Samorząd Rejonu Wileńskiego – prawie jako jedyny bez zadłużeń

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że niemal wszystkie samorządy kraju są obarczone milionowymi zadłużeniami. Zadłużenie 57 z 60 samorządów Litwy ogółem opiewa na 1 mld 266 mln litów. Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jedynym w kraju samorządem rejonowym, któremu kolejny rok finansowy udało się zamknąć bez zadłużeń. Bez pożyczek w ubiegłym roku obeszły się też dwa miasta: Birsztany i Wisaginia.

– Wszyscy staraliśmy się mądrze zagospodarować pieniądze zebrane do budżetu. Nie marnujemy otrzymywanych środków. Analizujemy nasze możliwości finansowe i potrzeby, a później staramy się znaleźć kompromis między tym, czego potrzebujemy, a tym, co planujemy — mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.

W 2010 roku budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego był zmniejszony o 37,8 proc:

– Mimo to udało się nam wykonać wiele zadań pozyskując fundusze unijne. Staraliśmy się osiągnąć swoje cele różnymi drogami i kończyliśmy ubiegły rok pomyślnie – stwierdziła mer Maria Rekść.