Szkołą bazową mianowano Gimnazjum w Pogirach


Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, iż na mocy rozporządzenia kierownika wydziału z dn. 10 stycznia br. szkołą bazową mianowano Gimnazjum w Pogirach.

Szkoła bazowa – to szkoła, której zlecono przyjmowanie eksternem wniosków o składanie egzaminów maturalnych, zorganizowanie i przeprowadzenie sesji dodatkowej szkolnych egzaminów maturalnych, ocenę prac szkolnych egzaminów maturalnych podczas dodatkowej sesji oraz rozpatrzenie apelacji złożonych przez kandydatów, którzy składali egzaminy maturalne.