Więcej

  Apel w obronie praw Polaków na Litwie

  Czytaj również...

  Szanowny Pan Knut  Vollebæk
  Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych
  za pośrednictwem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

  Szanowny Panie Komisarzu!

  Chcieliśmy zwrócić uwagę na kwestię naruszania praw człowieka i dyskryminacji mniejszości narodowych w Europie, co stwarza napięcia etniczne skutkujące narastającym konfliktem na obszarze działania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Chodzi nam mianowicie o praktyki stosowne przez władze publiczne Republiki Litewskiej wobec Polaków, mieszkających od stuleci na obszarach wchodzących obecnie w skład państwa litewskiego.

  Praktyki te polegają:

  — po pierwsze, na odbieraniu Polakom posiadanych przez nich uprawnień, co prowadzi do pogarszania ich sytuacji i stanowi przeszkodę w korzystaniu z przysługujących im praw:

  — politycznych, poprzez utrudnianie swobodnego wyboru przedstawicieli;
  — oświatowych, poprzez administracyjne, organizacyjne i finansowe szykanowanie szkolnictwa z polskim językiem wykładowym;
  — językowych, poprzez utrudnianie, a w pewnych kwestiach uniemożliwianie posługiwania się językiem polskim w życiu publicznym nawet na obszarach, na których Polacy stanowią większość mieszkańców.

  — po drugie, na odmowie realizacji zobowiązań podjętych przez Litwę w umowach międzynarodowych („Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy” z 1994 r.; „Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych”) i w prawie wewnętrznym, w szczególności na prowadzeniu działań skutkujących:

  — zmianą składu narodowościowego na obszarach zamieszkałych przez polską mniejszość narodową;
  — wynarodowieniem (lituanizacją) młodzieży polskiej poprzez system oświatowy;
  — wyzuciem z majątku poprzez niepodlegający kontroli społecznej i z gruntu nieuczciwy system zwrotu skonfiskowanej w czasach komunistycznych ziemi;
  — utrudnieniami w nieskrępowanym rozwoju oświaty i kultury mniejszości polskiej w rezultacie skrajnie niesprawiedliwego przyznawania funduszy dla instytucji polskich;

  — po trzecie, na poniżaniu Polaków obywateli Litwy poprzez:

  — szowinistyczną i oszczerczą agresywną propagandę w mediach, szkolnictwie oraz wypowiedziach wielu osobistości życia politycznego i społecznego Litwy;
  — kwestionowanie prawomocności i wiarygodności reprezentantów ludności polskiej;
  — odmawianie Polakom prawa do polskiej identyfikacji narodowej;
  — kaleczenie polskich imion i nazwisk poprzez litewski zapis ortograficzny w dokumentach oficjalnych.

  Jest ponurym paradoksem, że minister spraw zagranicznych państwa, które uprawia takie praktyki pełni obecnie funkcję urzędującego Przewodniczącego OBWE.

  Jest ponurym paradoksem, że minister spraw zagranicznych państwa, które uprawia takie praktyki jako priorytety litewskiego przewodnictwa wymienia m. in., umacnianie demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności.

  Jest ponurym paradoksem, że pełniący funkcję ministra spraw zagranicznych Litwy p. Audronius Ažubalis jest powszechnie znany z wypowiedzi i działań wymierzonych w zamieszkałych na Litwie Polaków.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Fakt ten podważa wiarygodność OBWE.

  Oczekujemy na — zgodną z celami urzędu, którym Pan Komisarz kieruje — reakcję na występujące na Litwie napięcia etniczne.

  Trwającej od odzyskania przez Litwę niepodległości, a więc już od dwudziestu lat dyskryminacji Polaków na Litwie czas wreszcie położyć kres.

  Za prezydium Rady Naczelnej
  Federacji Organizacji Kresowych
  Wiceprzewodniczący
  Adam Chajewski

  Za stowarzyszenie
  „Memoriae Fidelis”
  Przewodniczący
  Aleksander Szycht

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....