Więcej

  List otwarty do Prezydent i Przewodniczącej Sejmu Litwy w obronie polskiej oświaty

  Czytaj również...

  Do Jej Ekscelencji Prezydent Republiki Litewskiej Dali Grybauskaitė,
  do Przewodniczącej Sejmu Republiki Litewskiej Ireny Degutienė

  Szanowna Pani Prezydent,
  Szanowna Pani Przewodnicząca Sejmu,

  W okresie 20-lecia niepodległej Republiki Litewskiej określone nacjonalistyczne siły polityczne wszelkimi sposobami stale dążą do likwidacji szkół mniejszości narodowych. W tym celu nieustannie pogarszano warunki pracy szkół mniejszości narodowych:

  – stworzono dyskryminacyjny fenomen zakładania uprzywilejowanych podlegających powiatowi (obecnie ministerstwu) szkół z językiem państwowym, których budowę i działalność hojnie dodatkowo finansowano, nie przeznaczając dostatecznych środków na renowację i budowę szkół mniejszości narodowych,

  – zniesiono końcowy egzamin szkolny z języka ojczystego,

  – zaprzestano wydawania podręczników szkolnych dla klas starszych,

  – zmniejszono indeksowanie koszyka uczniowskiego dla tych szkół (obecnie koszyk uczniowski w szkołach mniejszości narodowych jest indeksowany tylko w 15% (wcześniej w 20%), co nie pokrywa dodatkowych wydatków tych szkół. Dla porównania: w szkołach litewskich w Polsce koszyk uczniowski zwiększono do 50%),

  – szkoły mniejszości narodowych obowiązują niemal takie same normy liczby uczniów, jak i w miejscowościach, w których uczniowie nie są dzieleni na szkoły według języków nauczania,

  – wbrew badaniom naukowym przeprowadzonym na zamówienie Ministerstwa Oświaty, których wnioski wyraźnie sugerują, że ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego jest możliwe dopiero po upływie 12 lat od zrównania liczby godzin szkolnych z tego przedmiotu oraz wydaniu podręczników według nowych programów, jak też innych pomocy naukowych, zmierza się ku temu bez odpowiedniego przygotowania,

  – podejmuje się też wiele innych kroków dyskryminujących uczniów szkół mniejszości narodowych.

  Chcemy zwrócić uwagę na to, że absolwenci szkół z polskim językiem nauczania według obecnych programów doskonale opanowali język państwowy i swobodnie dostają się na studia w uniwersytetach litewskich (w roku 2009 do wyższych uczelni wstąpiło 71,8% abiturientów szkół polskich, co przekracza średnią krajową). Dlatego też nie ma żadnej realnej potrzeby przymusowego wprowadzenia do szkół mniejszości narodowych nauczania poszczególnych przedmiotów w języku litewskim. (W szkołach litewskich w Polsce uczniowie swobodnie, nie zaś w trybie przymusowym, wybierają nauczanie poszczególnych przedmiotów w języku polskim).

  Tymczasem w Sejmie jest przyjmowana nowa ustawa o oświacie, przewidująca bezprecedensowe założenie ustawowe o wprowadzeniu właśnie w szkołach mniejszości narodowych przymusowego nauczania poszczególnych przedmiotów w języku nieojczystym.

  Przymusowe wprowadzenie w szkołach mniejszości narodowych nauczania chociażby jednego przedmiotu nie w języku ojczystym oznacza pozbawienie należących do mniejszości narodowych obywateli Litwy prawa zdobycia wykształcenia średniego w języku ojczystym, co zapewniają Traktat Litewsko-Polski (art. 14,15), Konwencja Ochrony Mniejszości Narodowych (art. 14,22), Ustawa Republiki Litewskiej o mniejszościach narodowych, uchwały Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, jak też praktyka istniejąca w państwach europejskich.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Wszystkie międzynarodowe założenia ustawowe zakładają, że sytuacja mniejszości narodowych w żadnym wypadku nie może być pogarszana. A co do treści nauczania w szkołach decydujący głos w państwach demokratycznych mają rodzice uczących się dzieci bądź uczniowie klas starszych.

  Dlatego też serdecznie apelujemy do szanownej Pani Prezydent i szanownej Pani Przewodniczącej Sejmu o obronę demokracji na Litwie, jak też o honorowanie litewskich i europejskich norm prawnych oraz niedopuszczenie do ograniczania w państwie litewskim praw obywateli mniejszości narodowych, do czego usilnie zmierzają poszczególni nieodpowiedzialni politycy o poglądach nacjonalistycznych.

  Michał Mackiewicz
  przewodniczący Związku Polaków na Litwie

  Józef Kwiatkowski
  prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

  Wilno, 03.12. 2010

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....