Więcej

  Środki i siły – na oświetlenie miejscowości rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Od jesieni 2010 r. mieszkańcy znajdujących się w gminie ławaryskiej miejscowości Rubno, Wiżyszki, Bukiszki oraz Sajdociszki mogą się cieszyć odnowionym bądź nowo zainstalowanym oświetleniem. Prace instalacyjne opiewały na prawie 38 tys. Lt, w tym ponad 5,6 tys. Lt przeznaczył  Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  Oświetlenie wsi ma istotne znaczenie w ramach przeciwdziałania przestępczości, zmniejszania liczby kolizji drogowych, przekłada się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

  Również w gminie pogirskiej

  W roku bieżącym infrastruktura oświetlenia ulicznego ulegnie poprawie również w miejscowościach Sorok Tatary oraz Melachowce w gminie pogirskiej. Za kwotę ponad 305 tys. Lt (prawie 46 tys. Lt przeznaczy Samorząd Rejonu Wileńskiego, pozostałe środki pochodzą z UE oraz budżetu RL) zostaną tu odnowione systemy oświetleniowe ulic.

  Zintensyfikować turystykę

  Znajdująca się w odległości 18 km od Wilna miejscowość Sorok Tatary – głównie z powodu meczetu – jest licznie odwiedzana przez turystów. Ale jest tu też grodzisko, cmentarz tatarski, historyczny cmentarz karaimski, inne zabytki. Doskonalenie usług turystycznych jest ważne, natomiast nowoczesne oświetlenie jest instalowane w pierwszej kolejności w celu poprawy jakości życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa.

  Uwaga – również mieszkańcom Mejszagoły

  W miasteczku Mejszagoła w ramach projektu finansowanego z funduszy europejskich zostanie zamontowane oświetlenie przy ul. Podbrzeskiej oraz Szyrwinckiej, jak również ul. Jeziornej we wsi Korwie. W ramach tegoż projektu będzie odnowiona ul. Krótka w Mejszagole oraz ul. Kwiatowa we wsi Korwie. Projekt opiewa na prawie 943 tys. Lt, Samorząd Rejonu Wileńskiego pokryje 15% wartości, czyli przeznaczy na ten cel prawie 142 tys. Lt.

  Oba projekty mają być wykonane do końca listopada br.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...