XIII edycja plebiscytu „Polak Roku 2010”

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 30 stycznia 2011 r.