Pogiry modernizują się dzięki wysiłkom oraz środkom finansowym samorządu

Mając na celu polepszenie warunków wychowania dzieci oraz pracy wychowawców w pogirskim przedszkolu „Pelėdžiukas” samorząd realizuje projekt renowacji i modernizacji gmachu przedszkola.

W pogirskim przedszkolu "Pelėdžiukas" trwają prace renowacyjne Fot. archiwum ASRW

Projekt już nabrał obrotów: ocieplono cokół oraz podłogę na parterze, zrekonstruowano system grzewczy oraz system doprowadzania gorącej wody. Wartość projektu opiewa na około 635 tys. Lt. Środki finansowe na realizację projektu pozyskano z funduszy strukturalnych UE, budżetu państwa litewskiego. Prawie 60 tys. Lt, które przeznaczył Samorząd Rejonu Wileńskiego, wykorzystano na wymianę sieci inżynieryjnych (wodociągi, ścieki, sieć elektryczna).

W celu zaoszczędzania energii cieplnej oraz bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, zmniejszenia zużycia paliwa oraz polepszenia warunków mikroklimatycznych pomieszczeń, zostaną ocieplone ściany oraz dach budynku, zostanie zrekonstruowany system wentylacyjny.

W gmachu wielofunkcyjnym w Pogirach ocieplono już cokół, wymienione zostały okna oraz drzwi, ocieplana jest podłoga parteru Fot. archiwum ASRW

Mając na celu polepszenie jakości życia mieszkańców Pogir realizowany jest również, opiewający na ponad 275 tys., projekt renowacji i modernizacji gmachu wielofunkcyjnego w Pogirach. Projekt przewiduje ocieplenie ścian, cokołu, dachu, podłogi na parterze, wymianę okien oraz drzwi. Na danym etapie prac ocieplono już cokół, wymienione zostały okna oraz drzwi, ocieplana jest podłoga parteru. Na realizację ww. prac pieniądze zostały pozyskane z funduszy unijnych, budżetu państwa. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył ponad 20 tys. Lt na remont pomieszczeń szkoły muzycznej.

Realizacja obu projektów dobiegnie końca wiosną br.