Środki i siły – na oświetlenie miejscowości rejonu wileńskiego

Od jesieni 2010 r. mieszkańcy znajdujących się w gminie ławaryskiej miejscowości Rubno, Wiżyszki, Bukiszki oraz Sajdociszki mogą się cieszyć odnowionym bądź nowo zainstalowanym oświetleniem. Prace instalacyjne opiewały na prawie 38 tys. Lt, w tym ponad 5,6 tys. Lt przeznaczył  Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Oświetlenie wsi ma istotne znaczenie w ramach przeciwdziałania przestępczości, zmniejszania liczby kolizji drogowych, przekłada się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Również w gminie pogirskiej

W roku bieżącym infrastruktura oświetlenia ulicznego ulegnie poprawie również w miejscowościach Sorok Tatary oraz Melachowce w gminie pogirskiej. Za kwotę ponad 305 tys. Lt (prawie 46 tys. Lt przeznaczy Samorząd Rejonu Wileńskiego, pozostałe środki pochodzą z UE oraz budżetu RL) zostaną tu odnowione systemy oświetleniowe ulic.

Zintensyfikować turystykę

Znajdująca się w odległości 18 km od Wilna miejscowość Sorok Tatary – głównie z powodu meczetu – jest licznie odwiedzana przez turystów. Ale jest tu też grodzisko, cmentarz tatarski, historyczny cmentarz karaimski, inne zabytki. Doskonalenie usług turystycznych jest ważne, natomiast nowoczesne oświetlenie jest instalowane w pierwszej kolejności w celu poprawy jakości życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa.

Uwaga – również mieszkańcom Mejszagoły

W miasteczku Mejszagoła w ramach projektu finansowanego z funduszy europejskich zostanie zamontowane oświetlenie przy ul. Podbrzeskiej oraz Szyrwinckiej, jak również ul. Jeziornej we wsi Korwie. W ramach tegoż projektu będzie odnowiona ul. Krótka w Mejszagole oraz ul. Kwiatowa we wsi Korwie. Projekt opiewa na prawie 943 tys. Lt, Samorząd Rejonu Wileńskiego pokryje 15% wartości, czyli przeznaczy na ten cel prawie 142 tys. Lt.

Oba projekty mają być wykonane do końca listopada br.