A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą!

Mowo polska! Orlico swobodna,
Tyś wichr wzlotów, tyś krwawych miecz starć!
Mowo polska! Słoneczna i miodna,
Tyś pachnąca ojczystych lip barć.
Mowo polska! Pacierzu i gromie,
Tyś szept matki nad dziecka złym snem!
Mowo polska! Ojczyzno i domie!

(Artur Oppman — Mowa polska, fragm.)

Podczas podsumowania Tygodnia Języka Polskiego pani dyrektor, Wiesława Wojnicz, wręczyła zwycięzcom pamiątkowe dyplomy oraz upominki Fot. archiwum ASRW

Nie ma innego dobra tak powszechnego i tak ważnego dla nas wszystkich jak język ojczysty. Po polsku rozmawiamy, przekazujemy swoje uczucia, uczymy mówić małe dzieci, wyznajemy wiarę, piszemy wiersze. Język jest podstawowym składnikiem tożsamości Polaków i dobrem kultury narodowej. Język jest fundamentem, na którym opiera się kultura oraz tradycja narodu.

Decyzją Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego z dnia 22 września br. „O potrzebie zorganizowania Tygodnia Języka Polskiego” w dniach 1-20 grudnia w szkołach z polskim językiem nauczania wszystkich szczebli: gimnazjach, średnich oraz podstawowych odbył się „Tydzień Języka Polskiego”.

Celem danej imprezy była popularyzacja języka polskiego w rejonie wileńskim oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kultury języka.

Fot. archiwum ASRW

W tych dniach na skalę rejonu byly zorganizowane wieczory poetycko-muzyczne, konkursy recytatorskie, konkursy wiedzy o Polsce, spotkania z poetami, dziennikarzami, konferencje, dyktanda, zabawy językowe, wycieczki edukacyjne. W taki sposób daliśmy świadectwo troski o swą ojczystą mowę. Piękne są słowa Janusza Korczaka: „Bo błąd w mowie – to jak plama tłusta i brzydka na fotografii matki, którą kochasz, to jak niestarannie przyszyta łata na ubraniu, w którym idziesz w gościnę. Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali. Język się smuci, choruje, gdy ludzie źle nim mówią”.


Szkoła Podstawowa w Mościszkach

W ramach tygodnia języka polskiego w Mościskiej Szkole Podstawowej uczniowie klas 5-10 pisali dyktanda oraz test językowy ,,Z polszczyzną za pan brat“. Oprócz tego, każda klasa narysowała plakat ,,W krainie ortografii“ i upiększyła swoje stoisko gazetką ścienną na temat współczesnych polskich pisarzy, poetów oraz aktorów.

Polonistka Danuta Czerniawska


Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach

„Tydzień Języka Polskiego” dla klas 1-12 odbywał się w dniach 6-10 grudnia br. Uczniowie pisali dyktando, wypracowanie, recytowali wiersze, rozwiązywali test z historii Polski. Uczniowie, biorący udział w konkursie historycznym, musieli odpowiedzieć na pytania związane z historią, literaturą, geografią i kulturą polską, świetnie sobie poradzili. Podczas podsumowania Tygodnia Języka Polskiego pani dyrektor, Wiesława Wojnicz, wręczyła zwycięzcom pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Koło dramatyczne „Skrzat” przedstawiło przedstawienie „Skąpiec”.

Edyta Klimaszewska
członek rady metodycznej polonistów rejonu wileńskiego