Komunikat dla maturzystów

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie organizuje spotkania informacyjne dla tegorocznych maturzystów polskiego pochodzenia (narodowości polskiej), zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach w Polsce.

Zostaną na nich m. in. przedstawione zasady rekrutacji, wymagane dokumenty i warunki, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, kierunki studiów objętych programem stypendialnym, tryb zgłaszania się na kształcenie w Polsce na warunkach stypendialnych, oferta poszczególnych uczelni.

W spotkaniach udział wezmą: Bogusław Szymański, dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz przedstawiciele polskich szkół wyższych.

Chętnych zapraszamy:

4 lutego 2011 r. o godz. 16.30 do Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, ul. Mokyklos 22;
5 lutego 2011 r. o godz. 9.00 do Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76.