Więcej

  List Kongresu Polonii Amerykańskiej do władz Litwy

  Czytaj również...

  4 marca 2011 roku

  Kongres Polonii Amerykańskiej

   

  Jej Ekscelencja Prezydent Litwy
  Dalia Grybauskaitė

  Szanowna Pani Prezydent

  Kongres Polonii Amerykańskiej, organizacja zrzeszająca i reprezentująca ponad 10 milionów osób w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Polaków lub osób polskiego pochodzenia, protestuje przeciwko dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej Republikę Litewską.

  Chcemy zauważyć, że etniczni Polacy w Waszym kraju nie są imigrantami, którzy wybrali ten kraj do zamieszkania, ale są to Polacy, których przodkowie mieszkali tutaj od pokoleń.

  16 lutego 2011 roku Minister Spraw Zagranicznych Litwy Audronius Ažubalis, obecnie zajmujący stanowisko przewodniczącego w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), oświadczył Komitetowi Komisji Helsińskiej przy Kongresie USA: „Litwa zdaje sobie sprawę z ogromu zadań, którym musi sprostać w tym roku. Jako przewodniczący OBWE zamierzam skupić moją uwagę na kluczowych zadaniach, które będę systematycznie wdrażać. Naszym głównym zadaniem jest: rejestrowanie postępu w rozwiązywaniu długotrwałych konfliktów, zwiększenie zaangażowania w przestrzeganiu wolności mediów, promowanie tolerancji poprzez edukację na obszarach OBWE w celu wyeliminowania nienawiści i dyskryminacji…”.

  Jednakże poczynania litewskiego rządu przeczą tym słowom. Przejawia on dyskryminację polskiej mniejszości narodowej, w szczególności przez:

  – eliminację edukacji w języku polskim i zamykanie szkół z polskim językiem nauczania, które istniały na terenach Litwy od wieków. Odtąd język polski w nauczaniu będzie zastępowany językiem litewskim;

  – wbrew przyjętym normom i ustawom Unii Europejskiej dwujęzyczne tabliczki informacyjne są zabronione, nawet w okolicach, gdzie ponad 80 proc. ludności mówi w innym języku niż litewski. Za zamieszczanie takich znaków są wyznaczane wysokie kary pieniężne;

  – członkom polskiej mniejszości narodowej odmawia się prawa do zapisu imion i nazwisk w formie oryginalnej, która była przekazywana od pokoleń. Obecnie musi być ona zgodna z zapisem reglamentowanym przez rząd.

  Należy zauważyć, że próba gwałtownej i przymusowej asymilacji polskiego społeczeństwa na Litwie znacznie się wzmocniła po przystąpieniu kraju do NATO i Unii Europejskiej, a jest to niezgodne z dyrektywami antydyskryminacyjnymi, które są zasadnicze dla tych organizacji.

  Kongres Polonii Amerykańskiej wzywa zatem rząd Litwy do przestrzegania praw i zaprzestania działań dyskryminujących polską mniejszość narodową na Litwie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Z poważaniem,
  Prezes Frank J. Spula

  Adresaci:

  J. E. Dalia Grybauskaitė, Prezydent Republiki Litewskiej
  Sz. P. Andrius Kubilius, Prezes Rady Ministrów Republiki Litewskiej
  Sz. P. Irena Degutienė, Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej
  Sz. P. Valentinas Stundys, Przewodniczący Komitetu Oświaty i Nauki w Sejmie Republiki Litewskiej
  Sz. P. Audronius Ažubalis, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej
  Sz. P. Gintaras Steponavičius, Minister Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej

  Do wiadomości:

  Sz. P. Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
  Sz. P. Hilary Rodman Clinton, Sekretarz Stanu USA
  Sz. P. Christopher H. Smith, Przewodniczący Komisji Helsińskiej przy Kongresie USA
  Sz. P. Benjamin L. Cardin, Zastępca Przewodniczącego Komisji Helsińskiej przy Kongresie USA

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Tłumaczenie z angielskiego wilnoteka.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...