Ciepło bożonarodzeniowe w naszych sercach

Seniorzy dzielili się opłatkiem, ciepłym słowem oraz wspólnym i radosnym śpiewem kolęd przy świątecznym stole Fot. archiwum ASRW

Chcemy serdecznie podziękować Pani Zygfrydzie Michalkiewicz – dyrektor Ośrodka Kultury w Suderwie oraz Pani Czesławie Stupienko – staroście gminy Suderwa za zaproszenie na spotkanie seniorów przy opłatkowym stole, które odbyło się w budynku starostwa 19 grudnia br.

Do głębi serca wzruszyła nas ta impreza, ogrzała nasze starzejące się serca bożonarodzeniowym ciepłem. Dzieliliśmy się opłatkiem, ciepłym słowem oraz wspólnym i radosnym śpiewem kolęd przy świątecznym suto ustawionym stole, który zafundował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Dzieciaki z Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego zaprezentowały kolędnicze przedstawienie Fot. archiwum ASRW

Także należą się wielkie podziękowania dzieciakom z Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego, które uroczo zaprezentowały swoje kolędnicze przedstawienia, kierowane przez siostrę zakonną Jordanę Steckiewicz oraz Iwonę Bujnowską.

Fot. archiwum ASRW

Również ogrzewali i umilali nam czas swoim miłym dźwięcznym śpiewem kolęd i życzeniami bożonarodzeniowymi młode chórzystki przy kościele parafialnym w Suderwie pod kierownictwem Justyny Wojciechowicz oraz uczestnicy zespołu folklorystycznego „Zorza” – kierownik Oleg Kwiecień.

Bardzo jesteśmy wdzięczni organizatorkom za wspaniałą ucztę duchową, która nas ogrzała i odmłodziła w przededniu Świąt Bożego Narodzenia. Bóg zapłać za troskliwe serca.

Seniorzy: Irena i Zygmunt Sinkiewiczowie