Więcej

  Przedstawiciele Samorządu wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu Grupy EKR

  Czytaj również...

  W spotkaniu udział m.in. również wzięli ambasador Rzeczpospolitej Polskiej Janusz Skolimowski, ambasador Republiki Węgierskiej Péter Noszkó-Horvath, druga sekretarz ambasady Republiki Łotewskiej Rūta Radina Fot. archiwum ASRW

   

  Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriel Jan Mincewicz oraz nowo wybrany radny rejonu Tadeusz Andrzejewski w dn. 2 marca wzięli udział w odbywającym się w Wilnie wyjazdowym posiedzeniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. G. J. Mincewicz i T. Andrzejewski wystąpili z odczytami na temat zapotrzebowań i praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

  Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriel Jan Mincewicz wystąpił z odczytami na temat zapotrzebowań i praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie Fot. archiwum ASRW

  W charakterze inicjatora spotkania w Wilnie wystąpił poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski. W spotkaniu udział m.in. również wzięli ambasador Rzeczpospolitej Polskiej Janusz Skolimowski, ambasador Republiki Węgierskiej Péter Noszkó-Horvath, druga sekretarz ambasady Republiki Łotewskiej Rūta Radina.

  Wicemer G. J. Mincewicz stwierdził, że trudno wytłumaczalny jest fakt, że pogorszenie się sytuacji mniejszości narodowych na Litwie miało (i ma) miejsce po wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Wicemer sporo uwagi poświęcił regresowi praw mniejszości w zakresie pobierania nauki w języku ojczystym.

  Fot. archiwum ASRW

  T. Andrzejewski, który dokonał porównania traktowania mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie, zaznaczył, że w tym zakresie widoczna jest wyraźna asymetria, ponieważ, w odróżnieniu od Polski, na Litwie do zapewnienia mniejszościom należnej ochrony brakuje woli politycznej.

  W dn. 3 marca, w trzecim i zarazem przedostatnim dniu wyjazdowego posiedzenia Grupy EKR w Parlamencie Europejskim, członkowie frakcji dyskutowali o najważniejszych problemach dotyczących rolnictwa w krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem nowych państw członkowskich.

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...