Więcej

  Rada Rozwoju Regionu Wileńskiego wybrała nowego przewodniczącego

  Czytaj również...

  Dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska podkreśliła, że rejon wileński jest regionem dynamicznie rozwijającym się, efektywnie wykorzystującym swój potencjał Fot. archiwum ASRW

  Nowym przewodniczącym Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego została Paulė Kuzmickienė, doradca Premiera Republiki Litewskiej ds. rozwoju regionalnego. Na tym stanowisku zmieniła ona pełniącego obowiązki przewodniczącego Vytautasa Vigelisa, mera Samorządu Rejonu Święciańskiego. Taką decyzję podjęto na ostatnim posiedzeniu Rady, które miało miejsce w dn. 3 grudnia br. w siedzibie administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Mer Samorządu Rejonu Wileńskigego Maria Rekść mówiła o rozwoju rejonu: priorytetach, realizowanych działaniach, problemach Fot. archiwum ASRW

  Z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść członkowie Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłych w wypadku drogowym kierowników administracji Samorządu Rejonu Wyłkowyskiego.

  Dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska opowiedziała o rejonie wileńskim, przedstawiła informacje odzwierciedlające dynamikę liczby mieszkańców, inwestycje w miejscowości rejonu, oświatę, rolnictwo, gospodarkę komunalna i in. Dyrektor podkreśliła, że rejon wileński jest regionem dynamicznie rozwijającym się, efektywnie wykorzystującym swój potencjał.

  Mer Samorządu Rejonu Wileńskioego Maria Rekść mówiła o rozwoju rejonu: priorytetach, realizowanych działaniach, problemach.

  Członkowie Rady omówili zmianę trybu stosowania kryteriów selekcji projektów regionalnych, sprecyzowanie Planu Rozwoju Regionu Wileńskiego na l. 2007-2013, sprecyzowanie i zmianę list projektów regionalnych. Podczas posiedzenia zostały również omówione: uaktywnienie wykorzystania wsparcia strukturalnego UE oraz rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi powiatu wileńskiego.

  Rada Rozwoju Regionu Wileńskiego jest instytucją kolegialną składającą się z przedstawicieli władzy państwowej oraz znajdujących się w regionie instytucji samorządowych Fot. archiwum ASRW

  Rada Rozwoju Regionu Wileńskiego jest instytucją kolegialną składającą się z przedstawicieli władzy państwowej oraz znajdujących się w regionie instytucji samorządowych, która podejmuje decyzje i wykonuje ustawowo przewidziane funkcje.

  Podstawowe cele Rady:

  – zrównoważenie rozwoju regionalnego
  – zmniejszenie różnic społeczno-ekonomicznych w regionie
  – promowanie przekształcania oraz modernizacji gospodarki w regionie
  – promowanie inwestycji oraz integracji ekonomicznej przedsiębiorstw regionu na rynku UE
  – efektywne wykorzystanie wsparcia z funduszy strukturalnych UE
  – zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...