Kabaret Lewickiego „Chata”

292

Wideo: Jolanta Paluszkiewicz

Wilno, 6 marca 2011 r.