Więcej

  W Niemenczynie – akcja dobroczynna

  Czytaj również...

  Mieszkańcy byli zachęcani do podzielenia się odzieżą, zabawkami, artykułami spożywczymi z najbardziej potrzebującymi wsparcia mieszkańcami, rodzinami rejonu wileńskiego Fot. archiwum ASRW

  8 listopada br. inicjatywna młodzież Niemenczyna wraz ze stowarzyszeniem „Bokštas” w centrum Niemenczyna zorganizowali akcję dobroczynną. Mieszkańcy byli zachęcani do podzielenia się odzieżą, zabawkami, artykułami spożywczymi z najbardziej potrzebującymi wsparcia mieszkańcami, rodzinami rejonu wileńskiego.

  Miejsce zbiórki pomocy potrzebującym stało się swoistą małą oazą radości, dzielenia się oraz obcowania w weekendowym Niemenczynie, kiedy to mieszkańcy idą do kościoła, wybierają się na zakupy. Grała przyjemna, spokojna muzyka, uczestnicy częstowali smakołykami własnego wyrobu, zagadywali przechodniów.

  W wyniku akcji zebrano około 100 reklamówek, którymi wypełniono 8 samochodów Fot. archiwum ASRW

  W wyniku akcji 8 samochodów (około 100 reklamówek) wypełniono: artykułami spożywczymi, odzieżą, zabawkami, przedmiotami codziennego użytku. W ciągu dwóch tygodni dobra zostały rozdane starostwom gmin Niemczyn, Bujwidze, Sużany, Podbrzezie, Bezdany (przy współpracy z Wydziałem Ochrony Praw Dzieci Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego), ośrodkom „Pirmoji pagalba žmogui” i „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ oraz Centrum Dziennego Pobytu Dziecka „Svajonė”. Zadowoleni i wdzięczni beneficjenci wsparcia prosili również o wsparcie dla kuratorów.

  Pomysł o możliwości zorganizowania pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców powstał, gdy inicjatorzy akcji zgłębili daną kwestię i dowiedzieli się, jaka jest realna sytuacja na Litwie, na peryferiach miast. Zawsze przecież możemy przeznaczyć odrobinę swego czasu na służbę ludziom, którzy nie zawsze mają godne warunki życiowe. Zbliżają się przecież Święta Bożego Narodzenia – czas prezentów, wsparcia, czas pełni!

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...