Oświadczenie Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim”

Michał Mackiewicz
Prezes Związku Polaków na Litwie

Józef Kwiatkowski
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

Rada Społeczna przy „Kurierze Wileńskim” solidaryzuje się z podjętymi działaniami, mającymi na celu ochronę polskiego szkolnictwa w Republice Litewskiej. Wyrazem tychże działań był list otwarty, skierowany 3 grudnia 2010 r. do Prezydent Republiki Litewskiej Dali Grybauskaitė oraz do Przewodniczącej Sejmu Republiki Litewskiej Ireny Degutienė, w którym opisane zostały dążenia niektórych litewskich sił politycznych do likwidacji, a przynajmniej obniżenia statusu szkół mniejszości narodowych w Republice Litewskiej.

Na pełne poparcie zasługuje także zawarty w liście apel o honorowanie litewskich i europejskich norm prawnych oraz niedopuszczenie do ograniczania w państwie litewskim praw obywateli mniejszości narodowych. Należy zauważyć, że Republika Litewska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw Wspólnoty Europejskiej w kontekście tolerowania organizacji jawnie nawołujących do ograniczania praw mniejszości narodowych.

Wyrażając solidarność, Rada Społeczna przy „Kurierze Wileńskim” deklaruje, że w miarę możliwości będzie starała się, aby Wasz apel o poszanowanie słusznych praw Polaków litewskich, był odpowiednio słyszalny.

Marek Panek
Prezes Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim”