Uczniowie z Suderwy poznali Samorząd

Dzieci zajęły miejsca radnych i miały okazję do elektronicznego głosowania w wyborze tymczasowego wicemera rejonu Fot. archiwum ASRW


W ramach opracowania projektu wiedzy o samorządzie 8 grudnia br. uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie wraz z wychowawczynią Anną Miluszkiewicz odwiedzili siedzibę Samorządu Rejonu Wileńskiego. Administracja i jej pracownicy przygotowali niezwykle ciekawe zajęcia i spotkania z kierownikami wydziałów.

Mer rejonu Maria Rekść zapoznała uczniów ze specyfiką swojej pracy, odpowiedziała na pytania dzieci oraz wysłuchała i zanotowała ich prośby F ot. archiwum ASRW

Mer rejonu, Pani Maria Rekść, częstując dzieci słodyczami i owocami, zapoznała je ze specyfiką swojej pracy. Odpowiedziała na pytania dzieci oraz wysłuchała i zanotowała ich prośby.

Pracownicy Wydziału Porządku Publicznego opowiedzieli o rasach psów agresywnych i wymaganiach, jakie są stawiane ich właścicielom, co wzbudziło wśród słuchaczy wielkie zainteresowanie. Dzieci dowiedziały się też o wielu innych zasadach przestrzegania porządku publicznego na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Z kolei w auli przyjęć interesantów na dzieci czekała chwila skupienia, gdyż tutaj uczyły się pisać i składać podania. Tu też dowiedziały się, że mieszkańcy rejonu mogą wypełniać wnioski w dowolnym z trzech języków: litewskim, polskim bądź rosyjskim.

O fakcie rozstrzygania bardzo odpowiedzialnych kwestii przez radnych w dużej sali posiedzeń dzieci dowiedziały się wówczas, gdy zajęły ich miejsca i miały okazję do elektronicznego głosowania w wyborze tymczasowego wicemera rejonu oraz przyjęcia uchwały w ogłoszonej kwestii.

Następnie wycieczka prowadziła do siedziby redakcji „Tygodnika Wileńszczyzny”. O tym, jak się składa gazetę, skąd się biorą artykuły i zdjęcia, dzieciaki dowiedziały się bezpośrednio z ust redaktora p. Zygmunta Żdanowicza. Na własne oczy zobaczyły wytężoną pracę dziennikarzy, którzy właśnie tego dnia składali tygodnik do druku.

Uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie zapoznali się z działalnością Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum ASRW

.

Kolejno dzieciaki zwiedziły wydziały: rolny oraz współpracy zagranicznej i informacji, gdzie z zaciekawieniem pochłaniały przekazywaną przez pracowników informację.

Na zakończenie w Urzędzie Stanu Cywilnego w sposób zabawowy poznały ceremonię zawarcia związku małżeńskiego. Tutaj też nie został pominięty słodki poczęstunek przy herbatce.

Chcąc zostawić po sobie symboliczny ślad i wyrazy podziękowania dzieci wręczały własnoręcznie wykonane śpiewające aniołki. Słowa wdzięczności uczniowie adresowały do mer rejonu p. Marii Rekść, zastępcy dyrektora administracji samorządu p. Rity Tamašunienė oraz do wszystkich zaangażowanych pracowników za treściwą edukacyjno-poznawczą wycieczkę.

Anna Miluszkiewicz


Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW