Więcej

  Uczniowie z Suderwy poznali Samorząd

  Czytaj również...

  Dzieci zajęły miejsca radnych i miały okazję do elektronicznego głosowania w wyborze tymczasowego wicemera rejonu Fot. archiwum ASRW


  W ramach opracowania projektu wiedzy o samorządzie 8 grudnia br. uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie wraz z wychowawczynią Anną Miluszkiewicz odwiedzili siedzibę Samorządu Rejonu Wileńskiego. Administracja i jej pracownicy przygotowali niezwykle ciekawe zajęcia i spotkania z kierownikami wydziałów.

  Mer rejonu Maria Rekść zapoznała uczniów ze specyfiką swojej pracy, odpowiedziała na pytania dzieci oraz wysłuchała i zanotowała ich prośby F ot. archiwum ASRW

  Mer rejonu, Pani Maria Rekść, częstując dzieci słodyczami i owocami, zapoznała je ze specyfiką swojej pracy. Odpowiedziała na pytania dzieci oraz wysłuchała i zanotowała ich prośby.

  Pracownicy Wydziału Porządku Publicznego opowiedzieli o rasach psów agresywnych i wymaganiach, jakie są stawiane ich właścicielom, co wzbudziło wśród słuchaczy wielkie zainteresowanie. Dzieci dowiedziały się też o wielu innych zasadach przestrzegania porządku publicznego na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Z kolei w auli przyjęć interesantów na dzieci czekała chwila skupienia, gdyż tutaj uczyły się pisać i składać podania. Tu też dowiedziały się, że mieszkańcy rejonu mogą wypełniać wnioski w dowolnym z trzech języków: litewskim, polskim bądź rosyjskim.

  O fakcie rozstrzygania bardzo odpowiedzialnych kwestii przez radnych w dużej sali posiedzeń dzieci dowiedziały się wówczas, gdy zajęły ich miejsca i miały okazję do elektronicznego głosowania w wyborze tymczasowego wicemera rejonu oraz przyjęcia uchwały w ogłoszonej kwestii.

  Następnie wycieczka prowadziła do siedziby redakcji „Tygodnika Wileńszczyzny”. O tym, jak się składa gazetę, skąd się biorą artykuły i zdjęcia, dzieciaki dowiedziały się bezpośrednio z ust redaktora p. Zygmunta Żdanowicza. Na własne oczy zobaczyły wytężoną pracę dziennikarzy, którzy właśnie tego dnia składali tygodnik do druku.

  Uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie zapoznali się z działalnością Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum ASRW

  .

  Kolejno dzieciaki zwiedziły wydziały: rolny oraz współpracy zagranicznej i informacji, gdzie z zaciekawieniem pochłaniały przekazywaną przez pracowników informację.

  Na zakończenie w Urzędzie Stanu Cywilnego w sposób zabawowy poznały ceremonię zawarcia związku małżeńskiego. Tutaj też nie został pominięty słodki poczęstunek przy herbatce.

  Chcąc zostawić po sobie symboliczny ślad i wyrazy podziękowania dzieci wręczały własnoręcznie wykonane śpiewające aniołki. Słowa wdzięczności uczniowie adresowały do mer rejonu p. Marii Rekść, zastępcy dyrektora administracji samorządu p. Rity Tamašunienė oraz do wszystkich zaangażowanych pracowników za treściwą edukacyjno-poznawczą wycieczkę.

  Anna Miluszkiewicz


  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...