W Niemenczynie – akcja dobroczynna

Mieszkańcy byli zachęcani do podzielenia się odzieżą, zabawkami, artykułami spożywczymi z najbardziej potrzebującymi wsparcia mieszkańcami, rodzinami rejonu wileńskiego Fot. archiwum ASRW

8 listopada br. inicjatywna młodzież Niemenczyna wraz ze stowarzyszeniem „Bokštas” w centrum Niemenczyna zorganizowali akcję dobroczynną. Mieszkańcy byli zachęcani do podzielenia się odzieżą, zabawkami, artykułami spożywczymi z najbardziej potrzebującymi wsparcia mieszkańcami, rodzinami rejonu wileńskiego.

Miejsce zbiórki pomocy potrzebującym stało się swoistą małą oazą radości, dzielenia się oraz obcowania w weekendowym Niemenczynie, kiedy to mieszkańcy idą do kościoła, wybierają się na zakupy. Grała przyjemna, spokojna muzyka, uczestnicy częstowali smakołykami własnego wyrobu, zagadywali przechodniów.

W wyniku akcji zebrano około 100 reklamówek, którymi wypełniono 8 samochodów Fot. archiwum ASRW

W wyniku akcji 8 samochodów (około 100 reklamówek) wypełniono: artykułami spożywczymi, odzieżą, zabawkami, przedmiotami codziennego użytku. W ciągu dwóch tygodni dobra zostały rozdane starostwom gmin Niemczyn, Bujwidze, Sużany, Podbrzezie, Bezdany (przy współpracy z Wydziałem Ochrony Praw Dzieci Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego), ośrodkom „Pirmoji pagalba žmogui” i „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ oraz Centrum Dziennego Pobytu Dziecka „Svajonė”. Zadowoleni i wdzięczni beneficjenci wsparcia prosili również o wsparcie dla kuratorów.

Pomysł o możliwości zorganizowania pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców powstał, gdy inicjatorzy akcji zgłębili daną kwestię i dowiedzieli się, jaka jest realna sytuacja na Litwie, na peryferiach miast. Zawsze przecież możemy przeznaczyć odrobinę swego czasu na służbę ludziom, którzy nie zawsze mają godne warunki życiowe. Zbliżają się przecież Święta Bożego Narodzenia – czas prezentów, wsparcia, czas pełni!