Więcej

  Pogiry modernizują się dzięki wysiłkom oraz środkom finansowym samorządu

  Czytaj również...

  Mając na celu polepszenie warunków wychowania dzieci oraz pracy wychowawców w pogirskim przedszkolu „Pelėdžiukas” samorząd realizuje projekt renowacji i modernizacji gmachu przedszkola.

  W pogirskim przedszkolu "Pelėdžiukas" trwają prace renowacyjne Fot. archiwum ASRW

  Projekt już nabrał obrotów: ocieplono cokół oraz podłogę na parterze, zrekonstruowano system grzewczy oraz system doprowadzania gorącej wody. Wartość projektu opiewa na około 635 tys. Lt. Środki finansowe na realizację projektu pozyskano z funduszy strukturalnych UE, budżetu państwa litewskiego. Prawie 60 tys. Lt, które przeznaczył Samorząd Rejonu Wileńskiego, wykorzystano na wymianę sieci inżynieryjnych (wodociągi, ścieki, sieć elektryczna).

  W celu zaoszczędzania energii cieplnej oraz bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, zmniejszenia zużycia paliwa oraz polepszenia warunków mikroklimatycznych pomieszczeń, zostaną ocieplone ściany oraz dach budynku, zostanie zrekonstruowany system wentylacyjny.

  W gmachu wielofunkcyjnym w Pogirach ocieplono już cokół, wymienione zostały okna oraz drzwi, ocieplana jest podłoga parteru Fot. archiwum ASRW

  Mając na celu polepszenie jakości życia mieszkańców Pogir realizowany jest również, opiewający na ponad 275 tys., projekt renowacji i modernizacji gmachu wielofunkcyjnego w Pogirach. Projekt przewiduje ocieplenie ścian, cokołu, dachu, podłogi na parterze, wymianę okien oraz drzwi. Na danym etapie prac ocieplono już cokół, wymienione zostały okna oraz drzwi, ocieplana jest podłoga parteru. Na realizację ww. prac pieniądze zostały pozyskane z funduszy unijnych, budżetu państwa. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył ponad 20 tys. Lt na remont pomieszczeń szkoły muzycznej.

  Realizacja obu projektów dobiegnie końca wiosną br.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...