Więcej

  Akcja protestacyjna w Warszawie w obronie Polaków na Litwie

  Czytaj również...

  Zebrani pod litewską ambasadą w Warszawie trzymali palące się świece oraz transparenty informujące o dyskryminacji Polaków na Litwie Fot. Mirosław Ciunowicz

  W Polsce nasilają się akcje protestacyjne w obronie praw Polaków na Litwie. Ostatnia taka akcja odbyła się wieczorem 16 lutego przed ambasadą Litwy w Warszawie. Akcja została zorganizowana przez młodzież ze stowarzyszenia Memoriae Fidelis wspieraną przez Federację Organizacji Kresowych. Spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów polskich.

  W trakcie manifestacji odczytano „Posłanie do braci  Litwinów”.  Zwrócono w nim uwagę, że budowę niepodległego samodzielnego państwa litewskiego, litewskie elity polityczne nierozerwalnie związały z prześladowaniem tych mieszkańców Litwy, którzy określili się jako Polacy.
  Zaakcentowano w nim również fakt, że Litwa nie podjęła próby rozliczenia się z niechlubną przeszłością; co więcej, że do tego programu nawiązała po restytucji niepodległości w 1990 roku. Na zakończenie akcji wezwano Litwę do rozpoczęcia procesu rozliczania się z nacjonalistycznym wątkiem jej historii najnowszej.

  Następnie przytaczano zaczerpnięte z dzieł historyków przykłady wymierzonych w Polaków działań:

  — władz Litwy Kowieńskiej;

  — litewskich władz na Wileńszczyźnie w okresie październik 1939-czerwiec 1940 roku;

  — kolaborującej z okupantem niemieckim administracji litewskiej oraz sił policyjnych i wojskowych.

  Wspominając Zbrodnię Ponarską, uczczono minutą milczenia jej Ofiary oraz odmówiono za spokój Ich dusz „Wieczny odpoczynek…”.

  Przytoczono też wzruszające głosy kilku nie zlituanizowanych Polaków spoza Wileńszczyzny, zamieszczone na Forum internetowym „Kuriera Wileńskiego” w związku ze zbliżającymi się wyborami.

  Zebrani trzymali palące się świece oraz transparenty informujące o dyskryminacji Polaków na Litwie, m. in.: „Stop dyskryminacji Polaków na Litwie”, „Władze litewskie łamią prawa człowieka”, w tym nowe, polsko- i angielskojęzyczne. Rozdawano ulotki informujące o prześladowaniach Polaków. Skandowano hasła: „Język polski w polskich szkołach”, „Równe prawa dla Polaków”, „Polskie dzieci w polskich szkołach”, „Wilno — Warszawa wspólna sprawa”, „Wilno — Gdańsk, Warszawa wspólna sprawa”. Ten ostatni w związku z tym, że podobna manifestacja odbywała się pod konsulatem honorowym Litwy w Gdańsku.

  Podczas akcji przytoczono wzruszające głosy komentatorów z Forum internetowego „Kuriera Wileńskiego” Fot. Mirosław Ciunowicz

  Część manifestantów przyszła z własnymi transparentami, flagami, plakatami i ulotkami. W manifestacji czynny udział (m. in. wygłosił przemówienie) wziął poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Górski.

  Zamykając manifestację, organizatorzy zaprosili niezrażonych siarczystym, jak na warunki warszawskie, mrozem kilkudziesięciu uczestników na kolejną demonstrację, planowaną na 11 marca.

  Adam Chajewski
  Warszawa

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wręczenie dyplomów Akademii Edukacji VDU 2024 [GALERIA]

  Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...