Wiec w obronie polskiej oświaty

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 13 grudnia 2010 r.