Rada Rozwoju Regionu Wileńskiego wybrała nowego przewodniczącego

Dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska podkreśliła, że rejon wileński jest regionem dynamicznie rozwijającym się, efektywnie wykorzystującym swój potencjał Fot. archiwum ASRW

Nowym przewodniczącym Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego została Paulė Kuzmickienė, doradca Premiera Republiki Litewskiej ds. rozwoju regionalnego. Na tym stanowisku zmieniła ona pełniącego obowiązki przewodniczącego Vytautasa Vigelisa, mera Samorządu Rejonu Święciańskiego. Taką decyzję podjęto na ostatnim posiedzeniu Rady, które miało miejsce w dn. 3 grudnia br. w siedzibie administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskigego Maria Rekść mówiła o rozwoju rejonu: priorytetach, realizowanych działaniach, problemach Fot. archiwum ASRW

Z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść członkowie Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłych w wypadku drogowym kierowników administracji Samorządu Rejonu Wyłkowyskiego.

Dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska opowiedziała o rejonie wileńskim, przedstawiła informacje odzwierciedlające dynamikę liczby mieszkańców, inwestycje w miejscowości rejonu, oświatę, rolnictwo, gospodarkę komunalna i in. Dyrektor podkreśliła, że rejon wileński jest regionem dynamicznie rozwijającym się, efektywnie wykorzystującym swój potencjał.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskioego Maria Rekść mówiła o rozwoju rejonu: priorytetach, realizowanych działaniach, problemach.

Członkowie Rady omówili zmianę trybu stosowania kryteriów selekcji projektów regionalnych, sprecyzowanie Planu Rozwoju Regionu Wileńskiego na l. 2007-2013, sprecyzowanie i zmianę list projektów regionalnych. Podczas posiedzenia zostały również omówione: uaktywnienie wykorzystania wsparcia strukturalnego UE oraz rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi powiatu wileńskiego.

Rada Rozwoju Regionu Wileńskiego jest instytucją kolegialną składającą się z przedstawicieli władzy państwowej oraz znajdujących się w regionie instytucji samorządowych Fot. archiwum ASRW

Rada Rozwoju Regionu Wileńskiego jest instytucją kolegialną składającą się z przedstawicieli władzy państwowej oraz znajdujących się w regionie instytucji samorządowych, która podejmuje decyzje i wykonuje ustawowo przewidziane funkcje.

Podstawowe cele Rady:

– zrównoważenie rozwoju regionalnego
– zmniejszenie różnic społeczno-ekonomicznych w regionie
– promowanie przekształcania oraz modernizacji gospodarki w regionie
– promowanie inwestycji oraz integracji ekonomicznej przedsiębiorstw regionu na rynku UE
– efektywne wykorzystanie wsparcia z funduszy strukturalnych UE
– zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia.