Więcej

  „Magiczne Święta Bożego Narodzenia dla dzieci na wsi”… i nietypowe atrakcje

  Czytaj również...

  Wzorem ubiegłego roku Wspólnota Sużańska wspólnie z sużańskim kościołem pw. św. Feliksa Valua organizuje „Magiczne Święta Bożego Narodzenia dla dzieci na wsi”.

  W ramach tej akcji już 11 grudnia w Sużańskim Domu Kultury z ogromnym zapałem pracowała zawodowa ekipa fryzjerów, która za darmo ostrzygała wszystkie chętne dzieci do 16 lat.

  Oprócz tego, dzieci będą miały wyjątkową okazję na żywo spotkać się ze Świętym Mikołajem, który w dniach 25 i 26 grudnia zawita do każdego domu, gdzie są dzieci do lat 10 i przekaże dużo ciepła, radości i miłości oraz wręczy skromne prezenty.

  Celem akcji jest sprawienie, by w domu każdego dziecka mieszkającego w Sużanach bądź w okolicy zagościło prawdziwe święto. Serdecznie zapraszamy ludzi o otwartych i dobrych sercach do wsparcia tak pięknej akcji jak „Magiczne Święta Bożego Narodzenia dla dzieci na wsi”.

  Zachęcamy przyczynić się do tego, by na twarzyczkach coraz większego grona dziatwy zagościły szczere uśmiechy. Każda pomoc, zarówno w postaci rzeczowej, jak i finansowej, będzie doceniona przez nasze dzieci.

  Ze swej strony zapewniamy, że pozyskane z akcji środki finansowe oraz inne dary w całości zostaną przekazane dzieciom. Raport o zgromadzonych środkach można będzie znaleźć na tablicy informacyjnej w starostwie sużańskim i na portalu Facebook. Chętni będą mogli otrzymać raport także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w świątecznej akcji, wsparcie materialne mogą przekazać w kościele sużańskim (będzie tam wystawiona specjalna skrzynka) lub za pośrednictwem prezesa Wspólnoty Sużańskiej, Władysława Maluka. Tel. kontaktowy: 8 682 47 574.

  Do 25 grudnia 2010 roku można dokonać także przelewu na konto Wspólnoty Sużańskiej nr LT864010049500745702, AB DnB NORD Bankas.

  Wspólnota Sużańska

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...