Więcej

  Wygrana potyczka w dużej batalii o polskie szkolnictwo

  Czytaj również...

  To mała wygrana w niekończącej się batalii o szkolnictwo polskie na Litwie Fot. archiwum ASRW

  To mała wygrana w niekończącej się batalii o szkolnictwo polskie na Litwie. Orzeczeniem z dn. 17 stycznia br. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny poparł częściowo racje Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie kompletowania klas w placówkach oświatowych mniejszości narodowych, tym samym odrzucając pozew pełnomocnika Rządu RL w powiecie wileńskim Jurgisa Jurkevičiusa.

  „Oczko” w głowie

  Jak wiadomo, kwestie oświaty mniejszości narodowych są „oczkiem” w głowie litewskich polityków. Zwłaszcza w ostatnim czasie. Gwoli przypomnienia: w Sejmie RL forsowany jest projekt nowelizacji ustawy o oświacie, który mocno uderzy w szkolnictwo mniejszościowe na Litwie. Zakłada on bowiem m.in. stopniowe zwiększanie w szkołach mniejszości, w tym polskiej, liczby przedmiotów nauczanych w języku litewskim, ujednolicenie we wszystkich szkołach egzaminu maturalnego z języka litewskiego, zamykanie w małych miejscowościach szkół mniejszości narodowych i pozostawienie tam jedynie szkół litewskich.

  „Niesforne” samorządy

  W małych miejscowościach szkoły niekiedy są jedynymi ogniskami kultury Fot. Archiwum ASRW

  Od lat litewska strona rządowa procesuje się z „niesfornymi” Samorządem Rejonu Wileńskiego i Samorządem Rejonu Solecznickiego w sprawie rzekomego nieprzestrzegania ustalonych przez rząd wymogów w zakresie kompletowania klas w samorządowych placówkach oświatowych. Wymogi te są zbyt restrykcyjne, nie uwzględniają stanu faktycznego istniejącego w samorządach, ich swoistości, np. składu narodowościowego.

  „Wadliwe” placówki

  Pełnomocnik rządu Jurgis Jurkevičius wniósł do sądu pozew, w którym prosił o uchylenie uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dn. 17 września 2010 r., na mocy której zostały zatwierdzone komplety klasowe na rok szkolny 2010/2011 w: Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum  w Pogirach, Szkole Średniej  im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, Szkole Średniej  im. św. Kazimierza w Miednikach,  Szkole Średniej  w  Sużanach, Szkole Średniej  w Wołczunach, Szkole Średniej  w Rukojniach, Szkole Podstawowej w  Mościszkach, Szkole Początkowej w Mariampolu, Szkole-przedszkolu w Miednikach.

  Niepodważalne argumenty Samorządu

  Po raz kolejny (to nie pierwszy proces sądowy Samorządu w sprawie kompletowania klas) Samorząd podniósł przed sądem sprawę, że regiony wielonarodowe (a takimi właśnie są samorządy rejonów wileńskiego i solecznickiego) powinny być wyjęte spod działania wymogów stawianych wobec kompletowania klas w szkołach, ponieważ potok uczniów dzieli się tu na trzy nurty (szkoły polskie, litewskie i rosyjskie). Oprócz tego tylko w tych rejonach działają tzw. szkoły powiatowe, których założycielem jest Rząd Republiki Litewskiej. Dostosowanie się do przedmiotowych wymogów oznaczałoby zamknięcie szeregu szkół, które często – zwłaszcza w małych miejscowościach – są jedynymi ogniskami kultury. Zamykanie szkół jest sprzeczne z konstytucyjnym obowiązkiem nauczania osób do lat 16-tu.

  Precedens sądowy?

  W uzasadnieniu orzeczenia czytamy, że rok szkolny 2010/2011 już dobiegł do połowy, klasy są skompletowane, umowy podpisane. W związku z tym – jak zaznaczyło kolegium sędziowskie – zarówno uczniowie, jak i ich rodzice (opiekunowie) oraz placówki oświatowe nie są przygotowani na żadne radykalne zmiany w procesie nauczania. Sędziowie podkreślili również, że rozpatrzenie powództwa nie stanowi obrony interesu publicznego, ponieważ omówiona wyżej uchwała rady spowodowała już odpowiednie skutki natury materialno – prawnej.

  „W kwestii kompletowania klas do sądu był pozwany również Samorząd m. Wilna. Wówczas orzeczenie brzmiało podobnie, więc chyba można mówić o swoistym precedensie” – rozważają prawnicy Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Powód – pełnomocnik Rządu Republiki Litewskiej w powiecie wileńskim – Jurgis Jurkevičius ma prawo do odwołania się od przedmiotowego orzeczenia w terminie 14 dni.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Grzywna – merowi

  W toku jest również sprawa odpowiedzialności finansowej mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść za niewykonanie orzeczenia sądu dotyczącego kompletowania klas na rok szkolny 2007/2008. Po trafieniu sprawy do komornika ten ostatni zwrócił się do sądu z prośbą wymierzenia kary pieniężnej M. Rekść. Tok sprawie nadano w Wileńskim Okręgowym Sądzie Administracyjnym.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...