Więcej

  A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą!

  Czytaj również...

  Mowo polska! Orlico swobodna,
  Tyś wichr wzlotów, tyś krwawych miecz starć!
  Mowo polska! Słoneczna i miodna,
  Tyś pachnąca ojczystych lip barć.
  Mowo polska! Pacierzu i gromie,
  Tyś szept matki nad dziecka złym snem!
  Mowo polska! Ojczyzno i domie!

  (Artur Oppman — Mowa polska, fragm.)

  Podczas podsumowania Tygodnia Języka Polskiego pani dyrektor, Wiesława Wojnicz, wręczyła zwycięzcom pamiątkowe dyplomy oraz upominki Fot. archiwum ASRW

  Nie ma innego dobra tak powszechnego i tak ważnego dla nas wszystkich jak język ojczysty. Po polsku rozmawiamy, przekazujemy swoje uczucia, uczymy mówić małe dzieci, wyznajemy wiarę, piszemy wiersze. Język jest podstawowym składnikiem tożsamości Polaków i dobrem kultury narodowej. Język jest fundamentem, na którym opiera się kultura oraz tradycja narodu.

  Decyzją Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego z dnia 22 września br. „O potrzebie zorganizowania Tygodnia Języka Polskiego” w dniach 1-20 grudnia w szkołach z polskim językiem nauczania wszystkich szczebli: gimnazjach, średnich oraz podstawowych odbył się „Tydzień Języka Polskiego”.

  Celem danej imprezy była popularyzacja języka polskiego w rejonie wileńskim oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kultury języka.

  Fot. archiwum ASRW

  W tych dniach na skalę rejonu byly zorganizowane wieczory poetycko-muzyczne, konkursy recytatorskie, konkursy wiedzy o Polsce, spotkania z poetami, dziennikarzami, konferencje, dyktanda, zabawy językowe, wycieczki edukacyjne. W taki sposób daliśmy świadectwo troski o swą ojczystą mowę. Piękne są słowa Janusza Korczaka: „Bo błąd w mowie – to jak plama tłusta i brzydka na fotografii matki, którą kochasz, to jak niestarannie przyszyta łata na ubraniu, w którym idziesz w gościnę. Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali. Język się smuci, choruje, gdy ludzie źle nim mówią”.


  Szkoła Podstawowa w Mościszkach

  W ramach tygodnia języka polskiego w Mościskiej Szkole Podstawowej uczniowie klas 5-10 pisali dyktanda oraz test językowy ,,Z polszczyzną za pan brat“. Oprócz tego, każda klasa narysowała plakat ,,W krainie ortografii“ i upiększyła swoje stoisko gazetką ścienną na temat współczesnych polskich pisarzy, poetów oraz aktorów.

  Polonistka Danuta Czerniawska


  Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach

  „Tydzień Języka Polskiego” dla klas 1-12 odbywał się w dniach 6-10 grudnia br. Uczniowie pisali dyktando, wypracowanie, recytowali wiersze, rozwiązywali test z historii Polski. Uczniowie, biorący udział w konkursie historycznym, musieli odpowiedzieć na pytania związane z historią, literaturą, geografią i kulturą polską, świetnie sobie poradzili. Podczas podsumowania Tygodnia Języka Polskiego pani dyrektor, Wiesława Wojnicz, wręczyła zwycięzcom pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Koło dramatyczne „Skrzat” przedstawiło przedstawienie „Skąpiec”.

  Edyta Klimaszewska
  członek rady metodycznej polonistów rejonu wileńskiego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...