List otwarty Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim” do władz Litwy nt. finansowania prasy

Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė
Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Irena Degutienė
Premier Rządu Republiki Litewskiej Andrius Kubilius

W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, „Kurier Wileński”, jedyny polski dziennik, a także jedyny dziennik mniejszości narodowej w Republice Litewskiej, wnioskował o dofinansowanie z litewskiego rządowego Funduszu Wspierania Prasy, Radia i Telewizji (lit. „Spados, radijo ir televizijos rėmimo fondas”) i podobnie jak poprzednio takiego dofinansowania nie otrzymał. Ponieważ decyzja ta nie została uzasadniona w jakikolwiek sposób, nie ma podstaw do twierdzeń, że wniosek o dofinansowanie zawierał błędy formalne lub merytoryczne, zatem decyzja Funduszu budzi uzasadnione wątpliwości co do obiektywnego rozdziału środków finansowych przez tę instytucję.

Kurier Wileński od lat znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, dodatkowo pogłębionej m. in. przez kryzys i szkodliwe dla prasy działania Rządu RL (m. in. wzrost stawki podatku VAT dla prasy). Należy zaznaczyć, że zgodnie z europejskimi standardami Kurier Wileński, jako dziennik mniejszości narodowej, powinien z zasady otrzymać wsparcie ze strony władz z uwagi na ograniczone możliwości konkurowania z potentatami prasowymi na rynku.

Z uwagi na brak racjonalnego wytłumaczenia powodów, dla których Kurier Wileński nie otrzymuje od państwa litewskiego żadnego wsparcia, uważamy, że odmowa jego przyznania jest przejawem lekceważenia polskiej mniejszości narodowej na Litwie i ma charakter dyskryminujący. Takie działanie wpisuje się w całość polityki władz RL wobec mniejszości narodowych na Litwie, ukierunkowanej na maksymalne ograniczenie posługiwania się przez nie językami ojczystymi i ich przymusową asymilację.

Z wyrazami szacunku,
Prezes Rady