Więcej

  Policja rejonu wileńskiego podsumowała rok 2010

  Czytaj również...

  Kryzys ekonomiczny i wysoka stopa bezrobocia nadal są podstawowymi przyczynami wzrostu liczby przestępstw w tym gwałtów, kradzieży mienia, samochodów. Do takiego wniosku, omawiając wyniki pracy za 2010 rok, doszli funkcjonariusze Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego Głównej Komendy Policji Okręgu Wileńskiego.

  Stanisław German Fot. M.P.

  — W roku 2010 zarejestrowaliśmy 2523 czynów przestępczych, co stanowi o 309 więcej niż w roku 2009. Zauważyliśmy spadek zarejestrowanych przypadków ciężkich i bardzo ciężkich przestępstw, morderstw, grabieży, oszustw oraz kradzieży z domów prywatnych. Jednak liczba przypadków gwałtów, kradzieży mienia oraz samochodów wzrosła — analizując kryminalną sytuację terytorium dozorowanego przez funkcjonariuszy rejonu wileńskiego, wyjaśnił Stanisław German, kierownik wydziału policji kryminalnej w Komisariacie Policji Rejonu Wileńskiego.

  Jak powiedział, podstawową przyczyną wzrostu przestępstw jest nadal trudna sytuacja ekonomiczna mieszkańców rejonu oraz duże bezrobocie. Dodał, że w tym roku priorytetami policji kryminalnej pozostaje dochodzenie ciężkich i bardzo ciężkich przestępstw oraz walka z narkomanią.

  Jonas Šafranavičius Fot. M.P.

  Zdaniem Jonasa Šafranavičiusa, zastępcy naczelnika Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego, analizując wypadki drogowe w rejonie wileńskim można zauważyć, że ich liczba nieco się zmniejszyła.

  — Zmiany w prawie oraz praca funkcjonariuszy policji przyczyniły się do zmniejszenia wypadkowości na drogach rejonu. Jeżeli w roku 2009 zarejestrowaliśmy 750 wypadków drogowych — to w 2010 zaś 738. Zmniejszyła się, również liczba poszkodowanych, chociaż liczba ofiar śmiertelnych zostaje taka sama. Z 738 wypadków do 497 doszło z winy kierowców, w tym 49 kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. Oprócz tego, 30 wypadków drogowych spowodowali piesi i jest to o 2 razy więcej niż w roku 2009. Rowerzyści spowodowali 17, czyli o 13 wypadków więcej. W roku 2010, jak i latach poprzednich rozdano tyle odblasków, że cały rejon wileński mógłby  dosłownie świecić, jednak z powodu zaniechania prawideł ruchu drogowego dochodzi do wciąż większej liczby wypadków. Właśnie piesi są największymi naruszycielami. Jeżeli w roku 2009 zarejestrowaliśmy 431 naruszeń, to rok później, czyli 2010 ich było już 654 — wyjaśnił Šafranavičius.

  Z przedstawionej przez Bogdana Antonowicza, kierownika wydziału porządku publicznego Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego, z ubiegłorocznej działalności prewencyjnej wynika, że liczba zarejestrowanych przestępstw dokonanych przez nieletnich znacznie się zmniejszyła. W roku 2009 zarejestrowano 140, w 2009 — 77 czynów przestępczych.

  — Ogółem dla nieletnich spisano 239 protokołów naruszeń prawa administracyjnego. Z nich 45 (40 —2009) to naruszenia 178 artykułu Kodeksu Naruszeń Prawa Administracyjnego, czyli za picie alkoholu w miejscu publicznym lub bycie w miejscu publicznym pod wpływem alkoholu. 21 (przed rokiem -16) naruszeń 185.1 artykułu KNPA, tzn. za palenie w miejscach zabronionych. Oraz 10 (w 2009 – 19) protokołów wypisano za naruszenie 174 artykułu: chuliganizm — wymienił Antonowicz.

  Jak powiedział, w roku 2010 zaczęto aktywniej stosować kary dla rodziców i opiekunów. Za naruszenie 181 artykułu KNPA, który mówi, że rodzice za „niewykorzystanie władzy rodzicielskiej lub wykorzystanie niezgodnie z interesami dziecka” są karani ostrzeżeniem lub grzywną do 400 litów.

  — Jeżeli w roku 2009 mieliśmy 144 takich protokołów, to w 2010 — 239. Stosowane grzywny nie są duże, jednak to, że rodzic jest wywoływany do sądu, pozytywnie wpływa na ich zachowanie — dodał kierownik wydziału porządku publicznego.

  Józef Kuzmicki Fot. M.P.

  Podsumowując wyniki pracy za rok 2010, komisarz policji rejonowej Józef Kuzmicki wyjaśnił, że jak dotąd Komisariat rok skończyła bez zadłużeń finansowych. Przyznał, że obecnym bólem głowy stanowi brak pracowników, z 270 etatów zajęte jest 253. Oprócz tego, władze litewskie nie chcą ubezpieczać funkcjonariuszy policji, a więc tym będą musiały się zająć same komendy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Podróż galopem przez Europę gimnazjalistów „Parczewskiego”

  Odpocząć w cieniu magicznego Drezna, zakochać się w pachnącym wiosną (...)

  Nielegalne papierosy nadal kuszą ludzi

  Chociaż na Litwie papierosów z przemytu pali się coraz mniej, jednak funkcjonariusze (...)

  Gimnazjaliści „Parczewskiego” podbili Strasburg!

  Na sali Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Waldemar Tomaszewski siedzi (...)

  Do sklepu socjalnego z… czterema litami

  „Za symboliczne 4 lity nasi klienci mogą u nas kupić koszyczek artykułów spożywczych (...)