Więcej

  Zaproszenie na wystawę

  Czytaj również...

  „W styczniu śniegi i mróz ściska,
  każdy dąży do ogniska.
  Przyjdzie luty, sporządź buty,
  bo wnet przyjdzie deszcz i pluty”

  podwileńska pieśń ludowa

  Serdecznie zapraszamy na wystawę

  „Zimowa odzież, obuwie i malarstwo olejem”,

  .

  która odbędzie się 14 stycznia br. w pomieszczeniach ciechanowiskiej sali tanecznej i izbie palm w godz. 12.00-16.00.

  Będzie można wypróbować swe zdolności! Druty, szydełka i kolorowe nicie – do Państwa dyspozycji!

  Mistrzynie wystawy chętnie opowiedzą i podzielą się tajemnicami rękodzieła.
  Ziołowa herbatka pomoże na przeziębienie i ułatwi rozmowę.

  Przy udziale: wyroby z wełna
  Leonarda Belinskienė
  malarstwo Alina Markowska

  Organizator: Izba Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...