W Bujwidzach – ośrodek wspólnotowy opiewający na ponad 1,3 mln Lt

Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego oraz wyświęcenia fundamentów pod mający powstać ośrodek wspólnotowy odbyła się w śnieżną i chłodną lutową niedzielę Fot. archiwum ASRW

Dnia 13 lutego, w niedzielę, w Bujwidzach miała miejsce ceremonia wmurowania kamienia węgielnego oraz wyświęcenia fundamentów pod mający powstać ośrodek wspólnotowy.

Uroczystość rozpoczęcia budowy w śnieżną i chłodną lutową niedzielę rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Jerzego w Bujwidzach, którą odprawił ks. Ryszard Pieciun.

Na uroczystość, wraz z miejscową ludnością, przybyli: poseł na Sejm RL, prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz, zastępca prezesa Stanisław Pieszko, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, doradcy mer, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko i Czesław Olszewski, radni Edward Bogdanowicz oraz Zygmunt Żdanowicz, organizator uroczystości, starosta Bujwidz Marian Naruniec wraz z zastępcą Mirosławem Gajewskim, starosta Bezdan Michał Janczewski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mościszkach Waldemar Klimaszewski.

Poseł Michał Mackiewicz oraz mer Maria Rekść wmurowują symboliczną kapsułę do fundamentu powstającej placówki Fot. archiwum ASRW

Przed wyświęceniem fundamentów mer Maria Rekść wyraziła satysfakcję, że znaczący wkład w mający niebawem powstać ośrodek wspólnotowy w Bujwidzach mają również miejscowi mieszkańcy: „Niezmiernie cieszy fakt, iż w Bujwidach zostanie wkrótce wybudowany ośrodek kultury, który zaoferuje mieszkańcom wiele możliwości. Przede wszystkim cieszę się z tego, że w ośrodku spędzać wolny czas i rozwijać swe talenty będzie mogła młodzież. Ważne jest również to, że ośrodek powstanie dzięki aktywnej postawie mieszkańców, przede wszystkim starosty”.

Zabierając głos starosta Marian Naruniec podkreślił, iż ośrodek jest kolejną inwestycją w dobrobyt mieszkańców Bujwidz: „Stale naprawiamy drogi, wybudowaliśmy nowy most, teraz nadszedł czas na kolejną inwestycję”.

Po wyświęceniu przez ks. Ryszarda Pieciuna fundamentów centrum, mer Maria Rekść, starosta Marian Naruniec oraz mieszkańcy Bujwidz wraz z najmłodszą uczestniczką uroczystości wmurowali do fundamentu powstającej placówki symbolizującą rozpoczęcie nowej budowy kapsułę z przesłaniem dla przyszłych pokoleń podpisanym przez posła Michała Mackiewicza, ks. Ryszarda Pieciuna, mer Marię Rekść oraz starostę Mariana Naruńca.

Fot. archiwum ASRW

W części artystycznej programu wystąpiła pochodząca z Bujwidz utalentowana wokalistka, uczestniczka konkursu „2 minuty chwały” Agnieszka Rawdo. Gości i mieszkańców – oprócz dużego ogniska i gorących przekąsek – ogrzewały również zespoły „Biedronka” i „Bujwidzianka”.

Projekt „Przebudowa gmachu byłego internatu szkolnego w Bujwidzach na ośrodek kultury” opiewa na ponad 1,3 mln Lt, z czego pieniądze pochodzące z funduszy strukturalnych UE stanowią 950 tys. Lt, po prawie 77 tys. Lt przeznaczy państwo i Samorząd Rejonu Wileńskiego. Mając na celu całościową realizację prac w ramach przebudowy gmachu, powołanie ośrodka kultury oraz w celu stworzenia odpowiednich warunków do dywersyfikacji działalności mieszkańców, spełnienia ich zapotrzebowań i oczekiwań, Samorząd na realizację projektu dodatkowo przeznaczy 300 tys. Lt.

W Bujwidzach różnorodne grupy wiekowe nie mają warunków do uczestniczenia w działalności kulturowo-oświatowej, organizowania imprez poznawczych, kulturowych, promujących procesy wzmacniania partnerstwa socjalnego. W trakcie realizacji projektu zostanie odnowiony gmach byłego internatu szkolnego w Bujwidzach: zostanie on dostosowany do potrzeb społeczności. W odnowionym budynku mieszkańcy będą mieli możliwość doskonalenia się, przekwalifikowania się, rozwijania świadomości obywatelskiej, będą realizowali inicjatywy wzbogacające życie społeczne.

Fot. archiwum ASRW

Projekt przyczyni się do prowadzenia dodatkowego kształcenia mieszkających we wsi dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, ukierunkuje ich zajęcia w czasie wolnym, przyczyni się do organizowania różnorodnego rodzaju działalności dążąc do dywersyfikacji działalności gospodarczej wsi Bujwidze, jak również mieszkańców całej gminy. Stworzona przy pomocy środków projektu infrastruktura publiczna umożliwi urozmaicenie działalności gospodarczej miejscowych mieszkańców, co zwiększy dostępność oraz jakość usług socjalno-kulturowych w miejscowości wiejskiej.

Otwarcie centrum jest planowane już na lato br.

W chwili obecnej w rejonie wileńskim realizowanych jest 5 projektów, które mają na celu powołanie w pięciu miejscowościach ośrodków wspólnotowych na łączną kwotę prawie 9 mln Lt, w tym Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczy na te projekty łącznie prawie 670 tys. Lt. Ośrodki takie, oprócz Bujwidz, powstaną w Wesołówce, Mościszkach, Kowalczukach i Sużanach.

Wszystkie projekty są realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.