Więcej

  List otwarty Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim” do władz Litwy nt. finansowania prasy

  Czytaj również...

  Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė
  Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Irena Degutienė
  Premier Rządu Republiki Litewskiej Andrius Kubilius

  W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich, „Kurier Wileński”, jedyny polski dziennik, a także jedyny dziennik mniejszości narodowej w Republice Litewskiej, wnioskował o dofinansowanie z litewskiego rządowego Funduszu Wspierania Prasy, Radia i Telewizji (lit. „Spados, radijo ir televizijos rėmimo fondas”) i podobnie jak poprzednio takiego dofinansowania nie otrzymał. Ponieważ decyzja ta nie została uzasadniona w jakikolwiek sposób, nie ma podstaw do twierdzeń, że wniosek o dofinansowanie zawierał błędy formalne lub merytoryczne, zatem decyzja Funduszu budzi uzasadnione wątpliwości co do obiektywnego rozdziału środków finansowych przez tę instytucję.

  Kurier Wileński od lat znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, dodatkowo pogłębionej m. in. przez kryzys i szkodliwe dla prasy działania Rządu RL (m. in. wzrost stawki podatku VAT dla prasy). Należy zaznaczyć, że zgodnie z europejskimi standardami Kurier Wileński, jako dziennik mniejszości narodowej, powinien z zasady otrzymać wsparcie ze strony władz z uwagi na ograniczone możliwości konkurowania z potentatami prasowymi na rynku.

  Z uwagi na brak racjonalnego wytłumaczenia powodów, dla których Kurier Wileński nie otrzymuje od państwa litewskiego żadnego wsparcia, uważamy, że odmowa jego przyznania jest przejawem lekceważenia polskiej mniejszości narodowej na Litwie i ma charakter dyskryminujący. Takie działanie wpisuje się w całość polityki władz RL wobec mniejszości narodowych na Litwie, ukierunkowanej na maksymalne ograniczenie posługiwania się przez nie językami ojczystymi i ich przymusową asymilację.

  Z wyrazami szacunku,
  Prezes Rady

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....