Kierownik Wydziału Inwestycji uhonorowany za aktywną postawę obywatelską

Zdobywca nagrody im. ks. Giedymina Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum ASRW

Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, został zdobywcą trzeciego miejsca w dorocznym konkursie na najbardziej zasłużonych ludzi przyczyniających się do rozwoju regionu wileńskiego w roku 2010.

Doroczne nagrody im. ks. Giedymina przyznawane są osobom, które swą działalnością i aktywną postawą obywatelską przyczyniły się do rozwoju i promocji regionu wileńskiego. Organizatorem konkursu jest Konfederacja Przemysłowców i Pracodawców m. Wilna (KPPW).  Nominacje do nagród im. ks. Giedymina mają prawo zgłaszać administracje 8 samorządów, dwie konfederacje przemysłowców oraz związki zawodowe. Laureatów nagród w czterech różnych dziedzinach typuje komisja w 24-osobowym składzie. Zdobywcom pierwszych miejsc wręczane są statuetki ks. Giedymina, zaś drugich i trzecich – srebrne i brązowe medale.

Coroczny konkurs został przeprowadzony już po raz ósmy, ale przedstawiciel rejonu wileńskiego został wyróżniony po raz pierwszy.

W rejonie wileńskim uznanie w oczach komisji zyskała również Vida Žvirblienė, ordynator Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, która już 46 lat troszczy się o zdrowie mieszkańców i której za to wręczono dyplom uznania.

Uroczysta ceremonia wręczenia nagród im. ks. Giedymina odbyła się 20 stycznia br. w Pałacu Władców w Wilnie.

Władysław Kondratowicz jest aktywnym działaczem społecznym, którego działalność na rzecz propagowania zdrowego trybu życia oraz działalność oświatowa są znane nie tylko w rejonie wileńskim, lecz również poza jego granicami.

Będąc prezydentem stowarzyszenia „Optimalietis” pomaga on ludziom w pozbyciu się nałogów, spożywania alkoholu oraz innych środków psychotropowych. Członkowie stowarzyszenia krzewią idee duchowego i fizycznego rozwoju człowieka.

W ciągu roku organizowanych jest 20-30 imprez, do udziału w których zapraszana jest młodzież, rodziny. Członkowie „Optimalietis” do swoich projektów przyciągają sporo mieszkańców i, oczywiście, olbrzymia część zasług przysługuje liderowi stowarzyszenia Władysławowi Kondratowiczowi, jemu też należy kierować najwięcej słów podziękowania. Swym własnym przykładem, stałym krzewieniem swych przekonań i idei jednoczy on ludzi w pięknej, ciekawej działalności.

Fot. archiwum ASRW

Propagowanie takiego rodzaju aktywności społecznej jest obecnie szczególnie aktualne, pożyteczne i wartościowe, bowiem wzrost bezrobocia, szczególnie w miejscowościach wiejskich, nierzadko jest powodem alkoholizmu, depresji. I gdy obok zjawia się osoba nieobojętna na cudze problemy, zapraszająca do działalności, świadcząca pomoc, potrafiąca rozwiązywać problemy – jest to niezmiernie ważne.

Stowarzyszenie prowadzi ważną działalność prewencyjną: spotkania, wykłady w placówkach oświatowych. Wiele uwagi poświęca się zimowym kąpielom „morsów”, świętom rodzinnym oraz zlotom turystycznym.

Mamy nadzieję, że uhonorowanie Władysława Kondratowicza zachęci go do rozwoju swej działalności, zjednoczy jeszcze więcej miłośników zdrowego trybu życia, przyczyni się do krzewienia trzeźwości, poczciwości, godności ludzkiej, wychowa aktywne młode pokolenie, które przyniesie zaszczyt i chlubę naszemu rejonowi.