Więcej

  Tadeusz Filipowicz – radnym m. Wilna!

  Czytaj również...


  Litewska socjaldemokratyczna partia
  Lista Nr. 70


  TADEUSZ FILIPOWICZ


  Miejsce na liście 76


  Podstawowe tezy mojego programu wyborczego dla m. Wilna

  Gospodarka miejska

  Wstrzymać bezpodstawny wzrost cen na usługi komunalne (ogrzewanie mieszkań, woda, wywóz śmieci). Zmniejszyć ceny za energię cieplną. Nie wolno prywatyzować transportu miejskiego, wodociągów, oczyszczalni ścieków, także innych spółek samorządowych, świadczących usługi dla mieszkańców miasta. Odpowiednia kontrola pracy tych spółek.

  Sprawy socjalne

  Pomóc socjalna seniorom, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz rodzinom biednym i wielodzietnym w Wilnie powinna być pod ciągłą kontrolą. Procedury, związane z przydziałem talonów dla ubogich na produkty spożywcze otrzymywane z Unii Europejskiej muszą być uproszczone, a normy przydziału produktów powiększone.

  Ochrona zdrowia

  Wstrzymać prywatyzację placówek ochrony zdrowia. Wprowadzić elektroniczną rejestrację pacjentów przez internet. Wdrożenie nowoczesnego medycznego sprzętu diagnostycznego. Praca na rzecz poprawy infrastruktury, by Wilno było miastem czystym i bezpiecznym.

  Oświata

  Zachować sieć szkół polskich w Wilnie. Wspierać działania i finansowanie na rzecz budowy nowych przedszkoli, z formowaniem w nich, według potrzeb, grup polskich.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Kultura

  Przydział środków na kulturę polską w Wilnie jest niedostateczny i musi być powiększony proporcjonalnie do liczebności i wkładu ludności polskiej w rozwój społeczno-ekonomiczny miasta. Finansowanie polskiej kultury (teatrów, zespołów artystycznych) — minimum 5 proc. nakładów budżetu miasta na kulturę. Informacja o pracy samorządu w języku polskim w polskich mediach.

  Zwrot ziemi i nieruchomości

  Wykwalifikowana pomóc prawna i odpowiednie finansowanie prac związanych z planowaniem działek pod zwrot. Działania na rzecz zwrotu zagrabionego przez sowietów mienia w Wilnie prawowitym właścicielom.

  Drodzy Wyborcy,
  Liczę na Wasz głos

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wręczenie dyplomów Akademii Edukacji VDU 2024 [GALERIA]

  Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...