147
Gilotyna na szkoły polskie naostrzona — niebawem egzekucja

Mimo deklaratywnych chęci dialogu, władze Litwy konsekwentnie działają na rzecz lituanizowania polskiego szkolnictwa, co wywołuje ostre protesty społeczności polskiej Fot. Marian Paluszkiewicz

Zatwierdzenie przez Sejm przyjętego w tym tygodniu w Komitecie Oświaty i Nauki nowego projektu Ustawy o oświacie w perspektywie rokuje polskim szkołom na Litwie zagładę. Projekt Sejm może zatwierdzić już w przyszłym tygodniu. Czy podejmie się egzekucji?

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można twierdzić, że tak. Na to wskazywałyby wszystkie dotychczasowe działania koalicji rządzącej. Jeszcze przed miesiącem relacjonowaliśmy spotkanie przewodniczącego komitetu, posła Valentinasa Studnysa z przedstawicielami polskiej oświaty. Z ust przewodniczącego padały wtedy konstruktywne słowa „o potrzebie dialogu” i „wypracowania optymalnego wariantu”.

Słowa te straciły wagę, gdy w środę w komitecie doszło do głosowania nad zgłoszonymi przez posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie poprawkami w zakresie oświaty mniejszości narodowych. Poprawki miały złagodzić założenia ustawy skierowane na lituanizację oświaty mniejszości narodowych. Na posiedzeniu komitetu wszystkie zostały odrzucone.

— Wszystkie nasze poprawki zostały odrzucone. Ale co straszniejsze, ustawę dopełniono kolejnymi, które jeszcze bardziej pogarszają sytuację szkół mniejszościowych, niż to zakładał pierwotny wariant projektu. Jedno z takich uzupełnień, akurat przewodniczącego Studnysa, zakłada wprowadzenie obowiązkowego programu nauczania w języku litewskim już na poziomie przedszkola — mówi nam poseł AWPL, Jarosław Narkiewicz. Dodaje, że jest to jedna z kilku nowości w ustawie, które mocno ograniczą oświatę polską na Litwie.

Założenia przeforsowane w komitecie przez litewskich nacjonalistów zakładają, że w szkołach polskich na poziomie szkół podstawowych i średnich oraz gimnazjum zostaną wprowadzone obowiązkowe przedmioty nauczania w języku litewskim — odpowiednio 2 i 3. Ale co gorsze — zauważa poseł Narkiewicz — że kryteria wyboru przedmiotów ma ustalić Ministerstwo Oświaty, zaś szkoły, nie zważając na ich możliwości, będą musiały ślepo podporządkować się decyzji odgórnej.

Ustawę dopełniono kolejnymi poprawkami, które jeszcze bardziej pogarszają sytuację szkół mniejszościowych, niż to zakładał pierwotny wariant projektu Fot. Marian Paluszkiewicz

Komitet zatwierdził też założenie projektu, że w miejscowościach wiejskich, gdzie działają dwie szkoły — litewska i mniejszości narodowych, w przypadku, gdy szkołom nie uda się skompletować klas, ma pozostać tylko szkoła litewska. W konsekwencji poprawka ta zdziesiątkowałaby szkoły polskie na Wileńszczyźnie, które działają wobec ostrej konkurencji często nieskompletowanych szkół litewskich powołanych przez władze centralne i podlegające bezpośrednio Ministerstwu Oświaty.

Kolejnym ustawowym gwoździem do trumny polskiego szkolnictwa ma być ujednolicenie dla szkół litewskich i szkół mniejszości narodowych egzaminu z języka państwowego, którego nauczanie odbywa się na podstawie różnych programów.

Przedstawiciele mniejszości narodowych apelowali do władz, żeby ujednolicony egzamin wprowadzić dopiero dla uczniów, którzy od pierwszej klasy będą nauczani na podstawie jednolitego programu. Komitet ds. Oświaty chce jednak ujednolicić egzamin już w najbliższym czasie — nawet od 2012 roku, gdy tymczasem, tak naprawdę, nikt poważnie nawet nie zabrał się do ujednolicania programów nauczania.

Poseł Narkiewicz zapewnia, że społeczność polska nie zamierza godzić się z pogarszaniem sytuacji polskiej oświaty.

— Będziemy protestować, bo tylko to nam pozostaje. Dialog zawiódł, bo jak się okazuje, słowa drugiej strony wyraźnie mijają się z późniejszymi jej działaniami — mówi poseł Narkiewicz.

Jak już informowaliśmy wcześniej, w ubiegłym tygodniu przedstawiciele polskich organizacji wystosowali list otwarty do Prezydent i Przewodniczącej Sejmu Litwy w obronie polskiej oświaty.

„(…) apelujemy do szanownej Pani Prezydent i szanownej Pani Przewodniczącej Sejmu o obronę demokracji na Litwie, jak też o honorowanie litewskich i europejskich norm prawnych oraz niedopuszczenie do ograniczania w państwie litewskim praw obywateli mniejszości narodowych, do czego usilnie zmierzają poszczególni nieodpowiedzialni politycy o poglądach nacjonalistycznych” — czytamy w liście podpisanym przez Michała Mackiewicza, przewodniczący Związku Polaków na Litwie i posła na Sejm oraz Józefa Kwiatkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Z kolei w poniedziałek 13 grudnia, o godzinie 13 Związek Polaków na Litwie organizuje przed Pałacem Prezydenckim manifestację w obronie polskiej oświaty.

Również protestować postanowili przedstawiciele Rad Szkolnych polskich szkół w Wilnie, którzy w tym tygodniu spotkali się na naradzie w Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli. Rady Szkolne zamierzają wesprzeć akcję ZPL, ale też wystosować apele do władz Litwy i instytucji unijnych w obronie szkolnictwa mniejszości narodowych na Litwie i w obronie demokracji.

147 odpowiedzi to Gilotyna na szkoły polskie naostrzona — niebawem egzekucja

 1. Kmicic mówi:

  Przekazuje część komunikatu :
  „Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński”

  Warszawa 00-270, ul. Krzywe Koło 30/3, tel. (0-22) 635 0671, 720 581 725,
  e-mail. vwegrzyn@yahoo.com http://www.rajdkatynski.net

  Warszawa, 7 grudnia 2010 rok

  KOMUNIKAT 13/10

  Przyjacielu,

  To sprawa najważniejsza. Otrzymałem list z Wilna:

  Dzien dobry!
  kontakt otrzymałem od Rafała Lusiny, którego poznalem w tym roku w czasie Rajdu Katyńskiego na Litwie. Pozwolę sobie na bieżąco informować o tym,co tutaj wyczyniają władze litewskie(UE!) z naszymi Rodakami. Moim zdaniem, kultura Wileńszczyzny, niezachwiane utożsamianie się jej mieszkańców z narodem polskim jest prawdziwym Skarbem Narodowym wszystkich Polaków na świecie. Udało się tutaj zachować język, tradycje, folklor, własny związek ZPL, szkolnictwo, sieć placówek kulturalnych, powstała polska partia AWPL, zachowano jeszcze prawdziwą kresową gościnność i swoisty wdzięk. W ostatnim czasie bardzo nasiliły się we władzach LT tendencje do przymusowego, odgórnie zaplanowanego wynarodowienia rdzennej ludności polskiej.Prosimy o pomoc,o nagłaśnianie w swoich środowiskach tego co nad Wilią i Niemnem dzieje się naprawdę. Prosimy o wpływanie na polskich i europejskich polityków.
  W najbliższych dniach zdecydują się losy Polaków na Litwie. Jest to moment kulminacyjny.
  WILEŃSZCZYZNA SIĘ JUŻ NIE POWTÓRZY.
  Pierwsze materiały.wideo i artykuły:
  http://kurierwilenski.lt/2010/10/22/konferencja-poswiecona-%e2%80%9e90-rocznicy-podpisania-i-zlamania-umowy-suwalskiej/
  http://www.wilnoteka.lt/pl/video/pamiec-grabiezy-wilna-cz-i-mala-bohaterka
  Polskie szkoły jeszcze nigdy nie były tak zagrożone.
  Serdecznie pozdrawiam
  imie nazwisko

  Kto naszym kochanym Wilniukom pomoże? Pan Prezydent? Pan Premier?

  Zróbmy wszystko co w naszej mocy. Rozpowszechnij załączony tekst wszędzie, gdzie tylko możesz.
  Piszmy protesty do Pani Prezydent Litwy, do litewskiego Marszałka Sejmu. Piszmy listy indywidualne i od organizacji. Piszmy listy z kazdego miejsca na świecie, z USA i z Australii, gdziekolwiek sie znajdujesz. Wysyłajmy faxy. Jeżeli dostaną kilkaset tys. listów może się opamiętają. Proszę Was bardzo.
  To od Ciebie zależy czy polskie szkoły na Litwie przetrwają. Można pisać w każdym języku.

  Pani Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė
  S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius, Lietuva
  Tel. + 370 5 266 4154
  Fax + 370 5 266 4145

  Pani Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Irena Degutienė
  S. Moniuškos g. 27, 08115 Vilniaus m. Lietuva
  Tel: 2396001
  E-mail: Irena.Degutiene@lrs.lt, irdegu@lrs.lt

 2. marek mówi:

  Protest będzie też w Warszawie.
  http://www.polskiekresy.info/

 3. Kmicic mówi:

  cd.KOMUNIKAT 13/10 post 1:
  Litwa/ Poseł AWPL: szkoły mniejszości narodowych są zagrożone

  Projekt nowelizacji ustawy o oświacie, który omawia obecnie litewski Sejm, pogarsza sytuację szkół mniejszości narodowych, zawęża możliwości używania języka ojczystego – uważa poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Jarosław Narkiewicz.
  „Opinia przedstawicieli oświaty polskiej, rosyjskiej i białoruskiej jest jednoznaczna: instytucje oświatowe mniejszości narodowych są konkurencyjne, znane z dobrych osiągnięć i zintegrowane z życiem Litwy, a projekt ustawy o oświacie zakłada pogorszenie sytuacji oświaty mniejszości narodowych i zawęża używanie języka ojczystego” – stwierdza Narkiewicz w oświadczeniu przedstawionym w czwartek w parlamencie.
  W oświadczeniu przypomina, że przedstawiciele mniejszości narodowych niejednokrotnie wyrażali dezaprobatę wobec proponowanego projektu, ale nie zostali wysłuchani.
  „W związku z tym 13 grudnia przed Urzędem Prezydenta Litwy przedstawiciele mniejszości narodowych organizują akcję protestacyjną, podczas której raz jeszcze przedstawimy nasze stanowisko i wyrazimy zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją oświaty mniejszości narodowych. Mamy nadzieję, że tym razem nasze argumenty zostaną wysłuchane” – czytamy w oświadczeniu.
  Projekt nowelizacji ustawy o oświacie, który Sejm zamierza przyjąć podczas obecnej sesji, zawiera – zdaniem mniejszości – dyskryminujące założenia: stopniowe zwiększanie w szkołach mniejszości narodowych, w tym polskich, liczby przedmiotów wykładanych w języku litewskim i ujednolicenie we wszystkich szkołach kraju egzaminu maturalnego z języka litewskiego.
  Projekt ustawy zakłada też optymalizację sieci szkół, m.in. poprzez zamykanie w małych miejscowościach nielicznych szkół mniejszości narodowych i pozostawienie jedynie szkół litewskich.
  W ocenie społeczności polskiej, jeżeli obecny projekt ustawy o oświacie wejdzie w życie, liczba szkół polskich na Litwie zmniejszy się o połowę. Z obecnych około 120 szkół polskich w Wilnie i na Wileńszczyźnie pozostanie około 60.
  PAP gru
2010
  List otwarty do Prezydent i Przewodniczącej Sejmu Litwy w obronie polskiej oświaty
  KW ⋅ Komentarze

  Do Jej Ekscelencji Prezydent Republiki Litewskiej Dali Grybauskaitė,
do Przewodniczącej Sejmu Republiki Litewskiej Ireny Degutienė
  Szanowna Pani Prezydent,
Szanowna Pani Przewodnicząca Sejmu,
  W okresie 20-lecia niepodległej Republiki Litewskiej określone nacjonalistyczne siły polityczne wszelkimi sposobami stale dążą do likwidacji szkół mniejszości narodowych. W tym celu nieustannie pogarszano warunki pracy szkół mniejszości narodowych:
  – stworzono dyskryminacyjny fenomen zakładania uprzywilejowanych podlegających powiatowi (obecnie ministerstwu) szkół z językiem państwowym, których budowę i działalność hojnie dodatkowo finansowano, nie przeznaczając dostatecznych środków na renowację i budowę szkół mniejszości narodowych,
  – zniesiono końcowy egzamin szkolny z języka ojczystego,
  – zaprzestano wydawania podręczników szkolnych dla klas starszych,
  – zmniejszono indeksowanie koszyka uczniowskiego dla tych szkół (obecnie koszyk uczniowski w szkołach mniejszości narodowych jest indeksowany tylko w 15% (wcześniej w 20%), co nie pokrywa dodatkowych wydatków tych szkół. Dla porównania: w szkołach litewskich w Polsce koszyk uczniowski zwiększono do 50%),
  – szkoły mniejszości narodowych obowiązują niemal takie same normy liczby uczniów, jak i w miejscowościach, w których uczniowie nie są dzieleni na szkoły według języków nauczania,
  – wbrew badaniom naukowym przeprowadzonym na zamówienie Ministerstwa Oświaty, których wnioski wyraźnie sugerują, że ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego jest możliwe dopiero po upływie 12 lat od zrównania liczby godzin szkolnych z tego przedmiotu oraz wydaniu podręczników według nowych programów, jak też innych pomocy naukowych, zmierza się ku temu bez odpowiedniego przygotowania,
  – podejmuje się też wiele innych kroków dyskryminujących uczniów szkół mniejszości narodowych.
  Chcemy zwrócić uwagę na to, że absolwenci szkół z polskim językiem nauczania według obecnych programów doskonale opanowali język państwowy i swobodnie dostają się na studia w uniwersytetach litewskich (w roku 2009 do wyższych uczelni wstąpiło 71,8% abiturientów szkół polskich, co przekracza średnią krajową). Dlatego też nie ma żadnej realnej potrzeby przymusowego wprowadzenia do szkół mniejszości narodowych nauczania poszczególnych przedmiotów w języku litewskim. (W szkołach litewskich w Polsce uczniowie swobodnie, nie zaś w trybie przymusowym, wybierają nauczanie poszczególnych przedmiotów w języku polskim).
  Tymczasem w Sejmie jest przyjmowana nowa ustawa o oświacie, przewidująca bezprecedensowe założenie ustawowe o wprowadzeniu właśnie w szkołach mniejszości narodowych przymusowego nauczania poszczególnych przedmiotów w języku nieojczystym.
  Przymusowe wprowadzenie w szkołach mniejszości narodowych nauczania chociażby jednego przedmiotu nie w języku ojczystym oznacza pozbawienie należących do mniejszości narodowych obywateli Litwy prawa zdobycia wykształcenia średniego w języku ojczystym, co zapewniają Traktat Litewsko-Polski (art. 14,15), Konwencja Ochrony Mniejszości Narodowych (art. 14,22), Ustawa Republiki Litewskiej o mniejszościach narodowych, uchwały Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, jak też praktyka istniejąca w państwach europejskich.
  Wszystkie międzynarodowe założenia ustawowe zakładają, że sytuacja mniejszości narodowych w żadnym wypadku nie może być pogarszana. A co do treści nauczania w szkołach decydujący głos w państwach demokratycznych mają rodzice uczących się dzieci bądź uczniowie klas starszych.
  Dlatego też serdecznie apelujemy do szanownej Pani Prezydent i szanownej Pani Przewodniczącej Sejmu o obronę demokracji na Litwie, jak też o honorowanie litewskich i europejskich norm prawnych oraz niedopuszczenie do ograniczania w państwie litewskim praw obywateli mniejszości narodowych, do czego usilnie zmierzają poszczególni nieodpowiedzialni politycy o poglądach nacjonalistycznych.
  Michał Mackiewicz
przewodniczący Związku Polaków na Litwie
  Józef Kwiatkowski
prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”
  Wilno, 03.12. 2010
  Podobne artykuły:
  • Litwa/ Poseł AWPL: szkoły mniejszości narodowych są zagrożone
  • Kolejne uderzenie w polską oświatę
  • Nauka litewskiego — od… egzaminu
  • List otwarty Rady szkoły im. Władysława Syrokomli do Prezydent Litwy Dali Grybauskaitė
  • Szkolnictwo polskie znowu na celowniku resortu oświaty

  Porównanie sytuacji Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce: http://kurierwilenski.lt/wp-content/uploads/2010/11/tabelka-20101127.png

  Serdecznie pozdrawiam
  IMIĘ NAZWISKO

 4. Dead can dance mówi:

  Trzeba powoli przyzwyczajać się na wariant ostatecznego rozwiązania kwestii litewskiej – DIALOG ZAWIÓDŁ!

 5. jojo mówi:

  Zdziesiątkowali nas podczas wojny różni okupanci, z trudem przetrwaliśmy na tej ziemi lata stalinowskie pomniejszeni o tych, którzy się do Polski repatriowali i tych, co się zrusyfikowali.
  Teraz kolejny cios – uderzenie w naszą wileńską polską oświatę. Czy to przetrwamy?

 6. klepsydra mówi:

  nauczanie i teraz w szkołach jest częściowo litewskie – brakuje nowych podręczników w języku polskim…

 7. tomasz mówi:

  Polacy na Litwie nie takie przeciwności losu przetrwali to i to przetrwają. Choć cieszyć się nie ma z czego. Chcą zaostrzenia sporu to będą go mieli.
  Jeśli już można dostrzec jakiś pozytyw w tym wszystkim to za chwilę litewscy politycy sami wytrącą sobie argument z ręki. Argument polegający na tym jak to dbają o polską mniejszość i jej oświatę. Jeśli to przejdzie w Sejmasie to wypowiedzi np w-ce ministra spraw zagranicznych (w tym numerze KW) i tak budzące duże …kontrowersje za chwilę będą zwykłym pajacowaniem. A Polska strona nie będzie mogła tego nie dostrzegać.

 8. Piotrek Trybunalski mówi:

  Sytuacja nie wyglądą zbyt dobrze ale podobnie jak Tomasz mam nadzieję, że władze litewskie tymi decyzjami tylko sobie zaszkodzą, teraz już coraz ciężej będzie im mydlić oczy innym jak to polska mniejszość ma cudownie na Litwie. Polacy muszą tylko przetrwać ten najgorszy czas i nie poddawać się i myślę, że tak właśnie będzie.

 9. ...... mówi:

  musimy podjac na nogi wszystkich Polakow Wilenszczyzny! Musimy powstac,powstanie nam niczym nie zaszkodzi!!!! Musimy nauczyc Litwinow szacunku do nas!

 10. Kmicic mówi:

  Być może ,że będzie musiało dojść do strajku w szkołach jak kiedyś pod zaborami we Wrześni.Oczywiście strajk w świetle reflektorów międzynarodowych TV i transmisją online w internecie.
  Litewscy pseudonarodowcy o różnorakich”powiązaniach”usilnie dążą do samounicestwienia RL.W końcu normalni litewscy wyborcy wykopią ich z zajmowanych stołków, aby już więcej nie szkodzili całej Litwie.

 11. robert mówi:

  Lance do boju szable w dłoń Lietuvisa goń goń goń. Poważnie to jadą po bandzie ciekawe co wreszcie zrobią nasze władze. Jedynym poważnym krokiem który można zrobić od ręki i który odczują to moim zdaniem nagły remoncik S8 w okolicach Suwałk. Założę się że po 2 tygodniach “remontu” zacznie im mięknąć rura po 3 będą już cienko piszczeć a po 4 zmiękną całkowicie. Spróbujmy przedstawić to oczywiste rozwiązanie naszym władzom.

 12. Cenzor Carski Walter mówi:

  Aha. Znaczy zobaczyli, że Tusk na Polaków na Litwie położył, i na przód.

 13. Kmicic mówi:

  Kto może, niech jutro na pikietę zaprosi wszelkie media, w tym zachodnie(litewscy oficjele szczególnie je sobie cenią).
  do robert:
  Do skutku, litewskim pseudonarodowcom musi przestać się opłacać grać na antypolskości.

 14. Cenzor Carski Walter mówi:

  Dialog…z tymi babkami w beretach, co 20 lat temu mówiły, że lepiej z głodu umrą niż w “tarybu sajundze” zostaną(m.i gdyby nie Brazauskas, nie mieliby gazu)?

  Ani protesty, ani sankcje(a nawet rozgrzeją tych beretników), ani żadna dyplomacja tu nie pomoże. Tu trzeba pięścią o stół walić i tylko.

  Dialog to coś co się prowadzi z równymi stronami, a tu się zadziera nosa i udaje Cara i Boga.

 15. piast mówi:

  Proponuję stworzyć listę Polakożerców i likwidatorów polskojęzycznej oświaty na Litwie.Przekazać ja do władz RP Uważam że powinni mieć zakazany wjazd na teren RP jako persona non grata – na wzór zakazu Łukaszenkowskich notabli.

 16. robert mówi:

  Do piast
  Listę trzeba zrobić ale jesteśmy w strefie Schengen co może utrudnić te ze wszech miar słuszne działanie ( Białoruś nie jest )Ale może skandal z niewpuszczeniem jednego czy drugiegi Lietuvisa faszysty ( na zasadzie Haidera w Austrii ) pomógłby naszej sprawie.

 17. piast mówi:

  Prawa demokratyczne UE rozzuchwaliły skrajnych Nowolitevskich nacjonalistów i ksenofobów, oraz frakcje prawicowe .Uważają się za bezkarnych, uważają że mogą dowolnie podpisywać traktaty z Polska a później ich nie wprowadzać w życie uważają że mogą wszystko….. Ale też mogą się pomylić. Maleńka Litva zostanie sama samiusieńka. A jak Polacy w odpowiedzi na szykany Polaków w RL znienawidzą ten maleńki mikroskopijny naród .Nacjonaliści robią wszystko by skłócić Litvinów i Polaków. Czy jest taki ktoś kto ich wezwie do opamiętania??? Czy jest taka siła polityczna w RL ????

 18. piast mówi:

  Do Roberta : sprawa musi zostać nagłośniona w UE gdyż wszelkie dyplomatyczne działania rządu polskiego co widać zawodzą na całej linii. Polskojęzyczni Obywatele RL posługujący się ostatnim językiem urzędowym WKL są ewidentnie prześladowani. Napisano i powiedziano na ten temat wiele ale to nie odnosi żadnego skutku .Wytyczony cel: lituanizacja realizowany jest z zimną bezwzględnością. Ten wariant był juz ćwiczony z dobrym skutkiem na Laudzie i Kowieńszczyźnie gdzie przed II wojna światową zlituanizowano 200-300 tys Polaków. Ci Panowie myślą że ten wariant uda się im powtórzyć na Wileńszczyźnie obecnie. Pewne znaczne nieodwracalne postępy już poczynili. /dzieci polskie wypierają się publicznie polskości / konferencja w sprawie złamania umowy Suwalskiej w ratuszu/. Metody wynaradawiania są wszystkie dobre : bolszewickie, kajzerowskie czy Smetonovskie.

 19. franek mówi:

  Kochani, jeśli ktoś jest zalogowany na http://www.tvn24.pl jechże prześle ten artykuł do nich. Jestem pewny, że opublikują. Dziekuję

 20. Cenzor Carski Walter mówi:

  Ze szkołami daleko nie zajdą; w wieku informacji chcą użyć tych samych taktyk co 100 lat temu.

  Trzeba przejść z papierowych podęczników na cyfrowe, wolne od patentów. Jeśli setki tysięcy można wydawać na trąby i łańcuchy to na takie rzeczy u władzy napewno znalazłoby się pieniędzy.

  Kupić czytnik dla dziecka za parę setek litów, biorąc pod uwagę, że zamienił by wydatki na podręczniki, zeszyty, itp, szczególnie że mu go wystarczy chyba do końca szkoły…

 21. obywatel mówi:

  Nagłaśniać i protestować przeciw grubemu łamaniu praw mniejszości narodowych!

 22. Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy mówi:

  99 proc. klamstwo. Wybory Wybory wybory

  Wybory Samorządowe 2011 02 27

 23. Kmicic mówi:

  Mniejszości narodowe(Rosjanie,Białorusini,Ukraińcy) chcą mieć swoje szkoły.Wybory niebawem 🙂

 24. Kmicic mówi:

  Ponownie odezwali się przyjaciele.Dziękujemy..
  „Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński”

  Warszawa 00-270, ul. Krzywe Koło 30/3, tel. (0-22) 635 0671, 720 581 725,
  e-mail. vwegrzyn@yahoo.com http://www.rajdkatynski.net

  Warszawa, 10 grudnia 2010 rok

  KOMUNIKAT 14/10

  Przyjacielu,

  W ostatnim Komunikacie 13/10, sprzed dwoch dni, zaprosilem Ciebie na wystawę:

  “Dowództwo Wojsk Lądowych wraz z naszym Stowarzyszeniem zaprasza na wystawę fotografii z X Rajdu Katyńskiego. Uroczyste otwarcie wystawy odbedzie się w najbliższą sobotę, 11 grudnia 2010 roku o godzinie 11.00 w Klubie Dowództwa Wojsk Lądowych, przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie (w Cytadeli). Pokażemy również film z ostatniego Rajdu Katyńskiego, nakręcony przez TV Wrocław.
  Zapraszamy motocyklistów i wszystkich naszych przyjaciół bardzo serdecznie.”

  Dzis, 10 grudnia, otrzymalem wiadomosc od organizatorow, ze uroczystość otwarcia wystawy w Klubie Dowództwa Wojsk Lądowych sie nie odbedzie. Nie podano przyczyn tej decyzji.
  Zapewniono, ze wystawa bedzie otwarta w pozniejszym terminie.

  Wystawa jest gotowa i spróbujemy ja pokazac na motocyklowym opłatku, tego samego dnia tj. 11 grudnia o godz. 17:00 u naszego Kapelana, ks. Marka w Parafii Matki Bożej Królowej Polski, przy ul. Rzeźbiarskiej 46 w Aninie. Zapraszam bardzo serdecznie.

  WIADOMOSC Z OSTATNIEJ CHWILI

  Federacja Organizacji Kresowych oraz Stowarzyszenie Memoriae Fidelis informują, że 11 grudnia 2010 roku, o godz. 12.00 przed budynkiem Ambasady Litewskiej w Warszawie (Al. Ujazdowskie 14) odbędzie się pikieta przeciwko reformie oświaty, faktycznie likwidującej polskie szkolnictwo na Litwie. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich solidaryzujących się z naszymi rodakami na Litwie.
  Federacja Organizacji Kresowych
  Stowarzyszenie Memoriae Fidelis

  Najserdeczniej Was pozdrawiam.
  Paniom rączki całuję a Panom mocno prawicę ściskam.
  Wiktor

 25. KLS mówi:

  A protestujcie na zdrowie skoro złagodzi to wasze frustracje. Biorąc pod uwagę to, że większość z was (chociaż trudno w przypadku tak małej grupy trudno pisać o większość) nie była nawet na Litwie a informacje o życiu w LR są jednoźródłowe i pochodzą jedynie z tego “forum” znanego z “obiektywizmu” w przedstawianiu życia w LR i działań władz litewskich, wspomniane frustracje maja raczej źródło w życiu prywatnym.
  Jeżeli plucie na Litwinów i LR podnosi waszą samoocenę, cóż każdy leczy się jak potrafi 😀 😀 😀

 26. Kmicic mówi:

  do 27:
  Obiektywizm? Proszę bardzo:
  http://kurierwilenski.lt/porownanie-sytuacji-polakow-na-litwie-i-litwinow-w-polsce ,to są FAKTY
  I nikt “nie pluje na Litwinów”,wręcz przeciwnie, bronimy ich honoru. To oni sami plują na siebie wybierając i tolerując takich swoich politycznych reprezentantów.
  Prawa mniejszości narpodowych są jednymi z podstawowych w UE i w swiecie cywilizowanym..I panuje żelazna zasada, nie wolno pogarszać sytuacji mniejszości narodowych, ten warunek wskazuje na stopień demokratyzacji danego państwa.
  Prosimy o godne i spokojne zachowanie w czasie dzisiejszej pikiety .Zapraszamy również Litwinów zamieszkałych w W-wie, którym wstyd za obecne władze swojego kraju.
  GODZINA 12.00 AL.UJAZDOWSKIE 14
  http://www.polskiekresy.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1161:pikieta-pod-ambasada-litwy&catid=129:projekty&Itemid=517
  KTO MOŻE , NIECH ZAPROSI MEDIA(SZCZEGÓLNIE ZACHODNIE-z nimi litewskie władze liczą się najbardziej). Do zobaczenia

 27. pšv mówi:

  Jakaś zboczona fantazja – pluć na kupę… Po co???

 28. Kmicic mówi:

  psv 29:
  Nie obrażaj prawych Litwinów.Powinienes ich przeprosić..

 29. Kmicic mówi:

  Federacja Organizacji Kresowych oraz Stowarzyszenie Memoriae Fidelis informują, że 11 grudnia 2010 roku, o godz. 12.00 przed budynkiem Ambasady Litewskiej w Warszawie (Al. Ujazdowskie 14) odbędzie się pikieta przeciwko reformie oświaty, faktycznie likwidującej polskie szkolnictwo na Litwie. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich solidaryzujących się z naszymi rodakami na Litwie.

  Federacja Organizacji Kresowych

  Stowarzyszenie Memoriae Fidelis

 30. wilniuk mówi:

  Jeżeli by doszło do głosowania, niech przed tem niż podjąć decyzję, posłowie choć na chwilę przedstawią że głosują za wprowadzenie ustawy nakazującej przymusowo 2 lub 3 przedmioty wykładać w języku rosyjskim w szkołach litewskich. I co czuje ta druga strona. Nie rób innym tego co tobie nie miło.

 31. o mówi:

  nic z tego nie będzie,w sprawy wewnętrzne Litwy – Polska nie wciągnie się,na Litwie oswiata jest tylko litewska-nie smieszcie,polskiej oswiaty tam nie ma,to wymysl ZPLu i AWPLu…..

 32. wilniuk mówi:

  No i co z tego że oświata litewska. My polacy litewscy takie same podatki płacimy jak i inni obywatele. A więc z nami też trzeba się liczyć.

 33. wilniuk mówi:

  A ZPL i AWPL są organizacje które reprezentują naszą pozycję, i dowodem tego są wyniki wyborów.

 34. NiM mówi:

  Dziś 11 grudnia jest akcja Amnesty Inernational, Maraton Pisania Listów w obronie osób, których prawa zostały złamane. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka przypada na 10.Grudzień (wczoraj) lecz takie akcje odbywają się zawsze w najbliższy tej dacie weekend.
  Więc może włączymy się w ten maraton?

 35. O mówi:

  wilniuk: czy wiesz,ze większa polowa Polakow na AWPL na wyborach nie glosuje,pasywnosc wyborcow-sprzyja sukcesu AWPLu,a jezeli większosc pojdzie na wybory-samorządow Polskich nie będzie,nie będzie i dyktatury AWPLu…

 36. Kolega mówi:

  “ujednolicenie dla szkół litewskich i szkół mniejszości narodowych egzaminu z języka państwowego, którego nauczanie odbywa się na podstawie różnych programów.”

  Ar lenkijos lietuvių mokyklose valstybinės lenkų kalbos egzaminas vyksta pagal sumažintus reikalavimus? Ar pagal tokius pačius, kaip ir lenkiškose mokyklose?

 37. pšv mówi:

  to Kmicic
  A prawy Litwin to jaki? Inny niż blondynek z garażu Lietūkis’a? Gdzie takie co można obejrzeć? Tu na forum napewno takich nie spotkałem, a i w realu jakoś nie kojarzę 🙁 Może dałbyś namiary?
  Tu w 38-m poście jakiś Kolega czy też Kaleka coś sra po litewsku, ale tak jakoś typowo…

 38. mokytojas mówi:

  eilini karta visi varo ant Lietuvos. nera pasauly tokios valstybes, kuri islaikytu tiek tautiniu mazumu mokyklu (lenku – 123 mokyklos). jus, lenkai teigiate, kad Lietuva jusu mokykloms skiria tik 115 proc., kai tuo tarpu Lenkija – 150proc. bet, leiskite paklausti: kiek lietuvisku mokyklu islaiko Lenkija?!
  del lenku kalbos egzamino: pats dirbau ir dirbu svietimo sistemoj ir puikiai prisimenu, kad patys lenkai (mokytojai, mokiniai ir svietimo skyriai) reke, kad nereikia jiems to egzamino – esa “ir taip kruviai dideli, o be to tas egzaminas jokios vertes neturi”.
  del valstybines kalbos egzamino: puikiai zinau, kaip vyksta egzaminai vilniaus rajone – del to ir giriates, kad lenkai lietuviskai moka geriau. tai tik ant popieriaus. zinoma, pazistu ir gerbiu tuos lenkus, kurie tikrai moka gerai ir kalbeti, ir rasyti lietuviskai. ir pabaigai: niekas jusu mokyklu neuzdarineja – cia tik jusu partijos rinkiminis triukas, kad uz juos balsuotumete, nes jei nebalsuosite – “ateis lietuviu valdzia ir jus DARYS lietuviais”… idomu, per kuri gala…

  prasau isverst tiems, kurie nesupranta lietuviskai. aciu.

 39. wilniuk mówi:

  do O: Głosują, nie głosują. Fakt jest że AWPL zostało wybrane. A więc ma prawo przedstawiać interesy wileńszczyzny.

 40. Kmicic mówi:

  I po pikiecie.Jak na pierwszy raz wypadło całkiem przyzwoicie.
  Intensywny śnieg,pospóżniane pociągi, dużo imprez konkurencyjnych- dzień Amn.Int.
  Były media , dojechała również Wilnoteka.60-70 osób skandowało postulaty trzymając się za ręce.Sporo znanych osób.Przyszła również młodzież polska z Litwy odbywająca tu szkolenia.Czytanie przez megafon listów i śpiewanie Roty.Wręczenie listu w ambasadzie.Ambasador , pomimo zaproszeń , nie wyszedł do pikietujących.Teraz czas na pikiete 13-go w Wilnie, a potem może pojedziemy do Brukseli, przed Europarlament i Radę Europy?

 41. tomasz mówi:

  Byłem. Osób naliczyłem max 50. “Sporo znanych” to chyba poseł Górski i ja. 🙂
  Troszkę kiszka ale faktycznie okoliczności nie sprzyjały. Wiało że …choć oko wykol. 🙂

 42. elpopo mówi:

  Ja niestety nie mogłem być. Do ostatniej chwili nie wiedziałem czy będę. Niestety ale sprawy mi się trochę w domu pokomplikowały… może innym razem…

 43. pšv mówi:

  Mokytojas – typowy Litwin. Udaje nauczyciela, a sam nie potrafi napisać poprawnie- ani dużych liter, ani diakrytyków.

 44. robert mówi:

  Dobrze że się odbyła, źle że niezbyt duża. Widzę braki organizacyjne, akcja słabo rozreklamowana,ja choć tematem sie interesuje dowiedziałem się wczoraj. Parę uwag od osoby która swego czasu zorganizowała kilka tego typu imprez m.in w obronie polskiego szkolnictwa na Białorusi ( i mimo że w znacznie mniejszym mieście choć latem też było ok. 50-60 osób )i kilka innych znacznie liczniejszych.
  Sprawa podstawowa
  – grupa inicjatywna ( najlepiej z Warszawy ) z wyraźnym liderem i konkretnym podziałem funkcji ( kto odpowiada za kontakty z mediami, kto za kontakty z organizacjami społecznymi, kto ze studentami, kto robi transparenty, kto ulotki i plakaty itd. )
  Stworzenie listy organizacji ( telefon, mail, faks, adres i najlepiej liderzy tych organizacji )ewentualnie zainteresowanych współpracą czy tylko powiadomieniem swoich członków od NZS i innych organizacji studenckich poprzez organizacje i portale kresowe, patriotyczne, obrońców praw człowieka, partie polityczne lub zainteresowanych posłów, organizacje katolickie np. Akcja Katolicka aż do organizacji kombatantów ( jak sami już nie dadzą rady przyjść wyślą wnuki )a nawet kibiców.
  Akcja poprzedzająca główną np. rozdawanie ulotek ( najlepiej powiadomić media i dla wszystkiego rozdawać gdzieś blisko ich siedzib – dziennikarze bywają leniwi )a zwłaszcza rozdawanie na imprezach typu wczorajszy marsz PiS pod Belweder. Takich okazji nie można marnować ponieważ przyszli tam ludzie niewątpliwie chcący się angażować i było ich kilka tysięcy ( niech później przyjdzie co 15 to i tak kilkaset osób )Dziś wieczorem pikieta pod Jaruzelem gdyby były ulotki i 2-3 zorganizowane osoby można by było i tam je rozdać. Że akcja przeszła – to co będą następne.
  Zorganizować profesjonalne nagłośnienie, zwykła tuba nie wystarczy.
  Powoli zdobywać kontakty ze światkiem dziennikarski, zainteresować ich tak żeby kolejne informacje czy zapowiedzi umieszczali sami i żeby sami dzwonili z zapytaniem że coś się będzie dziać na mieście.
  – Przygotowanie fajerwerku sama pikieta to za mało. Tu aż się prosiła analogia do Wrześni z 1905 roku i krótka inscenizacja np. bitego dzieciaka przez osonika w pruskim pikelhaubie z podpisem 1910 i tego samego dzieciaka bitego różgą przez Lietuvisa z napisem 2010. Można i trzea też wykorzystać plakaty, rysunki i wiersze o Wrześni uwspółcześnione do wariantu Lietuvis.
  Organizacja tego nie jest wbrew pozorom trudna ale muszą być na miejscu 2 – 3 zdeterminowane osoby i kilku, kilkunastu pomocników.
  Jak będzie zapotrzebowanie rozwinę swoje mędrkowania. Jeszcze raz wielki szacunek dla organizatorów i uczestników. Następnym razem będzie nas o wiele więcej.

 45. Kmicic mówi:

  Do robert;
  Pełna racja.Oprganizatorem było kilku dzielnych z W-wy, tworzące się dopiero Stowarzyszenie Memoriae Fidelis . Wybór terminu był trudny (13-go nie wchodził w rachubę ze względu na zaangażowanie mediów).Decyzja zapadła właściwie kilka dni przed podanym terminem.Pojawiło się jeszcze kilka osób(poza wymienionymi w poście 43) z poważnych instytucji.Sama grupa młodziezy z Wileńszczyzny to 10 osób.Najlepiej było w drugiej części gdy “ciekawscy” już sobie poszli,zostali sami zaangażowani, a śnieg coraz mocniej sypałpo oczach. Jak na przetarcie to całkiem nieżle.Taka wprawka..Zaczyna się tworzyć grupa inicjatywna , pełna zapału, zaangażowania, zorientowana(!) w problemach.Następnym razem skorzystamy z doświadczeń i Twoich słusznych rad.A są jeszcze inne międzynarodowe adresy w W-wie niż milcząca ambasada litewska.Będą też pikiety liczące kilka i kilkanaście tysięcy osób. A teraz dalej walczmy o polskie dzieci.Antypolska ustawa oświatowa pewnie zostanie w sejmasie przyklepana.Bądżmy na to gotowi.Niech każdy robi co może..

 46. robert mówi:

  kmicic oby
  Ps czy admin podał Ci mego maila ? prosiłem go o to na forum ale sam nie wiem jak do niego trafić. Byłem w dziale admina ale tam nie znalazłem do niego adresu.

 47. albin mówi:

  Moze byc taka inscenizacja: desant uzbrojonych polskich spadochroniarzy przed Palacem Prezydentskim na Placu Daukanto…

 48. Kmicic mówi:

  do robert:
  W dziale admin powtórz prosbę.
  Już Rzepa zareagowała:
  http://www.rp.pl/artykul/577362_Wilno—Warszawa-wspolna-sprawa.html

 49. robert mówi:

  Nie tylko Rzepa także dziennik i TVN 24 ( choć skromnie )
  Do albin i wsparcie batalionu czołgów Twardy bądź Leopard oraz kilka zmotoryzowanych batalionów piechoty złożonych z weteranów z Iraku i Afgana na Rosomakach oraz parę MiG 29 w powietrzu( bo F 16 to za droga zabawka na taką Lietuvę )plus oczywiście przyjacielska wizyta fregat Kościuszko i Pułaski w Kłajpedzie. Przyznam szczerze najardziej podobałaby mi sie taka inscenizacja.

 50. Kmicic mówi:

  robert:
  myśl realnie 🙂

 51. lukasz mówi:

  czemu nie ogłośicie autonomi to wasza ziemia nie dajcie się litwinusom jesteśmy z wami

 52. Boruta mówi:

  Trochę mnie bulwersuje wypowiedź Tomasza. “Kiszka” piszesz? Organizatorzy założyli w zgłoszeniu do urzędu, że przybędzie “do 50 osób”. Liczba ta została precyzyjnie osiągnięta – pomimo mrozu i prószącego śniegu po 3 dniach organizowania i pośpiechu. Dla mnie to był wybitnie sprawnie zaplanowany i wykonany sukces. Jako jeden z organizatorów z niedowierzaniem przeczytałem ten post i trochę ręce opadają. Mam nadzieję, że to nie prowokacja na rzecz Lietuvisów. Robercie jesteś, jak krytykujący polskie błędy we wrześniu 39 oficer francuski:) z tą różnicą, że tutaj polski plan i założenie jego skali wypaliło…Zrób lepszy. Ciao.

 53. Kmicic mówi:

  do Boruta;
  Myślę ,że wystąpienie warto powtórzyć pod innym adresem w W-wie.Ambasada litewska mieści się bezpośrednio przy ruchliwej ulicy i trudno o większą pikietę , która nie zablokowała by ruchu.Poza tym po litewskich dyplomatach nie można oczekiwać żadnych reakcji.Może jakiś adres Komisji Europejskiej , PE, OBWE ? Już w przyszłym tygodniu? Uwagi Roberta warto wykorzystać przy organizacji większej demonstracji.Sam chętnie się włączę do przygotowań.Pierwsza pikieta w Polsce (historyczna) odbyła się, Polacy z Korony od słów zaczynają przechodzić do czynów.Serio, byłbym z powtórką pod innym adresem w przyszłym tygodniu, a potem dobrze przygotować wielką demonstrację w Stanach i ,może ,w Londynie.

 54. albin mówi:

  Pan Robert M.,

  Pamietaj, ze NATO ma plan obrony Litwy nie tylko z agresji Rosji ale i agresji Polski.

  Wtedy Tomahawki poleciali i do Warszawy.

 55. Kmicic mówi:

  do albin 56;
  to takie żarty i polskie mrzonki niektórych internautów.Nikt nie zamierza “chodzić i prowadzić na Kowno”:-)
  A swoją drogą ,jakie widzisz wyjście z tej sytuacji?
  Co byś radził by w krótkim czasie(należy nadrobić wieloletnie zaległości) polskie szkoły , przedszkola, domy dziecka otrzymały status placówek mniejszości narodowych? Co zrobić, by litewscy politycy zrezygnowali z obecnie proponowanej antypolskiej i antymniejszosciowej ustawy o oświacie i stworzyli nową, wspólnie, na równych prawach z przedstawicielami mniejszości( ok 20% populacji całej Litwy (!))?. Co zrobić by zaczęto chronić, a nie odgórnie, strategicznie niszczyć tożsamość narodową mniejszości?
  Co zrobić , by język polski otrzymał status języka lokalnego -urzędowego, a wszelkie wypowiedzi nakłaniające do dyskryminacji mniejszości narodowych traktowano z urzędu jako podburzające do waśni na tle narodowosciowym i jako działalnośc antypaństwową ? Co zrobić by zrobiono WSZYSTKO, aby obywatelom narodowości polskiej zwrócono ich ziemię i zrekompensowano wszelkie straty?
  Czy to są duże roszczenia ?Czy to są w ogóle “roszczenia” w normalnym ,europejskim kraju?
  Może albinie doradż, konkretnie, bez posługiwania się pokrętnym argumentam ,że trzeba poczekać.Polacy już nie mogą czekać (dzieci rosną), a dotychczasowe czekanie obróciło się przeciwko nim samym.

 56. Jacek z Poznania mówi:

  Przyszlosc Litwinow-Polakow widze optymistycznie.Nic lepiej nie zwiera szeregow i nie buduje swiadomosci jak przesladowania.Polakow w Wielkopolsce pewnie by nie bylo gdyby nie wroga polityka Bismarcka.Ciezkie to lata ale trzymajcie sie i nie dajcie zlituanizowac.

 57. albin mówi:

  do Kmicic:

  „ze polskie szkoły , przedszkola, domy dziecka otrzymały status placówek mniejszości narodowych?“
  Dlaczego?

  „Co zrobić, by litewscy politycy zrezygnowali z obecnie proponowanej antypolskiej i antymniejszosciowej ustawy o oświacie“
  Polska oswiata w Litwie jest najlepsza na swiecie poza Polska.

  „Co zrobić by zaczęto chronić, a nie odgórnie, strategicznie niszczyć tożsamość narodową mniejszości?“
  Pelna bzdura o niszczeniu tozsamosci.

  „Co zrobić , by język polski otrzymał status języka lokalnego –urzędowego“
  Nie ma potrzeby, takiego nie ma i w Polsce. W urzedach Punsku nie ma ani jednego dokumentu oficjalnego po litewsku.

  „wszelkie wypowiedzi nakłaniające do dyskryminacji mniejszości narodowych traktowano z urzędu jako podburzające do waśni na tle narodowosciowym i jako działalnośc antypaństwową?“
  Bravo, ale adresat jest „KW“ AWPL, i td.

  „Co zrobić by zrobiono WSZYSTKO, aby obywatelom narodowości polskiej zwrócono ich ziemię i zrekompensowano wszelkie straty?“
  Polskie dzialacze na Litwie celowo uniemożliwia zakonczenie reformy rolnej, bo to jeszcze jeden pretekst do walki z Litwa.

 58. tomasz mówi:

  do Boruta: Możesz oczywiście sobie uważać że pikieta popierająca tę ważną sprawę i zbierająca w Warszawie 50 osób to “wybitnie sprawnie zaplanowany i wykonany sukces”. Moim zdaniem tak nie jest i tyle. Choć są to początki i dobrze że cokolwiek się dzieje.

 59. robert mówi:

  Do Boruta 54
  Właśnie pisząc swój post chciałem uniknąć wrażenia że jestem niezadowolonym krytykantem. Mam wieki szacunek dla organizatorów i uczestników. Ale niedociągnięcia organizacyjne były i dlatego podałem garść pomysłów ( sprawdzonych w praktyce ) jak udoskonalić kolejne akcje. Boruta nie obrażaj się bo nie ma o co. A uczciwie przyznaję, że ja nie mam niezbędnej determinacji by zorganizować coś podobnego. Zresztą po co żeby rozpraszać wysiłki ? Zaczęliście i chwała Wam za to ja chciałbym mieć tylko możliwość przyłączenia się do Was. Ale jeśli ja jako osoba aktywna i zainteresowana dowiaduję się o temacie wieczorem na dzień przed akcją to nie mam możliwości w niej uczestniczyć ( zwłaszcza że do WAwy mam 200 kilometrów )Jak wielu innych ludzi nie dowiedziało się na czas albo już po albo nawet wcale ?
  Do albin 55
  Jest mały problem z tymi planami ewentualnościowymi NATO. To Polska wymusiła żeby coś takiego powstało dla Pribałtyki przy wielkiej niechęci Niemiec i Francji i nieukrywanej irytacji USA. Ostatnio ambasador Rosji przy NATO pan Dymitr Rogozin zażądał nie kontynuowania w przyszłości żadnych działań NATO także planistycznych w krajach bałtyckich grożąc zerwaniem rokowań START bardzo ważnej i prestiżowej dla Obamy. Ponadto podstawą operacyjną dla tych planów był udział wojsk polskich oraz polskie porty i lotniska. Naprawdę albinku myślisz że USA uderzą na Polskę w obronie pasera Lietuvy ? Doprowadziłoby to dekompozycji NATO w całej Europie Środkowej. Naprawdę myślisz że w obronie złodzieja zrezygnowaliby z pomocy brygady doświadczonych i nieźle uzbrojonych żołnierzy w Afganie. Jakoś prezydent USA ma dużo czasu dla prezydenta Polski ( ostatnio przegadali kilka godzin ) o wizycie grzybowskiej nic nie słyszałem. Podobnie z Niemcami i Rosją, która tylko przyklaśnie takiemu konfliktowi bo Lietuva i łotwa ( niestety ) wkrótce staną się autostradą do Królewca. Oddajcie paseży co nie wasze i żyjcie sobie na Lietuvie Kowieńskiej ( Kowno i Laudę jakoś wam wybaczymy ) Aha oprócz Wileńszczyzny autonomię powinna mieć też Żmudź.

 60. albin >r obert mówi:

  Posiadasz mandat od Zmudzinow?

 61. Wojtek mówi:

  Litwini pokazali swoja nienawisc do Polakow w czsie powstania Warszawskiego kiedy jako Alianci HITLERA wraz z Ukraincami mordowali ludnosc cywilna Warszawy. Tylko Slowacy i Wegrzy przylaczyli sie do powstancow. Litwini stacjonowali na wyscigach wiec mordowali ludnosc MOKOTOWA. I do dzisiaj nic sie mowi a tablice pamieci mowia tylko o Niemcach.

 62. albin > wojtek mówi:

  To był taki ludozerca czy kanibal Bokassa w Afryce, to jego ochroniarz był Polak Kowalski.

 63. andrzej mówi:

  Brak słów . Nacjonalizm litewski przekracza wszystkie granice , jak takie panstwo może istnieć w Europie ? Jedynym wyjściem jest wprowadzenie języka polskiego , jako urzędowego , dla czego musimy podporządkowywać się przybyszom ? To oni muszą uczyć po polsku .

 64. Kmicic mówi:

  do albin:
  a jakie masz prawo mówić za polska mniejszość? Polacy na Litwie są całkowicie przeciwnego zdania i to ich głos wyłącznie tu się liczy.To ich głównie dotyczy.To Polaków należy pytać o zdanie.
  Nieprawdaż ?
  a teraz po kolei;

  „ze polskie szkoły , przedszkola, domy dziecka otrzymały status placówek mniejszości narodowych?“
  Dlaczego?
  odp.:
  Dlatego ,że Polacy są mniejszością narodową i ta nazwa powinna przekładać się na ich szkolnictwo.
  I dlatego, że po prostu należy im się to., taki jest europejski standard.
  I dlatego ,ze litewskie placówki szkolne i przedszkolne w RP mają taki status(!)
  I dlatego ,że Polacy domagają się tego..

  „Co zrobić, by litewscy politycy zrezygnowali z obecnie proponowanej antypolskiej i antymniejszościowej ustawy o oświacie“
  Polska oświata w Litwie jest najlepsza na świecie poza Polska.
  odp.
  W UE polska ludność autochtoniczna w sposób zwarty mieszka tylko na Litwie, Łotwie(tam sytuacja się polepsza , nie pogarsza jak na Lt)i w Czechach(wystarcza limit 10 %populacji do uzyskania pełni praw).
  To dlaczego na siłę od 20-tu lat władze litewskie robią wszzystko by pogorszyć sytuację polskiej oświaty. Przecież prawa mniejszości narodowych nie mogą byc POGARSZANE(!)
  I nie wolno narzucać (szczególnie mniejszościom)zmian odgórnie, na siłę.
  I dlatego ,że podmiotem są polskie środowiska szkolne ,a nie wrogo zachowujące się instytucje litewskie.
  Dlaczego zatem, szkoły litewskie w Rp mają jeszcze lepiej , a Litwa nie chce tego samego dla polskiej oświaty?

  „Co zrobić by zaczęto chronić, a nie odgórnie, strategicznie niszczyć tożsamość narodową mniejszości?“
  Pelna bzdura o niszczeniu tożsamości.
  odp.
  Na jakiej podstawie to mówisz?Mówił byś “bzdura” gdyby mniejszość litewska w Polsce była jota w jotę tak samo traktowana jak mniejszość polska na Lt?

  „Co zrobić , by język polski otrzymał status języka lokalnego –urzędowego“
  Nie ma potrzeby, takiego nie ma i w Polsce. W urzedach Punsku nie ma ani jednego dokumentu oficjalnego po litewsku.
  odp.
  Potrzeba jest,tak chcą Polacy, to ich dotyczy,nie mów za innych.To prawo jest przyznane Litwinom w Polsce. A czy jest potrzebne na Lt, to zostaw może samym zainteresowanym.
  Domagamy się tego i to prawo nam należy się . I tyle..

  „wszelkie wypowiedzi nakłaniające do dyskryminacji mniejszości narodowych traktowano z urzędu jako podburzające do waśni na tle narodowosciowym i jako działalnośc antypaństwową?“
  Bravo, ale adresat jest „KW“ AWPL, i td.
  odp.
  to nie była odpowiedż, niepoważne..

  „Co zrobić by zrobiono WSZYSTKO, aby obywatelom narodowości polskiej zwrócono ich ziemię i zrekompensowano wszelkie straty?“
  Polskie dzialacze na Litwie celowo uniemożliwia zakonczenie reformy rolnej, bo to jeszcze jeden pretekst do walki z Litwa

  odp.
  To dlaczego władze Litwy tak usilnie nie chcą przekazać zwrotu ziemi polskim działaczom i polskim organizacjom?Przekażcie zwrot ziemi polskim samorządem i po kłopocie. Proste ?
  I dlaczego na ziemi polskich właścicieli osadzani są bezprawnie litewscy przybysze nie mający żadnych roszczeń rodzinnych i powiązań kulturowych z tymi zagrabionymi przez nich terenami?
  ps
  Zarzut “walki z Litwą ” jest chory.Piszesz tak jak sowieci , którzy domaganie się o demokratyczne prawa traktowali jako walkę z komunizmem.
  Polacy na Litwie walczą tylko o należne im prawa i to władze litewskie jawnie dyskryminując mniejszości narodowe kompromitują państwo, konfliktują społeczeństwo i osłabiają wspólną wielonarodową, wielokulturową i wielojęzyczną ojczyznę.Dyskryminacja mniejszości narodowych jest działalnością na szkodę całego państwa.
  Rozumiem ,że to porównanie do albina nie przemawia?http://kurierwilenski.lt/porownanie-sytuacji-polakow-na-litwie-i-litwinow-w-polsce/
  Tak wygląda europejskość i zwykłe poczucie sprawiedliwości litewskich etatowców na tym forum.Rozumiem.
  Myśle jednak ,że są na Litwie i na emigracji prawdziwi i prawi Litwini.

 65. albin > andrzej mówi:

  Byl taki anekdot Z Moskwy przybyli na Litwę dzialacze partyjne i zaproponowali ze Litwini przeszli z jezyka litewskiego do mowy Lenina. Litwini powiedziali – dobrze, ale tylko wtedy, gdy Rosjanie pójdą do języka Marksa.

 66. Kmicic mówi:

  “Boże, broń nas przed taką miłością!”
  http://www.magwil.lt
  Jak zwykle wspaniała i tryskająca dowcipem niezastąpiona Lucyna Dowdo w Magazynie Wileńskim. I jak zwykle na temat.

 67. albin > kmicic mówi:

  „Dlatego ,że Polacy są mniejszością narodową i ta nazwa – status placówek mniejszości narodowych – powinna przekładać się na ich szkolnictwo“.
  I bez tej nazwy polskie szkolnictwo w Litwie jest najlepsza na swiecie.

  „W UE polska ludność autochtoniczna w sposób zwarty mieszka tylko na Litwie, Łotwie(tam sytuacja się polepsza“
  Na Lotwie nie ma ani jednej polskiej szkoly z polskim jezykiem wykladowym.

  „szkoły litewskie w Rp mają jeszcze lepiej , a Litwa nie chce tego samego dla polskiej oświaty?“
  Jak na razie chcemy tego samego, np. ujednoliczonego egzaminu jezyka panstwa. W Polsce to normalne, a na Litwie to kanibalizm dla Polakow…

  „bzdura” gdyby mniejszość litewska w Polsce była jota w jotę tak samo traktowana jak mniejszość polska na Lt?“ I jeszce lepiej na Litwie.

  „Potrzeba jest – by język polski otrzymał status języka lokalnego –urzędowego“
  tak chcą Polacy. To prawo jest przyznane Litwinom w Polsce. A czy jest potrzebne na Lt, to zostaw może samym zainteresowanym“.
  W Punsku za 70 lat nie bylo ani jednego proszenia do urzedu w Punsku w jezyku litewskim. W Solecznikach za tyle lat tez nie bylo ani jednego proszenia w jezyku polskim. Jaki problem?

  „To dlaczego władze Litwy tak usilnie nie chcą przekazać zwrotu ziemi polskim działaczom i polskim organizacjom? Przekażcie zwrot ziemi polskim samorządem i po kłopocie. Proste ?
  Dp 1996 roku o sprawy zwrotu ziemi decydowal Wilenski rejonowy samorzad. 2001 -2003 te sprawy sprzatal taki pan Zbigniew Balcewicz. W Solecznickiem rejonie naczelnik w sprawach zwrotu ziemi jest pan Slawomir Sinkiewicz.

  „władze litewskie jawnie dyskryminując mniejszości narodowe kompromitują państwo“.
  Litewskie Polacy ze swoimi wiecznymi pretenzjami, glupymi skargami – np. w sprawie akompaniatora polskiego zespolu – do Europy kompromituoją wszystkich Polakow i cala Polska.

 68. zozen mówi:

  tak myślę, że może nasze władze litewskie chcą coś uzyskać od Polski i dlatego tak “najeżdżają” na oświatę. Stara dobra szkoła przedwojennej dyplomacji litewskiej.
  Wy nam dacie wszystko co chcemy, a my pomyślimy czy zostawimy polską oświatę w spokoju.

 69. elpopo mówi:

  Albinku, a jak ten “anekdot” ma się do sytuacji?

 70. Boruta mówi:

  Robercie nie obrażam się, a co do tekstu Tomasza.

  Tomasz: “Możesz oczywiście sobie uważać że pikieta popierająca tę ważną sprawę i zbierająca w Warszawie 50 osób to „wybitnie sprawnie zaplanowany i wykonany sukces”. Moim zdaniem tak nie jest i tyle. Choć są to początki i dobrze że cokolwiek się dzieje.”

  Tyle, iż Ty wogóle nie potrafisz pojąć, że taki był plan. Rozmawiałem już z resztą organizatorów oraz szefem i jesteśmy wszyscy zdania, że tacy ludzie jak Ty będą pojawiać się zawsze, nawet gdyby zrobić pikietę na 3 tys. ludzi. Sami natomiast w najwyższym pędzie z działań są w stanie wpisywać się na forach i nic więcej nie zrobią. My jesteśmy z siebie zadowoleni, zaś pozostali mówią, że mają dobre humory i nie jesteś im w stanie ich zepsuć. Mają taką krytykę gdzieś. Natomiast nie ukrywam, że mnie akurat podirytowałeś. Wyglądam na napoleońskie działania z Twojej strony ale dam rękę uciąć, że nie zrobisz nic, a i po innych sukcesach zajmiesz się dyskredytowaniem oraz łamaniem morale. Tutaj link jak to wyglądało:

 71. albin > el popo mówi:

  andrzej 65: “Jedynym wyjściem jest wprowadzenie (na Litwie) języka polskiego , jako urzędowego , dla czego musimy podporządkowywać się przybyszom ? To oni muszą uczyć po polsku”

  A w Polsce rosyjskiego czy angelskiego?

 72. Kmicic mówi:

  do albin 69:
  Czyli rozumiem, że jesteś za kompleksowym przyznaniem tych samych praw Polakom na Litwie, z których korzystają Litwini w Polsce?
  Przy czym ŻELAZNĄ ZASADĄ JEST NIEPOGARSZANIE SYTUACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH .
  Regres jest zakazany.

  I nic o Nas bez nas.Nieprawdaż? Jak u Litwinów w RP.
  Skoro tak, to zaczynamy od statusu placówek mniejszości narodowych dla polskich szkół,przedszkoli i domów dziecka,język pomocniczy(bo chcemy korzystać), przekazanie wszystkich szkół i zwrotu ziemi pod zarząd demokratycznie wybranych samorządów. I po kolei , punkt po punkcie, tak ,jak tego domagają się polscy autochtoni.W czym problem,?Porównujemy i wprowadzamy,a jak litewscy Polacy zaczną protestować(przez 20 lat nie słyszałem)to sam zorganizuję petycje do polskich władz o wszystkie wykłady po litewsku w litewskich szkołach(czekamy na te protesty)lub o obniżenie limitu z 20% do 5% .W czym problem,nie chcecie odwzajemnić się tym, co sami otrzymaliście?
  Polskie władze dawały przez 20 lat nabierać się jak pięcioletnie dzieci. Teraz to już nie przejdzie, prawda jest widoczna gołym okiem i polskie społeczeństwo na to nie pozwoli.Nie pogrążajcie dalej Litwy, kiedyś jej mieszkańcy rozliczą was z tego antlitewskiego-antypolskiego oślego uporu.

 73. Kmicic mówi:

  do albin;
  nikt nie chce zabraniać powszechnego używania języka litewskiego.Byłeś w Szwajcarii albo na fińskich Alandach?
  Litwa dopukała się do Europy,a dla metod i poglądów przeniesionych z Litwy Kowienskiej nie ma tu miejsca;-) Sami chcieliście ,to bądżcie konsekwentni.Nie krzywdzcie dalej własnej ojczyzny i Litwinów.To co robicie, prowadzi do utraty resztki honoru i totalnej kompromitacji.
  Obudzcie się prawi i normalni Litwini.To na Was spoczywa obowiązek wprowadzenia waszej ojczyzny na proste tory, abyscie nie musieli się wstydzić za swoich polityków przed całym światem. chcecie praeciez zyć w normalnym nieskonfliktowanym , europejskim państwie.

 74. Vilnius to mokytojas mówi:

  Niekas Jums to neišvers,nes visai kitu reikalu suinteresuoti-savivaldos rinkimais.Akivaizdu,kad Vilniaus rajone separatistai gali patirti pralaimėjimą,todėl ir žviegia apie mokyklų “uždarymą”.Bet aš manau,kad tas nepilnavertiškumo mokyklas tiesiog būtina uždaryti ir palikti tik LIETUVIŠKAS mokyklas,t.y.sudaryti vienodas išsilavinimo galimybes mažumų vaikams,kad netaptų tokiais nepilnaverčiais,kaip tomaševskio šunauja.

 75. zozen mówi:

  Ad76 Jesteś ten sam vilnius co się produkuje na delfi? Ciekawie kiedy ciebie w końcu zamkną za rozniecanie waśni narodowych. Choć jak znam życie skończy się na “papeikimas”.

 76. Kmicic mówi:

  Do Boruta 72:
  Nie warto się przejmować tomaszem , ten typ tak ma.Zdaża mu się bywać też pożytecznym. A z rad Roberta w przyszłości skorzystamy:-)
  Z pewnością Polacy na Litwie są wdzięczni organizatorom i uczestnikom pierwszej (historycznej)pikiety w obronie zachowania przez polskie dzieci swojej tożsamości narodowej i prawa do harmonijnego rozwoju.
  Myślę ,że to na początek , na rozgrzewkę .może szybko powtórzymy pod innymi, międzynarodowymi adresami w W-wie? Szukać cię w stowarzyszeniu czy w federacji?
  Serdecznie pozdrawiam

 77. Kmicic mówi:

  ops 79:”..zdarza mu się..” 🙂

 78. albi mówi:

  kmicic74:

  „ŻELAZNĄ ZASADĄ JEST NIEPOGARSZANIE SYTUACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH“.
  Chcemy zrobic analogicznie jak w Polsce, np., ujednolicic egzamin z jezyka panstwa. To nie pogarszanie, a parytet.

  „zaczynamy od statusu placówek mniejszości narodowych dla polskich szkół“. Cytat: „Na pierwszym polonijnym forum oświatowym (Pułtusk, 23-27 07 1995) z udziałem specjalistów oświaty polskiej mniejszości narodowej z 20 państw świata przyznano, że najlepszy system oświatowy polskiej mniejszości narodowej jest na Litwie”.

  „język pomocniczy(bo chcemy korzystać)“. Ani jakiej checi nie ma. Tak twierdzi kierownik administracji samorzadu Solecznik.

  „prawda jest widoczna gołym okiem“
  Jesli tak, to prosze glosno powtorzyc slowa pultuskiego forum.

 79. elpopo mówi:

  Albi czyli parytety tylko tam gdzie wam pasują, a gdzie nie pasują to wała?

 80. albi mówi:

  Prosil zeby glosno powtorzyl czy napisal slowa pultuskiego forum ale nie masz odwagi. Takiej odwagi nie ma i twoj premier Tusk czy prezydent Komorowski, ktorzy w takiej formie mogli kroczyc pierwszy krok do wzajemnego zaufania.

 81. Kmicic mówi:

  kłamiesz, kłamiesz ,kłamiesz, JAK jak znaczna część litewskich politykow:-)
  Niepogarszanie jest rozumiane zawsze tak,że nic wbrew woli mniejszości!!! A tu mamy odgórny przymus, wbrew woli, na siłę. na chama.
  Narzucone ujednolicenie egz. z litewskiego to żaden parytet, to REGRES wbrew woli mniejszości.Priorytetem zawsze będzie język ojczysty , o tym niech zreszta decydują rodzice, środowiska szkolne i polskie organizacje. Ale wcześniej powrót do gwałtem odebranego (za RL)obowiązkowego egzaminu z języka ojczystego na maturze, z którego ocena liczy się do średniej ocen na egzaminie dojrzałości (jak na w RP )- to tylko powrót do tego ,co zostało zabrane,to żaden progres.
  Powtarzam, że nie można porównywać emigracji do ludności rdzennej . nie można również porównywać np. Bialorusi ze standardami obowiazującymi w UE.Polskie skupiska spełniające te dwa warunki to Litwa i Zolzie w Czechach(mam pokazać zdjęcia z dwujęzycznymi tablicami, wystarcza 10 % ludności).A tak naprawdę, to chcemy by drogie państwo litewskie odczepiło się wreszcie ze swoja “miłością” od polskiej oświaty i decyzje o tym co jest dobre dla dzieci pozostawiło ich rodzicom.
  W Solecznikach tak mówi ten kierownik , który już zapłacił dwie lub trzy grzywny za dwujęzyczne tablice na prywatnych domach?
  Przeprosisz publicznie za kłamstwo jak przytoczę Ci jego wypowiedz na ten temat? Słowo?
  Mówisz za Polaków ,że oni nie chcą i nie potrzebują , a oni mówią i protestują ,że chcą i potrzebują.
  Prawda jest widoczna gołym okiem, tak wystarczy obejrzeć litewskie kolonizacyjne szkoły finansowane bezpośrednio przez rząd i porównać z finansowaniem polskich szkół samorządowych,które gdyby nie pomoc z RP już były by w rozsypce.Dlaczego jeszcze nie przekazano wszystkich szkół(w tym rządowych?) pod zarząd DEMOKRATYCZNIE wybranych samorządów?
  Polakom na Litwie udało się ochronic przed próbami likwidacji przez kolejne rządy RL polskojęzycznej oświaty.Osiagnięto to wyłącznie dzięki desperackiej wieloletniej walce z litewskimi władzami oświatowymi. Nie ma w tym sukcesie żadnej zasługi władz Litwy.Od 6 -lat Lt jest w UE, gdzie obowiązuje żelazna zasada NIEPOGARSZANIA sytuacji mniejszościTtrzeba tylko od władz LT wyegzekwować to prawo.
  Rozumiem ,ze godzisz się na wariant czeski? 10 % ludności wystarczy by mieć pełnię praw, w tym na terenie całego kraju status placówek mniejszości narodowych dla instytucji oświatowych.Na początek jakichkolwiek rozmów: ŻELAZNA ZASADA NIEPOGARSZANIA SYTUACJI MNIEJSZOSCI NARORODOWYCH(decyduje zdanie mniejszości) i podana w zakładce tabelka Polska Litwa, punkt po punkcie, , a potem rozwój szczegółowy każdego z punktów.(przekazanie wszystkich szkół samorzadom, możliwość korzystania z podręczników z Polski itd,) Normalnie, po ludzku, sprawiedliwie , bez sowieckiej dialektyki.
  Zaczynamy od Żelaznej Zasady i punk po punkcie w tabelce.Kiedy po obu stronach będzie tak samo, a nigdy nie gorzej, porozmawiamy po partnersku o szczegółach 🙂
  tam gdzie jest NIE musi być wszędzie TAK ,jak u Litwinów w Polsce , proste?, bez żadnych krętactw w sowieckim stylu.
  Porównanie sytuacji Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce

  http://kurierwilenski.lt/porownanie-sytuacji-polakow-na-litwie-i-litwinow-w-polsce/

 82. albi mówi:

  Nie klamie, choc wszysci dzialacze polskie klamia.

  „Narzucone ujednolicenie egz. z litewskiego to żaden parytet, to REGRES wbrew woli mniejszości“.
  Prosze nazwac panstwo, gdzie egzamin jezyka panstwowego dla maturzystow polskich szkol nie jest ujednoliczny. Kiedy rozmawialem z dyrektorem polskiej szkoly w Grodnie, ona tak mowila o nie ujednolicznym egzaminu: to niemozliwe, to absurd, to katastrofa dla czlowieka i dla panstwa. Ujednoliczony egzamin jest i w Zaolziu, historia tego panstwa w polskiej szkole w Cieszynie wykladana tez w jezyku oficjalnym i egzamin historii Czechow jest prowadzony po czesku.

  „W Solecznikach tak mówi ten kierownik , który już zapłacił dwie lub trzy grzywny za dwujęzyczne tablice na prywatnych domach?
  Przeprosisz publicznie za kłamstwo jak przytoczę Ci jego wypowiedz na ten temat? Słowo?“
  Oczywiscie i jeszcze zapłacę milion dolarów

  „Prawda jest widoczna gołym okiem, tak wystarczy obejrzeć litewskie kolonizacyjne szkoly“
  Przyjść do głowy, Wilno juz 70 lat – to Litwa, to normalnie zycie panstwa.

  „Polakom na Litwie udało się ochronic przed próbami likwidacji przez kolejne rządy RL polskojęzycznej oświaty“.
  Bzdura o tej likwidacji.

  „Rozumiem ,ze godzisz się na wariant czeski?“
  Oczywiscie, np. taki jak ujednoliczony egzamin czeskiego we wszystkich szkolach Czechow, analogicznie musi byc egzamin litewskiego we wszstkich szkolach Litwy. To nonsens, kiedy maturzysty polskie w Litwie zna litewski na poziomie 5 klasa.

 83. elpopo mówi:

  Odpowiesz mi błaźnie na moje pytanie o parytety zcy nadal będziesz się uchylać?

 84. NiM mówi:

  Sława i chwała tym co zorganizowali i uczestniczyli. Olejcie cenzorów -wiecznych malkontentów.

  Ten cytat z “Rzepy” jest dobrą puentą …”Nic nie wskóramy bez uderzenia Litwinów w pysk, bo się rozbestwili”…

 85. Kmicic mówi:

  85:
  zapomina Pan ,że za chwilę język polski stanie się językiem lokalnym.Proszę zapytać się Katalończyków w Hiszpanii, Szwedów w Finlandii czy Francuzów lub Włochów w Szwajcarii jak to jest u nich.Podawany przykład Białorusi dyskwalfikuje Cię do jakiejkolwiek dyskusji, widocznie nie wiesz ,w jakim świecie żyjesz.
  Podstawowa zasada,państwo litewskie zobowiązało się do ochrony tożsamości mniejszości narodowych i z tego mało ,że się nie wywiązuje ,ale jako priorytet przyjęło wynarodowienie polskiej (bo najlepiej zorganizowanej i opornej) mniejszości.Wilno od 20 lat to chore życie państwa, przyjaznego dla obcych tym terenom Bałtom , a traktującego polskich autochtonów jak okupanci.Dlaczego Wilno ogołocono po barbarzyńsku z historycznych polskich i łacińskich napisów?, dlaczego nie ma dwujęzycznych -trójjęzycznych nazw ulic i instytucji,jak w wielu europejskich metropoliach?
  Dlaczego obok Vilnius nie ma tradycyjnie Wilno.Urodziłeś się w Wilnie Ty i Twoja rodzina?
  Kłamstwo o kierowniku administracji w Solecznikach zbywasz kpiną.
  Ty mówisz bzdury ,a fakty Twoim bzdurom przeczą.Na ten temat wiarygodnie mogą mówić tylko Polacy i ich liderzy, a nie litewscy ciemiężcy.
  Jeżeli ew. będzie egz. ujednolicony to po 12-latach zaczynając od pierwszej klasy, tak, aby nie zrobić krzywdy polskim dzieciom nagłą zmiana w programie.Oczywiście podstawowym warunkiem jest zgoda polskiego środowiska. Chociaż watpię czy polscy rodzice zgodzą się na to.
  Właśnie ,że nic nie “musi być” wg, antypolskich wymysłów niektórych polityków.To polscy rodzice decyduja ,czy wysłać dzieci do litewskiej ,rosyjskiej czy z językiem ojczystym szkoły. Tylko oni decydują, są podmiotem ,a nie przedmiotem dla kilkunastu sfrustrowanych litewskich szowinistów, którym marzy się wychowanie polskich dzieci na modłę uczennicy Andruszkiewicz z Solecznik.
  http://www.wilnoteka.lt/pl/video/pamiec-grabiezy-wilna-cz-i-mala-bohaterka
  Jakoś absolwenci po polskich szkołach w większym procencie niż po szkołach litewskich dostają się na wyższe uczelnie.Więc może na siłę nie psujcie tego co jest lepsze dlatego tylko ,że jest polskie.
  To co się obecnie dzieje ,to nic innego, jak radykalna próba faktycznej likwidacji polskojęzycznej oświaty. wszyscy o tym wiedza.Takie jest zdanie samych zainteresowanych Polaków i tylko ono się liczy.Ta ustawa to nic innego jak psucie państwa przez nieopowiedzialnych litewskich radykałów.
  W ten sposób nigdy nie będzie zgody i Litwa na tym niepotrzebnie przez nią tworzonym problemie będzie coraz bardziej i bardziej traciła.Polacy nigdy się na takie zmiany nie zgodzą.
  Obowiązuje ŻELAZNA ZASADA NIEPOGARSZANIA SYTUACJI MNIEJSZOSCI NARORODOWYCH(decyduje zdanie mniejszości) i podana w zakładce tabelka Polska Litwa,
  http://kurierwilenski.lt/porownanie-sytuacji-polakow-na-litwie-i-litwinow-w-polsce/
  punkt po punkcie, , a potem rozwój szczegółowy każdego z punktów.(przekazanie wszystkich szkół samorządom, możliwość korzystania z podręczników z Polski itd,) Normalnie, po ludzku, sprawiedliwie , bez sowieckiej dialektyki.
  Na miejscu Litwinów raczej myślał bym o pójściu do przodu, o wzorowaniu się na Finlandii, Południowym Tyrolu, czy Katalonii.Progres w prawach mniejszości, progres , to jedyna rozsądna droga..

 86. Kmicic mówi:

  W Święcianach powstanie Dom Polski, za pieniądze polskich podatników z RP.Nie za pieniądze polskich podatników z Litwy.Z podatków Polaków na LT buduje się antypolskie szkoły rządowe na Wileńszczyżnie i dotuje się antypolska prasę litewską. http://www.rp.pl/artykul/38,577611.html
  Tak panstwo litewskie dba o polska mniejszość.Bez pieniędzy z RP Domu Polskiego by nie było.

 87. ciekawski mówi:

  Kmicic: Poderzewam, że za te pieniądze polskich podatników wspiera się nie ZPL (Organizację Polskiej Mniejszości Narodowej), ale Garszwistowską “Vilniję” – antypolsko/mniejszościwą organizację, która ma wpływ na Sejm i Rząd Litwy.

 88. andrzej mówi:

  Język litewski jest wprowadzony bezprawnie , na tej ziemi narody porozumiewali się językami rusińskimi i polskim . Litwini chyba byli koczownikami , których słowiańka ludność tolerowała , no i wyhodowało się węża na swoim łonie .

 89. Punża63 mówi:

  Szanowni Komentujący! Czy widzicie to co ja widzę??? Część komentarzy, które jeszcze dzisiaj w dzień wisiały tu na stronce, do wieczora raptem się ulotniły! A więc i tu cenzura działa 🙁 Co było w tych komentarzach? W większości całkiem słuszne i w całkiem kulturalnej formie przedstawione uwagi krytyczne pod adresem autorki artykułu, ze wskazaniem konkretnych (i niestety wielu) błędów. Cóż, “Kurier” nawykły jest do cenzury – doświadczył jej na własnej skórze, gdy ukazywał się niegdyś pod innym tytułem…. No, a skoro usuwane tu są komentarze, to może zamiast tego warto by było doraźnie poprawić artykuł, a na dalszą metę szarpnąć się na fachowca – korektora?

 90. Punża63 mówi:

  Pardon – pomyliły mi się arty, za co przepraszam najmocniej o pozdrawiam:)

 91. Punża63 mówi:

  Wszystkie komentarze pod artykułem o konkursie “Dziewczyna “Kuriera”” są na miejscu – zabieram swoje słowa z powrotem i posypuję głowę popiołem!:)

 92. Kmicic mówi:

  Jutro pikieta pod pałacem prezydenckim w Wilnie. Wiem ,że do łańcucha odgradzajacego teren podjazdu pod pałac uzyskuje się zezwolenie na obecność góra 5 czy 10 osób.Jestem ciekawy jak Wilniucy sobie z tym ograniczeniem poradzą. I czy “europejska ” Pani Prezydent raczy zauważyć 7% obywateli Republiki Litewskiej przychodzacych do niej z najbardziej podstawowymi dla nich ,które są jednocześnie podstawowymi problemami całego państwa i całego regionu w tej części Europy?
  Czy będzie łaskawa zarezerwować swój cenny czas dla 1/5 obywateli i czy porozamawia z nimi bezpośrednio jak na polityka tej rangi przystało?
  Czy też ucieknie przed konfrontacją z rzeczywistością w społeczenstwie , które reprezentuje?
  Czy też nadal będzie uważała ,że dyskryminacji mniejszości narodowych na Litwie nie ma?
  I czy, jak dotąd, będzie uważała,że jej zdaniem jedynym problemem jest pisownia nazwisk?
  Taki kit już nie przejdzie, chodzi o komplet praw i zobaczymy czy to w ogóle będzie łaskawa zauważyć?

  Wszyscy Polacy trzymają kciuki w jutrzejszym dniu za kochanych Wilniuków.

 93. Soplica mówi:

  Tusk, Sikorski, Komorowski muszą zrobic wszystko co mozliwe, azeby powstrzymac sily litewskie nacjonalistyczne od litwinizowania Polakow. Będzie ogromna hanba, jezeli Polska przemilczy calą sprawę.

 94. gorzka prawda mówi:

  Uwazam, iz nadchodzi czas Polakom repatriowac się z Litwy do Polski. Inaczej czeka los Polakow z Laudy.

 95. Kmicic mówi:

  gorzka prawda 97;
  Polacy na Litwie nie opuszczą swojej małej ojczyzny,są u siebie bardziej niż wielu przenoszących się z miejsca na miejsce Koroniarzy.Tu ich dom ,liczne zintegrowane rodziny, ich ziemia przodków i niepowtarzalna kultura. To nam Koroniarzom musi zależeć by zostali u siebie i zachowali sój patriotyzm i kulturę.Wileńszczyzna,jej ludność i kultura, jest Skarbem Narodowym wszystkich Polaków na świecie. Jak Wawel..

 96. ben mówi:

  Jeżeli nie uda się obronć status quo i Litwini wprowadzą niekorzystne dla Polaków na Wileńszczyźnie zmiany, to jaki jest “plan b”?
  Przypominam, w Polsce funkcjonują szkoły społeczne i mają się dobrze. Są więc wzorce i mżna z nich skorzystać.
  Czy tego typu rozwiązanie jest w ogóle brane pod uwagę przez “działaczy”, czy tylko demonstracje i skargi?

 97. elpopo mówi:

  Szkoły społeczne też myszą mieć program zatwierdzony przez ministerstwo. Jedyne czego tych szkół nie dotyczy to limit kompletowania klas. Miło, że jesteś chetny aby z własnych środków finansować te szkoły. Też bym chciał wygrać w totka… gratuluje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.