżetu RL. Początek projektu – 29 września 2006 r., zakończenie – 31 grudnia 2010 r.

  Projekt obejmuje pięć miejscowości Samorządu Rejonu Wileńskiego. Oprócz Mejszagoły oraz Suderwy wodociągowe sieci wody pitnej będą zainstalowane w miejscowościach Bojary, Taranda oraz Bałsoki, które obsługuje UAB „Vilniaus vandenys”.

  Szacuje się, że po zrealizowaniu „I etapu programu inwestycyjnego zlewiska rzeki Wilia”, polepszy się nie tylko jakość życia mieszkańców, lecz zostanie również zmniejszone zanieczyszczenie zlewiska rzeki Wilia.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...