Przedstawiciele Samorządu wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu Grupy EKR

W spotkaniu udział m.in. również wzięli ambasador Rzeczpospolitej Polskiej Janusz Skolimowski, ambasador Republiki Węgierskiej Péter Noszkó-Horvath, druga sekretarz ambasady Republiki Łotewskiej Rūta Radina Fot. archiwum ASRW

 

Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriel Jan Mincewicz oraz nowo wybrany radny rejonu Tadeusz Andrzejewski w dn. 2 marca wzięli udział w odbywającym się w Wilnie wyjazdowym posiedzeniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. G. J. Mincewicz i T. Andrzejewski wystąpili z odczytami na temat zapotrzebowań i praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriel Jan Mincewicz wystąpił z odczytami na temat zapotrzebowań i praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie Fot. archiwum ASRW

W charakterze inicjatora spotkania w Wilnie wystąpił poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski. W spotkaniu udział m.in. również wzięli ambasador Rzeczpospolitej Polskiej Janusz Skolimowski, ambasador Republiki Węgierskiej Péter Noszkó-Horvath, druga sekretarz ambasady Republiki Łotewskiej Rūta Radina.

Wicemer G. J. Mincewicz stwierdził, że trudno wytłumaczalny jest fakt, że pogorszenie się sytuacji mniejszości narodowych na Litwie miało (i ma) miejsce po wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Wicemer sporo uwagi poświęcił regresowi praw mniejszości w zakresie pobierania nauki w języku ojczystym.

Fot. archiwum ASRW

T. Andrzejewski, który dokonał porównania traktowania mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie, zaznaczył, że w tym zakresie widoczna jest wyraźna asymetria, ponieważ, w odróżnieniu od Polski, na Litwie do zapewnienia mniejszościom należnej ochrony brakuje woli politycznej.

W dn. 3 marca, w trzecim i zarazem przedostatnim dniu wyjazdowego posiedzenia Grupy EKR w Parlamencie Europejskim, członkowie frakcji dyskutowali o najważniejszych problemach dotyczących rolnictwa w krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem nowych państw członkowskich.

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW