Władze Litwy odpowiedziały na list otwarty Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim”

Jak już informowaliśmy, „Kurier Wileński”, jak co roku zgłosił się do litewskiego Funduszu Wpierania Prasy, Radia i Telewizji z wnioskami o dofinansowanie czterech projektów.

Jak też co roku, Fundusz nie uznał za stosowne nie tylko udzielić jedynemu dziennikowi mniejszości narodowych na Litwie dofinansowania, ale nawet udzielić odpowiedzi o powodach odmowy. Rada Społeczna przy „Kurierze Wileńskim” wystosowała w tej sprawie list otwarty do kancelarii prezydent Litwy Dali Grybauskaitė, premiera Andriusa Kubiliusa oraz przewodniczącej Sejmu Ireny Degutienė, wyrażając opinię o dyskryminacyjnym charakterze odmowy, która wpisuje się w całą politykę Litwy względem mniejszości
narodowych, ukierunkowaną na ich asymilację.

W ubiegłym tygodniu Rada uzyskała odpowiedzi na pismo z kancelarii prezydent RL Dali Grybauskaitė oraz z Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury, do którego pismo zostało skierowane przez kancelarię Sejmu.

 


 

KANCELARIA PREZYDENTA REPUBLIKI LITEWSKIEJ

 

28.02.2011 nr (1D-749)-2D-1319
Na wniosek 15.02.2011

Do
Funduszu Wspierania Prasy, Radia i Telewizji,
Vokiečių g. 4/2
01130 Vilnius

Kopia dla:
Prezesa Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim”
Marka Panka,
e-mail: radaspolecznakw@gmail.com

 

W związku z podaniem Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim”

Informujemy, że Kancelaria Prezydenta Republiki Litewskiej 17 lutego 2011 r. otrzymała pismo Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim” w sprawie decyzji Funduszu Wspierania Prasy, Radia i Telewizji o niefinansowaniu wniosku, przedstawionego przez dziennik.

Uprzejmie prosimy radę Funduszu Wspierania Prasy, Radia i Telewizji o zapoznanie Kancelarii Prezydenta Republiki Litewskiej z wnioskiem ekspertów Funduszu Wspierania Prasy, Radia i Telewizji na temat tego wniosku dziennika.

 

Z poważaniem,
Starsza doradczyni Prezydent Republiki Litewskiej
Virginija Būdienė

 

 


Komitet Oświaty, Nauki i Kultury Sejmu Republiki Litewskiej

03.03.2011 r. nr S-2011-1776
Do prezesa Rady Społecznej
przy „Kurierze Wileńskim”
Marka Panka

W sprawie częściowego wsparcia finansowego dla projektów kulturalnych i oświatowych, udzielanego przez państwo

Sejmowy Komitet Oświaty, Nauki i Kultury zapoznał się z państwa opinią na temat wsparcia, podzielonego przez Fundusz Wspierania Prasy, Radia i Telewizji. Odpowiadając na Pańskie pismo, zaznaczamy, że sejmowy Komitet Oświaty, Nauki i Kultury nie decyduje w sprawach prawności bądź bezprawności asygnowania środków. Zgodnie z założeniami Ustawy o Informowaniu Społeczeństwa, na ogólnym posiedzeniu Komitetów Oświaty, Nauki i Kultury oraz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego muszą być ustalone ogólne założenia konkursów, ustalone przez radę Funduszu, w których odzwierciedlone są proporcje programów i ich finansowania.

Jednak zwracamy Państwa uwagę na to, że 30. artykuł Konstytucji Republiki Litewskiej osobom, których konstytucyjne prawa lub wolności zostały naruszone, daje możliwość zwrócenia się do sądu.

Przewodniczący komitetu
Valentinas Stundys